Očakávate vo vašom odvetví v tomto roku nárast platov? 

9 % Určite áno, platy zamestnancov môžu narásť aj o päť až desať percent 

Tomáš Lysina, partner, Lysina-Roško & Partners 
Všetko závisí od oživenia tak ako globálnej, tak i domácej ekonomiky a vakcinácie. Zotavovanie po následkoch pandémie sa stabilizuje na trhu práce, predpokladám, že v druhom polroku roka 2021. 

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava 
Keďže oblasť IT nebola veľmi poznačená koronakrízou - naopak sa ešte vo viacerých oblastiach posilňovala, očakávam rast platov v tomto odvetví aj v roku 2021. 

Martin Kostič, riaditeľ, Emark, s.r.o. 
Očakávam nárast platov a budem sa tomu úprimne tešiť. Zmysel firmy nie je len vytvárať zisk (tak, ako je to mimochodom zjednodušene definované v zákone. Zmyslom firmy je napĺňať poslanie smerom ku klientom, prinášať im hodnotu a zároveň pomáhať ľuďom - svojim zamestnancom napĺňať ich víziu. 

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company 
Áno, ale ak pôjde všetko dobre tak bude nárast len návratom do „ normálu" pred Covidom. V roku 2020 sme klesli s platmi v priemere o 40 percent. 

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky 

35 % Asi áno, pôjde však len o mierne zvýšenie, najviac do päť percent 

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou 
Minimálna mzda na Slovensku sa v  roku 2021 opäť zvýši zo sumy 580 eur na 623 eur. Parlament schválil novelu zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Z tohto dôvodu bude tlak zo strany zamestnancov na zvýšenie miezd. Podnikateľské subjekty sú ale teraz v horšej finančnej kondícií a s nejasnou predikciou. Každý seriózny podnikateľ to musí brať na zreteľ. Účelom podnikania je predovšetkým dlhodobá prosperita podnikateľských subjektov. Preto podnikatelia budú ostražitejšie pristupovať k posudzovaniu požiadaviek zamestnancov na zvyšovanie miezd. 

Martin Melišek, CFO, Softec 
Vzhľadom na stále prebiehajúcu pandémii očakávam, že rast platov budú brzdiť prítomné riziká ale poháňať skutočnosť, že IT priemysel nakoniec nebol pandémiou silne zasiahnutý. Predpokladám, že výsledkom dvoch protichodných tendencií bude opatrný rast platov v segmente IT. 

Dennis Fino, CEO, Barney Studio   
V rámci reklamného sektoru bude tento rok väčší dopyt po senior kreatívcoch, ktorým sa zrejme aj zdvihne mzda. Na trhu je ale množstvo junior, resp. medior ľudí, takže je aj viac záujemcov o jednotlivé pracovné pozície. To môže znížiť alebo zmraziť mzdy práve menej kvalifikovaných marketérov. 

Pavel Nechala,advokát, Nechala & Co. S.r.o. 
Kontinuálne so zvyšujúcimi sa nárokmi na výkon práce právnikov, bude rásť aj konkurenčný boj o talenty. Mzda je iba jednou zložkou pre získavanie kvalitných a motivovaných kolegov, ale súčasne základným predpokladom pre spokojnosť. 

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s. 
Veľmi bude záležať, ako sa bude vyvíjať situácia okolo pandémie. Chcem sa do budúcnosti pozerať pozitívne. Čo znamená, že postupne pôjdeme do normálu. Áno, možno do nového normálu, ale hlavne nech ekonomika začne fungovať na 100 percent. Potom je šanca, že v niektorých sektoroch môže dôjsť k malému navýšeniu miezd. V prípade, že obmedzenia budú pretrvávať ešte ďalšie mesiace, tak je predpoklad, že mzdy ostanú zamrazené. 

Karolína Topolová, generálna riaditeľka, AAA Auto, a.s. 
Pokud pandemie koronaviru poleví, dojde k oživení trhu a bude moci pokračovat expanze sítě AAA AUTO, budeme se k růstu platů moci vrátit. 

Daniel Gašpar, Managing Partner, Crowdberry a.s. 
Väčší priestor na zvyšovanie platov v momentálnej situácii nevidíme a pôjde len o selektívne zmeny. Prím musí hrať v tomto neistom trhu variabilná kompenzácia s priamym prepojením na výkonnosť. 

Peter Dostál, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Aliter Technologies, a.s., Bratislava 
Zvyšovanie platov posudzujeme individuálne. Vzhľadom na pandémiu a s tým súvisiace výpadky tržieb, bude zvýšenie konzervatívne. 

Tomáš Rybár, partner, Čechová & Partners 
Bude to veľmi závisieť od pozícií. V IT či odborných „home-officeových" pozíciách áno. Inde, aj keď si trh bude pýtať minimálne zmrazenie, môžu vstúpiť do hry kolektívne zmluvy a pod., čo v konečnom dôsledku takéto miesta ohrozí. 

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group 

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia 

Gabriela Homolová, konateľka, Homola, s.r.o., Bratislava 

Vladimír Kupčo, CEO, VNET, a.s., Bratislava 

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s. 

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava 

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava 

33 % Asi nie, platy v tomto roku plánujeme zmraziť 

Boris Lorenc, predseda predstavenstva, Camase, a.s., Bratislava 
To, čo tento rok bude ľudí zaujímať prioritne nebudú platy, ale otázka, kedy sa svet vráti do pôvodných koľají a či vôbec. 

Peter Halász, konateľ, Jaga Group 
V dobe globálnej ekonomickej krízy , ktorej skutočné dôsledky sa ešte len dostavia, nie je čas na zvyšovanie miezd. Naopak, v záujme zachovania konkurencieschopnosti a elementárneho zdravia biznisu je namieste snaha hľadať rezervy v nákladoch. 

