Je dobré, že sa spustila verejná diskusia o rozvoji MHD v novom centre Bratislavy, v debate o navrhovanej električkovej trati pred novou budovou Slovenského národného divadla na Pribinovej ulici však zaznievajú aj zavádzajúce a nepravdivé argumenty. Tvrdí to developer J&T Real Estate (JTRE), ktorý má v okolí Pribinovej vybudovaných a plánovaných viacero investícií.

Práve JTRE navrhoval hlavnému mestu v roku 2018 nový električkový okruh, ktorého trasa by mala viesť aj popred nové SND a v roku 2019 pre TASR uviedol, že plánuje významne prispieť na projekt novej električkovej trate v zóne Chalupkova.

Budovanie električkovej trasy v novom centre Bratislavy je podľa developera potrebný rozvoj nosného dopravného systému, ktorý do najprudšie sa rozvíjajúcej lokality hlavného mesta prinesie najkapacitnejší systém verejnej hromadnej dopravy. „Navyše, Bratislava získa doteraz chýbajúci centrálny električkový okruh, ktorý zníži súčasnú prevádzkovú zraniteľnosť električkových tratí," tvrdí JTRE.

Na snímke zľava primátor mesta Bratislava Matúš Vallo, riaditeľka Bratislavského kultúrneho a informačného strediska Katarína Hulíková a riaditeľ Mestských lesov Matej Dobšovič počas tlačovej konferencie Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na tému Otváranie kúpalísk a plány mesta Bratislava na letnú sezónu na letnom kúpalisku Rosnička v mestskej časti Dúbravka v Bratislave 17. júna 2020. FOTO TASR - Dano Veselský
Neprehliadnite

Sú známi architekti, ktorí majú premeniť Komenského námestie v Bratislave

Správne umiestnená električková trasa, ktorá bude čo najviac oddelená od automobilovej dopravy a nebude kolidovať s trasami iných druhov verejnej dopravy, môže byť podľa neho riešením pre vznikajúce nové centrum Bratislavy. „Električková trať na Pribinovej ulici nie je v rozpore s územným plánom mesta ani s územným generelom dopravy mesta a bola overená viacerými odbornými štúdiami," deklaruje JTRE.

Výhodou trasy od Šafárikovho námestia a z petržalskej radiály cez Pribinovu, popod Most Apollo, po Košickej a Miletičovej ulici s napojením na ružinovskú radiálu a Trnavské mýto je podľa investora fakt, že je na 86 percent segregovaná. Trasa po Landererovej je segregovaná na 62 percent. „Segregácia trate znamená, že električková doprava je oddelená od cestnej dopravy. Vďaka tomu nie je závislá od dopravných zápch, dosahuje vyššiu prepravnú rýchlosť a presne dodržiava grafikon, čo zásadne zvyšuje komfort cestujúcich," poznamenal developer. S Pribinovou ulicou sa, ako tvrdí, dlhodobo uvažuje ako s mestským bulvárom a má najlepšie priestorové predpoklady na umiestnenie obojsmernej električkovej trate. S Landererovou ulicou sa podľa JTRE dlhodobo uvažuje ako s hlavnou tepnou zásobujúcou a vyprázdňujúcou centrum mesta dopravou.

Neprehliadnite

Vášnivý balet je lepší ako akčný film. SND sa podarilo vychovať si divákov

Developer deklaruje, že nástupný verejný priestor SND s fontánou Tanečnica nebude výstavbou električkovej trate dotknutý. Trať nebude mať podľa JTRE ani vplyv na kultúrne, spoločenské či športové podujatia v priestore medzi SND a nábrežím. Zaručené má byť aj bezproblémové fungovanie divadla.

Primátor Vallo koncom októbra 2019 oznámil, že budúca električková trať v prudko rozvíjajúcej sa bratislavskej zóne Chalupkova povedie popred novú budovu SND po Pribinovej ulici.„Je to najlepší a najvýhodnejší variant," vyhlásil.

Hlavné mesto tvrdí, že ministerkin nesúhlasný postoj môže mať vážne dôsledky na dopravu v meste, keďže rezort kultúry je správcom pozemkov, po ktorých má električka prechádzať, a disponuje teda možnosťami, ako pripravovanú stavbu pred divadlom zastaviť. Proti plánovanému trasovaniu je i hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad. Slovenská komora architektov, naopak, nezdieľa názor, že by došlo k významnému narušeniu verejného priestoru.