Dôchodkový vek sa na Slovensku pravdepodobne opäť naviaže na rast strednej dĺžky života. Malo by to pomôcť k zlepšeniu finančnej udržateľnosti priebežne financovaného I. piliera dôchodkového systému. Vyplýva to z predbežnej informácie o novele zákona o sociálnom poistení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, zverejnenej na portáli slov-lex.sk.

Potreba predlžovania dôchodkového veku v závislosti od strednej dĺžky života súvisí s predlžovaním obdobia poberania dôchodku," argumentuje rezort s tým, že naviazanie na strednú dĺžku života stabilizuje výplatnú fázu dôchodkov, teda dôchodcovia strávia na dôchodku v priemere rovnaké obdobie, čo má pozitívny vplyv na medzigeneračnú solidaritu a dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému.

V novele sa rezort chystá aj rozšíriť nároky pozostalých, zlepšiť ich ekonomickú situáciu a zabezpečiť dôchodkové nároky osôb starajúcich sa o deti, neformálnych opatrovateľov a osobných asistentov na takej úrovni, ktorá bude reflektovať náročnosť a prínos činností, ktoré tieto osoby vykonávajú.

Na snímke poslanci Národnej rady (NR) SR volia kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR v rámci 18. schôdze parlamentu vo štvrtok 3. decembra 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian
Neprehliadnite

Krátenie minimálneho dôchodku sa zruší, predĺži sa čerpanie nemocenského

Zmeny sa chystajú aj pri nemocenskom poistení - rezort chce zaviesť elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti. V oblasti dôchodkového poistenia by sa zase mali upraviť tzv. československé dôchodky.

Cieľom celej novely je podľa rezortu práce zabezpečiť spôsob a formu vykonávania a realizácie ústavných garancií. Ústavný zákon, ktorý parlament odobril koncom vlaňajška, s účinnosťou od roku 2023 upravuje a mení ustanovenia týkajúce sa práce na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. Tieto ustanovenia zahŕňajú napríklad garanciu toho, že princíp, podľa ktorého nemožnosť vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu dlhodobej starostlivosti o dieťa počas zákonom ustanovenej doby po jeho narodení nesmie mať negatívny vplyv na primerané hmotné zabezpečenie v starobe či garanciu toho, že každý má právo rozhodnúť sa, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe.

Rezort predpokladá, že pripomienkové konanie k novele by sa mohlo začať v júli tohto roka.