Očakávania zamestnávateľov na Slovensku na druhý štvrťrok tohto roka sú optimistické. Podľa pravidelného prieskumu, ktorý zrealizovala spoločnosť Manpower na vzorke 510 zamestnávateľov na Slovensku, nárast počtu zamestnancov v apríli až júni tohto roka očakáva 29 percent opýtaných zamestnávateľov a 18 percent oslovených firiem ich pokles.

Žiadne zmeny v počte pracovných síl v druhom štvrťroku tohto roka nepredpokladá 46 percent zamestnávateľov, 7 percent zamestnávateľov sa k náborovým plánom nevedelo vyjadriť.

Viac prijímať ako prepúšťať

Po sezónnom očistení dát, ktorým sa odstránil vplyv sezónnych výkyvov v náborových aktivitách, hodnota indexu predstavovala kladných 10. V porovnaní s minulým štvrťrokom index vzrástol o štyri percentuálne body, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stúpol o dva percentuálne body.

Najviac nových pracovných miest plánujú vytvoriť firmy, ktoré pôsobia v oblasti komunikačných služieb. Nových ľudí plánujú vo väčšej miere naberať aj spoločnosti v sektore energetiky a sieťových odvetví, v ktorom ešte v predchádzajúcom štvrťroku plánovalo viac firiem prepúšťať ako prijímať nových ľudí. Najviac zamestnancov a zamestnankýň pritom plánujú prijímať veľké firmy.

Zamestnávatelia vo všetkých regiónoch plánujú prijímať viac ľudí ako prepúšťať. Najviac firiem predpokladá nábor nových ľudí v Bratislave a na západnom Slovensku. Firmy na strednom Slovensku sú opatrne optimistické, podobne ako na východnom Slovensku.

Personálna agenda

Prieskum "Manpower Index trhu práce” sa vykonáva každý štvrťrok na sledovanie zámerov zamestnávateľov znížiť alebo zvýšiť počet zamestnancov počas nasledujúceho štvrťroku.

Na druhý kvartál tohto roka bola oslovená reprezentatívna vzorka 510 zamestnávateľov na Slovensku s rovnakou otázkou: ,,Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca júna 2023 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?".

Spoločnosť Manpower Group poskytuje služby a riešenia, ktoré pokrývajú životný cyklus zamestnanca. Na Slovensku sa Manpower každý mesiac stará o personálnu a mzdovú agendu viac ako dvetisíc pridelených zamestnancov, ktorých vyhľadal a ktorí pracujú u jeho klientov.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračná fotografia
Neprehliadnite

Rast cien energií je stále hrozbou, firmy pomenovali aj ďalšie výzvy