Európska agentúra pre lieky (EMA) vo štvrtok schválila podávanie proticovidovej vakcíny od konzorcia spoločností Pfizer/BioNTech pre deti od piatich do 11 rokov.

Ide o prvú vakcínu, ktorú EMA schválila na používanie u mladších detí. Táto očkovacia látka je už schválená na podávanie deťom od 12 rokov.

Dostanú menšiu dávku účinnej látky

Mladšie deti dostanú menšiu dávku účinnej látky – iba desať mikrogramov namiesto 30 mikrogramov. Podobne ako u starších, dostanú dve dávky prostredníctvom injekcie do hornej končatiny v rozmedzí troch týždňov, informovala EMA na svojej webovej stránke.

Hlavná štúdia u detí vo veku päť až 11 rokov ukázala, že imunitná odozva v podobe úrovne protilátok pri desaťmikrogramovej dávke účinnej látky bola porovnateľná s 30-mikrogramovou u osôb vo veku od 16 do 25 rokov.

Očkovacie centrum pre deti a mládež vo veku od 12 rokov v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach 10. septembra 2021.
Neprehliadnite

Na očkovanie proti Covidu-19 je možné prihlásiť už aj deti od 5 do 11 rokov

Účinnosť vakcíny zisťovali u takmer 2 000 detí od piatich do 11 rokov, ktoré predtým nemali žiadne príznaky ochorenia covid-19. Týmto deťom podali vakcínu alebo placebo. Z 1 305 detí, ktorým podali vakcínu, dostali covid tri deti. Zo 663-člennej skupiny s placebom dostalo covid 16 detí.

Mierne až stredne závažné vedľajšie účinky

Medzi vedľajšími účinkami vakcíny sa objavila bolesť v mieste vpichu, únava, bolesti hlavy, začervenanie a opuch v mieste podania injekcie, bolesti svalov a zimnica. Tieto prejavy boli väčšinou mierne až stredne závažné a k zlepšeniu stavu došlo v priebehu niekoľkých dní.

Výbor EMA pre humánnu medicínu prišiel k záveru, že úžitok z podania vakcíny u tejto vekovej skupiny prevažuje nad rizikami, predovšetkým u detí, ktorých zdravotný stav zvyšuje hrozbu ťažkého priebehu covidu.

Výbor teraz pošle svoje odporúčanie Európskej komisii, ktorá v zrýchlenom konaní vydá rozhodnutie platné v celej Európskej únii.

Ilustračné foto
Neprehliadnite

Spoločnosť Pfizer umožní aj iným firmám, aby vyrábali jej liek na covid