Podstatnou oporou nezávislosti advokáta je samoregulácia v podobe advokátskej komory, ktorej kľúčovou vlastnosťou má byť nezávislosť. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Slovenskej advokátskej komory (SAK) Alexandra Donevová. Tvrdí, že aby mohol advokát vykonávať svoje povolanie efektívne a spoľahlivo, musí byť nezávislý. Reagovala tým na úvahy rezortu spravodlivosti presunúť druhý stupeň disciplinárnych konaní advokátov na nový Najvyšší správny súd (NSS) SR.

„Pokiaľ ide o argument, že advokáti budú mať štátom prenesenú právomoc vo veciach zápisov do obchodného registra, a to má byť dôvodom na zváženie zmeny disciplinárnych právomocí, uvádzame, že niektorí advokáti už aj teraz vykonávajú prenesenú právomoc štátu ako správcovia konkurznej podstaty,“ upozornila hovorkyňa.

Tvrdí, že výkon správcu musí byť v tomto prípade oddelený od výkonu advokácie a zároveň pri činnosti správcu konkurznej podstaty advokát spadá pod kontrolnú, osobitnú disciplinárnu právomoc štátu, kde je dozorným orgánom Ministerstvo spravodlivosti SR.

Len preskúmavať rozhodnutia komory

Najvyšší správny súd SR by mal byť podľa komory inštitúciou, ktorá bude mať právomoc preskúmavať rozhodnutia disciplinárnych senátov komory.

„V takom prípade sa domnievame, že môže prísť k zrýchleniu a zefektívneniu celého systému,“ dodala Donevová s tým, že úlohou komory je riešiť zlyhania advokátov v etickej rovine a rovine advokátskych predpisov. Pod disciplinárnu právomoc SAK spadá viac ako šesťtisíc advokátov.

„Na Slovenskú advokátsku komoru je ročne doručených 450 až 500 sťažností na advokátov, ktoré vyhodnocuje Revízna komisia SAK. Disciplinárne senáty rozhodujú ročne v priemere 100 vecí a v 75 percentách prípadov uznajú vinu advokáta a udelia sankciu za disciplinárne porušenie advokátskych predpisov a etiky,“ spresnila.

Ďalej uviedla, že disciplinárne konania v rámci komory trvajú po právoplatné rozhodnutie priemerne šesť mesiacov.

„Prebiehajú dvojinštančne, následne je možný súdny prieskum našich rozhodnutí na všeobecných súdoch. A práve tu dochádza k výraznému predlžovaniu, ak disciplinárne odsúdený podá sťažnosť na všeobecný súd,“ upozornila s tým, že rozhodnutia krajských a prípadne Najvyššieho súdu (NS) SR často v týchto prípadoch trvajú roky. „Vo väčšine prípadov súd naše rozhodnutia potvrdil, ak nie, tak ich vyhodnotil ako príliš prísne,“ podotkla.

Zmeny podľa Kolíkovej

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) avizovala, že status advokáta sa rozširuje, pričom nejde len o typické zastupovanie klientov v sporovom konaní. „Istým spôsobom mu začíname dávať aj oprávnenia ako keby nejakej verejnoprávnej autorite,“ vysvetlila.

Na snímke ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) počas tlačovej konferencie k rokovaniu parlamentu o návrhu zákona, ktorým sa mení trvanie kolúznej väzby 26. mája 2021 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian
Neprehliadnite

Advokáti už nebudú iba zastupovať klientov v sporoch, avizuje Kolíková

O to viac je podľa nej namieste, aby štát uvažoval nad jednoznačnou úrovňou vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti, či už voči advokátom, ale aj voči iným právnickým profesiám. V tejto súvislosti sa obrátila na Benátsku komisiu s otázkou, či by považovala rozhodovanie NSS SR na druhom stupni disciplinárneho konania advokátov za zásah do nezávislosti advokácie.