Na slovenskom realitnom trhu, ale aj v Európe všeobecne rastie apetít investorov po rezidenčnom nájomnom bývaní. Uviedol to riaditeľ spoločnosti Colliers Richard Urvay v rámci správy spoločnosti o európskom rezidenčnom sektore.

Na Slovensku však podľa neho naďalej absentuje kvalitný legislatívny rámec, ktorý by vytvoril podmienky na rozvoj nájomného bývania. „V tomto štádiu je preto nevyhnutná participácia a dialóg štátneho a súkromného sektora, ktorého výsledkom by mala byť podpora a rozvoj štátneho nájomného bývania,“ podotkol Urvay.

V európskom kontexte spoločnosť odhaduje, že rezidenčný sektor bude tvoriť 30 percent celkového objemu európskych investícií. Napriek regulačným a trhovým výzvam totiž rozvoj rezidenčného sektora podnecujú nedostatočná ponuka, rastúce nájomné a silné demografické základy. „Investori sa hrnú do rezidenčného bývania ako bezpečného aktíva vzhľadom na jeho rozmanité možnosti a silné základy podporujúce investičnú expanziu,“ podotkla spoločnosť.

Pripomenula, že nesúlad medzi ponukou a dopytom spôsobuje rast cien nehnuteľností. Podľa prieskumu sa medzi päť najmenej cenovo dostupných miest zaradili Paríž, Londýn, Amsterdam, Mníchov a Manchester. „V porovnaní s týmito metropolami si môžu kupujúci v mestách ako Düsseldorf, Kolín nad Rýnom alebo Marseille dovoliť takmer dvojnásobok priestoru. Vo Varšave si na základe priemerných príjmov domácností môže typický kupujúci dovoliť až trikrát viac obytnej plochy ako v Paríži,“ prirovnali odborníci.

To zvyšuje atraktívnosť týchto miest pre súkromný nájomný sektor, keďže priemerný vek prvých kupujúcich sa rozširuje na 34 rokov, čo znamená, že ľudia odkladajú kúpu vlastnej nehnuteľnosti dlhšie a preferujú spočiatku nájomné bývanie. Relatívne vysoké náklady na bývanie v týchto mestách navyše tlačia investorov aj do alternatívnych destinácií sekundárneho a rozvíjajúceho sa trhu s bývaním, kde existuje potenciál zvýšenia hodnoty kapitálu.

Ako spoločnosť ilustrovala, v Londýne stojí jeden štvorcový meter približne 11 600 eur. Brexit ešte viac posilnil príťažlivosť tohto mesta pre investorov a v prospech Londýna hrá aj vysoká zaočkovanosť obyvateľstva a fakt, že zotavovanie sa z koronakrízy je oproti iným európskym krajinám silnejšie.

Medzi rozvíjajúcimi sa mestami vyniká aj hlavné mesto susedného Poľska Varšava. „Varšava je už dlho rozdelená na vlastnícke a sociálne nájomné bývanie, avšak nová generácia mladších a bohatších Varšavčanov začína oceňovať flexibilitu súkromného nájomného bývania,“ podotkla spoločnosť s tým, že príjmy a ceny bývania vo Varšave prudko rastú, čo vytvára príležitosti pre priekopníckych investorov, ktorí chcú vstúpiť na scénu mesta s čoraz väčším európskym aj svetovým významom.