M. Beblavý navrhol, aby parlament požiadal Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) o vykonanie komplexnej kontroly v MH Development, ktorá sa zaoberá prenájmom nehnuteľností a obstarávateľskými službami spojenými so správou nehnuteľností. Tento návrh však neprešiel. Zároveň pripomenul, že Kancelária NR SR musí podľa zákona vrátiť MH Development zaplatené pokuty za L. Košeckého a tie vymáhať od neho.

M. Beblavý tiež listom požiadal ministra hospodárstva Pavla Pavlisa, aby odvolal členov dozornej rady MH Development a prepustil ďalších zodpovedných z MH Development. Ak nie, bude podľa M. Beblavého čeliť politickej zodpovednosti.

„Táto kauza ukazuje absolútnu nevyhnutnosť zásadne pretvoriť mechanizmy na kontrolu zneužívania verejných financií,“ uviedol. Podľa neho L. Košecký od parlamentného výboru dostal aj ďalšie pokuty za to, že podnikal v rozpore so zákonom, proti nim sa však odvolal. Celkovo dostal pokuty vo výške 35 502 eur.

M. Beblavý tiež upozornil, že kontaktnou osobou v MH Development je Michal Hyža. Ten mal podpísať za štátnu firmu trinásť faktúr vo výške 132 139,80 eura s firmou svojich rodičov INSO consulting. Spoločníkmi firmy sú Igor Hyža a Alena Hyžová, ktorí sú rodičmi Michala Hyžu. Igor Hyža je zároveň konateľom v Košeckého firme Mertimex.

Podľa M. Beblavého kontrolné mechanizmy ministerstva hospodárstva neboli schopné odhaliť žiadne z uvedených konfliktov záujmov a ani prevody peňazí. Preto v štátnom podniku žiada kontrolu NKÚ. Ministra hospodárstva požiadal, aby zo spoločnosti MH Development prepustil aj Michala Hyžu.

„Minister hospodárstva bezprostredne po tom, ako dal pokyn na odvolanie šéfa tejto spoločnosti, dal pokyn aj na vykonanie kontroly v tejto spoločnosti. Zároveň požiadal dozornú radu o predloženie správy. Okrem toho v rámci zlučovania tejto spoločnosti so spoločnosťou MH Invest, bude iniciovaný audit,“ uviedla hovorkyňa ministerstva hospodárstva Miriam Žiaková. Ak výsledky auditu, kontroly alebo správy podľa nej poskytnú dôvod na podanie trestného oznámenia, tak trestné oznámenie bude podané.

L. Košecký bol v pondelok na pokyn ministra hospodárstva Pavla Pavlisa okamžite odvolaný z funkcie. Šéf rezortu hospodárstva o tom rozhodol po tom, ako si dal preveriť medializované informácie o zmluve o nájme vozidla spoločnosti MH Development s obchodnou spoločnosťou Mertimex, v ktorej je L. Košecký jediným spoločníkom. Od začiatku budúceho roka bude spoločnosť MH Development v rámci úsporných opatrení a znižovania výdavkov zlúčená so spoločnosťou MH Invest.