V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) naň získal vyše 340-tisíc eur. Informovala o tom Lea Heilová z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK.

Hlavným zámerom dokumentu je podľa jej slov riešenie dopravy v PSK na organizačnej, prevádzkovej a infraštruktúrnej úrovni. Dôraz sa bude klásť na verejnú osobnú a nemotorovú dopravu a na účinné využitie nových technológií inteligentných dopravných systémov. Cieľom je zabezpečiť environmentálne a finančne prijateľnú dopravu rešpektujúc základné princípy udržateľnej mobility.

„Som rád, že sme sa s Masterplanom výrazne posunuli vpred. Kvalitné cesty a dobrá dopravná situácia je veľmi dôležitá pre náš kraj. Verím, že tento strategický dokument pomôže zlepšiť plánovanie dopravy v Prešovskom kraji, aby sme tu jednak prilákali investorov, a zároveň dali ľuďom prácu, aby za ňou nemuseli cestovať mimo územia nášho kraja. Je to kľúčový materiál, ktorý je nevyhnutným predpokladom pre získanie finančnej podpory z eurofondov pri výzvach pre dopravnú infraštruktúru,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Už aj v Košiciach

Ako dodal, Masterplan zlepší prehľad o dopravnej situácii v kraji, ponúkne analýzu problémových, najslabších i strategických miest v doprave. „Podstatné je, že navrhne aj riešenia, ako postupovať pri rozvoji dopravného systému, ukáže smer podpory rôznych druhov dopravy a v konečnom dôsledku prispeje k tomu, ako urobiť z kraja príjemnejšie miesto pre život,“ povedal predseda PSK.

Masterplan pripraví česká firma NDCon, ktorá v minulosti spracovala rovnaký dokument už aj pre Košice. Ako informovala L. Heilová, spoločnosť aktuálne začína so zberom údajov a prieskumom, ktorý by mal byť hotový do konca novembra tohto roku.

Sústredí sa pritom najmä na migračné trendy obyvateľov v oblasti práce a bývania, ale aj na organizáciu, prevádzku a infraštruktúru dopravy či nehodovosť. V tejto súvislosti bude získavať informácie o celom dopravnom systéme na území kraja, vrátane diaľnic, ciest I. triedy a železníc.

Výsledky počas zimného obdobia zanalyzuje a do konca mája 2019 pripraví dopravný model. Dokument bude mať tri hlavné výstupy – popíše stav a významovosť ciest, kompletne zdokumentuje stav verejnej dopravy a navrhne odporúčania pre kraj.

Koncom júna budúceho roka firma navrhne riešenia dopravných subsystémov, teda ciest, siete verejnej osobnej dopravy, integrovanej a cyklistickej dopravy, prestupných železničných uzlov, inteligentných dopravných systémov a vypracuje varianty vývoja dopravy na roky 2020 až 2040.