V správe zverejnenej v Paríži organizácia uviedla, že nič nenaznačuje, že by sa celosvetové emisie skleníkových plynov, ako je oxid uhličitý, blížili k svojmu vrcholu.

Na obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia v tomto storočí sa však emisie musia do roku 2030 znížiť o 55 percent v porovnaní s úrovňou roku 2017.

Správa vyzýva krajiny, aby si vytýčili ambicióznejšie národné ciele pre znižovanie emisií. Navrhuje stanovenie cien za emisie s cieľom odradiť veľkých znečisťovateľov. Odporúča tiež podporovať inovácie a pomôcť domácnostiam s nízkymi príjmami, aby sa posilnilo redukovanie emisií a zaistila spoločenská prijateľnosť takéhoto úsilia, informovala agentúra AP.

Výročnú správu UNEP hodnotiacu, aké sú rozdiely medzi cieľmi a opatreniami jednotlivých krajín a úrovňou obmedzovania emisií potrebnou na udržanie globálnych teplôt na „bezpečnej“ úrovni, zverejnili pred svetovou klimatickou konferenciou OSN, ktorá sa začína v poľských Katoviciach 2. decembra.