Allianz – Slovenská poisťovňa sa rozhodla vopred vyplatiť zálohy vo výške 80 percent uplatňovaných nárokov klientov skrachovanej cestovnej kancelárie FIRO-tour. Poisťovňa tak v predstihu vyplatí 1 123 klientov, ktorí si uplatnili svoj nárok za zájazd zakúpený v cestovke minulý rok a predložili potrebné doklady. Informovala o tom špecialistka externej komunikácie poisťovne Helena Kanderková.

Poisťovňa odškodní klientov FIRO-tour šesť týždňov pred uplynutím zákonnej šesťmesačnej lehoty, ktorá stále plynie. „Chceli sme poškodeným klientom vyjsť v ústrety a vyplatiť im čo najväčšiu časť ich nárokov ešte pred začiatkom blížiacej sa letnej sezóny," priblížil riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianzu Milan Rajec.

Allianz
Neprehliadnite

Poisťovňa Allianz v prvom štvrťroku zvýšila zisk o 83 percent

Prvú časť nároku poisťovňa vyplatí poškodeným klientom v najbližších dňoch. Zvyšnú časť do výšky celkovej poistnej sumy doplatí po uplynutí zákonnej lehoty, v ktorej si môžu poškodení klienti uplatniť nárok. Allianz dohromady odškodní nároky klientov FIRO-tour za zaplatené zájazdy do výšky dojednanej poistnej sumy, ktorá je 2,5 milióna eur.

FIRO-tour podľa poisťovne oficiálne oznámila svoju insolventnosť začiatkom tohto roka. Poškodení klienti, ktorí si zatiaľ neuplatnili nárok na náhradu škody v poisťovni, tak môžu ešte urobiť do konca júna. Pri hlásení poistnej udalosti stačí predložiť zmluvu o obstaraní zájazdu a doklad o zaplatení.