Cirkvám na Slovensku tento rok dôverovalo 34,5 percenta respondentov, čo je najmenej od roku 1991. Väčšina obyvateľov sa hlási ku katolíckej cirkvi. Podobne nízku dôveru majú súdy a právny systém. Ešte horšie hodnotenie dostali vláda, politické strany a sociálne siete.

Benevolentnejší k marihuane i potratom

Naopak najvyššiu dôveru má medzi ľuďmi armáda (71 percent), školstvo (66,8) a polícia (53,6 percenta).

Tesná väčšina (52,8 percenta) obyvateľov Slovenska síce dôveruje Európskej únii, v predchádzajúcom prieskume v roku 2008 ale rovnaký názor zastávalo okolo 60 percent respondentov.

Zo štúdie tiež vyplýva, že Slováci menej ako v minulosti odsudzujú fajčenie marihuany či hašiša, ďalej potraty, rozvody, samovraždy alebo prostitúciu. Podľa SAV sa tak znížilo odsudzovanie morálne sporných príkladov správania, ktoré sú spájané predovšetkým s tradičnou kresťanskou morálkou.

Viac ľudí odsudzuje cestovanie načierno

Naopak stabilne sa vyvíjal alebo zvyšoval podiel ľudí, ktorí odsudzujú korupciu, neplatenie daní alebo cestovanie vo verejnej doprave načierno.

Deväť z desiatich obyvateľov Slovenska v prieskume uviedlo, že sa považujú za šťastných. Podiel osôb s týmto názorom postupne stúpa, ešte v roku 1991 sa rovnako vyslovilo len 56 percent opýtaných.

Na Slovensku sa síce mierne zvyšuje podiel ľudí, podľa ktorých je manželstvo zastarané, opačný názor však mali stále tri štvrtiny z viac ako 1 400 respondentov.

SAV tiež potvrdila výsledky inej skoršej štúdie, podľa ktorej naberá na sile nevôľa mať v susedstve osoby inej rasy, moslimov, prisťahovalcov, Rómov alebo Židov.