Milan Drahoš, country manager SK & CZ, PEPCO SK & CZ 
Je pravdepodobné, že maloobchodné firmy, ktoré boli počas uplynulých mesiacov nútené zatvoriť, budú prehodnocovať plánované zvýšenia platov, resp. mnohí budú nútení platy zmraziť alebo upravovať variabilné zložky. Naša spoločnosť počas núteného zatvorenia udržala existujúce pracovné miesta, a tak ako každý rok, aj v tomto bolo zvýšenie platov našich zamestnancov primerané k výsledkom firmy. 

Dušan Elko, managing partner, SAM Headhunting Slovakia 
Myslím, že platy všeobecne boli na mnohých pozíciách nadhodnotené a práve dochádza celkovo k zreálneniu podmienok. Hlavne na strane zamestnancov očakávam zmenu v prístupe k „váženiu" si pracovnej pozície. 

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron 
Podľa mňa bude na trhu tento rok ešte stále veľa neistoty, a tak nepredpokladám výrazné zmeny v platoch. 

Štefan Kassay, predseda dozornej rady, I.D.C. Holding 
Pandémia urobila svoje. 

Rudolf Adam, predseda predstavenstva, Finportal, a.s., Bratislava 
Väčšina firiem bude v tomto roku opatrne vyčkávať. A niektoré sektory znížia platy podstatne. 

Ivan Paule, partner, TPA Audit 
Tento rok bude, myslím, náročný a firmy sa budú zameriavať skôr na stabilizáciu situácie a stráženie nákladov. 

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora 

Anton Šnegoň, konateľ, Battal 

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave 

Alexander Rozin, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Incheba, a.s. 

Stanislav Hreha, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Východoslovenská vodárenská spoločnosť 

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble 

Róbert Kopál, riaditeľ, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi 

Peter Čavojský, partner, CLS Čavojský & Partners, s.r.o. 

8 % Určite nie, skôr budeme musieť platy v rámci šetrenia znižovať 

Branislav Delinčák, konateľ, ARDSYSTÉM, s.r.o. 
Minulý rok sme zaznamenali prepad tržieb a tento rok začal lockdownom. Takže rýchly návrat späť to nebude. Platy kopírujú výkonnosť firmy a tá sa bohužiaľ prepadla. Skôr očakávame prepad platov, ako ich stagnáciu. Rast určite nie. Predvídať a plánovať v tomto období a segmente je prakticky nemožné. 

Ján Majerský, managing director, Proma 

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas, s.r.o. 

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC 

15 % Iné/Neviem/Nevyjadrujem sa 

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum 
Tento rok bude múzeum len zákonne upravovať platy podľa odpracovaných rokov, vo výnimočných prípadoch a po naštartovaní sezóny vyplatíme odmeny a upravíme platy. 

Ladislav Gajdoschík, riaditeľ, Groupama poisťovňa, a.s., Bratislava 
Zatiaľ je pre nás predčasné hovoriť o tejto téme, pretože plné dôsledky pandémie na hospodárstvo a aj na náš sektor sa ešte len prejavia. Vnímame negatívne trendy a nepriaznivý vývoj, keď mnohé spoločnosti ohlasujú hromadné prepúšťane, pričom ani vyhliadky v súvislosti s vakcináciou obyvateľstva nie sú veľmi optimistické. Tento proces je veľmi pomalý, dodávky vakcín meškajú a otázna je aj samotná účinnosť vakcín. Návrat do života, aký sme poznali pred pandémiou je zatiaľ v nedohľadne, preto očakávam, že firmy budú racionálne vyhodnocovať svoje hospodárenie a optimalizovať náklady. 

Gabriel Lachmann, CEO, BOOTIQ EEA 
IT je špecifická oblasť v ktorej pravdepodobne narastú platy v roliach konzultantov a architektov v oblasti optimalizácie procesov a prechodu na cloud technológie. Ide o oblasť, ktorá rastie práve z dôvodu úsporných opatrení na strane zákazníkov. Role programátorov budú pravdepodobne platovo stagnovať, alebo dokonca ich platy budú klesať. 

Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ, ProCare a Svet zdravia 
Veľmi pravdepodobne mzdy v zdravotníctve porastú aj z dlhodobejšieho časového horizontu, a to nielen pod vplyvom verejných prísľubov politikov na úpravy miezd. Aktuálna kríza demonštrovala nedostatok zdravotníckych pracovníkov a náročnosť ich práce. Predpokladám, že každý štát sa bude snažiť motivovať ľudí, aby pracovali v zdravotníctve. 

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made, s.r.o, Bratislava 
Neočakávam nárast tržieb a keďže sú platy naviazané aj na tento parameter, majú šancu vzrásť až keď sa situácia dostane na predkrízovú úroveň. 

Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko, a.s. 
S ohledem na  přerozdělovací nastavení současné levicové vlády i její snahu posílit voličskou podporu alespoň u státních zaměstnanců předpokládám růst mezd ve veřejném sektoru, soukromý sektor na to ovšem bude muset vydělat a bude se tedy nejspíš muset uskromnit. 

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s. 
Úpravy platov budú individuálne. Ľudia, ktorí v uplynulom roku dokázali nachádzať dobré nové riešenia, si určite zaslúžia uznanie aj takýmto spôsobom. 

Andrej Viceník, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ Divízie firemného bankovníctva, VÚB 
Aktuálna situácia nárastu platov nepraje. Platy budú rásť len v selektívnych profesiách. Žiaľ, budú profesie, kde môže prichádzať aj k znižovaniu platov.