Po uzatvorení dohody o tom informoval prokurátor martinskej Okresnej prokuratúry Martin Kováč. Doplnil, že v platnosti zostáva doživotný trest odňatia slobody s nárokom na podmienečné prepustenie.

„Stíhaný bol za 14 skutkov kvalifikovaných ako trestné činy vraždy a dva skutky kvalifikované ako trestné činy všeobecného ohrozenia, lebo vraždy vykonali nástražným výbušným systémom,“ uviedol M. Kováč.

„Obvinený prijal v rámci dohody prokurátorom navrhnutý trest, v tomto prípade išlo o upustenie od uloženia súhrnného trestu. Taktiež prijal aj prokurátorom navrhnuté ochranné opatrenie, a to zhabanie veci - piatich strelných zbraní. Zároveň s poškodenými uzatvoril dohodu o náhrade škody,“ dodal prokurátor Okresnej prokuratúry v Martine.