Desiatky sudcov sú už jednou nohou na odchode z justície. Rozhodla o tom súdna rada, ktorá odobrila návrh svojho predsedu Jána Mazáka. Ten žiadal odvolať z funkcií všetkých sudcov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov. Celkovo ide o viac ako 80 sudcov, takmer 40 z nich je ešte stále aktívnych. Na ťahu je teraz prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá musí odvolanie odsúhlasiť. V prípade, že by boli všetci odvolaní naraz, hrozia niektorým súdom značné personálne problémy. Podľa šéfa rady J. Mazáka bol doterajší spôsob protiprávny.

Predseda pripomenul v rozprave, že najvyššia justičná inštancia v minulosti predkladala návrhy na odvolanie selektívne. Podľa jeho názoru môže postupovať hlava štátu dvomi spôsobmi, no rada jej má posunúť všetkých sudcov, ktorí dosiahli stanovený vek. J. Mazák dodal, že nenavrhnutie niektorých sudcov bolo diskriminačné. Známe sú viaceré prípady, napríklad dlhoročného šéfa Združenia sudcov Slovenska Juraja Sopoligu, ktorý čelil návrhu na odvolanie niekoľkokrát, no vždy vo funkcii zostal.

Martin Glváč
Neprehliadnite

Po vražde novinára Jána Kuciaka padali hlavy aj na najvyšších poschodiach

Momentálne platí zvláštny systém, pri ktorom sa posudzujú ľudia na odvolanie jednotlivo. Najskôr ich vypočuje súdna rada, ktorá môže a nemusí posunúť návrh na odvolanie. Téma odchodu sudcov do dôchodku sa skloňuje niekoľko rokov. Problematika sa pritom neriešila vôbec, systém fungoval skôr na princípe „vyvolených". Návrh na odvolanie podáva predseda príslušného súdu, následne posudzuje žiadosť súdna rada. V praxi sa veľakrát stalo, že sudca síce dovŕšil stanovenú vekovú hranicu, no kolegovia ho podržali.

Dlhodobo sa aj pre vyššie spomínané dôvody zvažoval automat, pri ktorom by sudcom zanikali mandáty ihneď po dovŕšení stanovenej hranice.

Náročné podmienky pre nováčikov

Nahradiť desiatky odídencov nebude jednoduchou úlohou. Záujemcovia o sudcovský talár majú totiž pri získavaní miesta najnáročnejšie podmienky spomedzi právnických povolaní. Musia absolvovať justičnú skúšku a mať minimálne 30 rokov. Okrem iného sa musia zúčastniť hromadného výberového konania, ktoré organizuje súdna rada minimálne dvakrát ročne, v jarnom a jesennom termíne.

V minulosti bola veková hranica nastavená na 25 rokov. Zatiaľ sa o zmene neuvažuje. Vysokoškoláci v prípade denného štúdia končia zväčša ako 24-roční. Keby bola pred výkonom sudcovského povolania povinná trojročná prax v právnickom odvetví, limit by sa mohol znížiť o pár rokov.

Súdnictvo
Neprehliadnite

Slovenská justícia má viac dier ako ementál. Kompetentní majú čo naprávať

Momentálne je najviac sudcov podľa štatistík Ministerstva spravodlivosti SR od 45 do 55 rokov. Druhou najsilnejšou skupinou je tá do 65 rokov. Reálne personálne výpadky teda hrozia aj v ďalších rokoch, nielen v tom súčasnom.