Podnikatelia, ktorých prevádzky boli počas 3. vlny pandémie povinne zatvorené, môžu požiadať o dotáciu na nájomné do konca apríla. Na základe vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva budú priebežne aktualizované aj obdobia sťaženého užívania, informovalo vo štvrtok Ministerstvo hospodárstva  SR. Rezort počas 3. vlny vybavil takmer 5000 žiadostí v celkovej výške vyše päť miliónov eur.

Podobne ako v rámci dotácií na nájomné počas prvej vlny, sú aj tentoraz oprávnenými žiadateľmi o dotáciu nájomcovia, ktorí o peniaze žiadajú prostredníctvom prenajímateľa. Dotáciu môže nájomca dostať vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania.

Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť zostávajúce nájomné v rovnako vysokých mesačných splátkach do 48 mesiacov. Rezort hospodárstva vyplatil podnikateľom počas 1. a 2. vlny na dotáciách na nájomné vyše 140 miliónov eur. Presné podmienky, za ktorých je možné podať žiadosť, sú zverejnené na https://najmy.mhsr.sk.

Ďalšie dôležité správy

Igor Matovič, Richard Sulík
Neprehliadnite

Len aby vláda v hanbe neostala. Získať dotáciu na nájomné je ako malá výhra v lotérii