Životné minimum v súčasnosti vyjadruje hodnotu, ktorá má len veľmi slabý vzťah k hranici hmotnej núdze z pohľadu očakávanej kvality života na Slovensku. V komentári na to upozorňujú analytici Národnej banky Slovenska (NBS).

Ako alternatívu preto navrhujú počítať životné minimum na základe položkového sčítania nákladov domácnosti jednotlivca a štvorčlennej rodiny. Vychádzalo by sa pritom z reálnej spotreby nízkopríjmových domácností na Slovensku a medzinárodných výživových štandardov.

Pri výpočtoch analytici NBS používajú údaje o cenách produktov potrebných pre zabezpečenie základných životných potrieb domácností získaných z dát Štatistického úradu SR, vrátane cenových mikroúdajov, rodinných účtov, ako aj cien nehnuteľností stiahnutých z realitných portálov a ďalších zdrojov.

„Reflektujeme pritom aj rozdielne ceny v regiónoch, pre ktoré prezentujeme výpočty samostatne. Takto vypočítané ekonomické životné minimum upravujeme o dosah inflácie za rok 2022 na základe pohybu cien príslušných položiek v spotrebnom koši,“ uviedli v komentári.

Prezentovaná hodnota životného minima podľa analytikov NBS nepredstavuje navrhovanú výšku sociálnych dávok, respektíve sumu garantovaného životného minima, ale príklad realistickej referenčnej hodnoty, ktorá umožňuje nastaviť sociálne politiky adresnejšie a efektívnejšie.

Zreálnenie referenčnej hodnoty, jej valorizácia odvodená od rastu relevantných nákladov a jej pravidelné prehodnotenie by tak podľa analytikov NBS mohlo potenciálne zvýšiť adresnosť a transparentnosť sociálneho systému.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračné foto.
Neprehliadnite

Bývanie sa stáva nedostupnejšie, pokles cien nevyváži rast úrokov, konštatuje NBS