Text zverejnil na svojom webe Kremeľ, spolu s vyhlásením, v ktorom prezidenti Ruska, Ukrajiny, Francúzska a nemecká kancelárka „potvrdzujú, že plne rešpektujú zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny“.

12 najdôležitejších bodov dohody v Minsku

1. Okamžité a komplexné prímerie v doneckých a luhanských oblastiach Ukrajiny a jeho prísne plnenie už od 00 h. 00 min. (kyjevského času) 15. februára 2015.

2. Odsun všetkých ťažkých zbraní oboma stranami v rovnakých vzdialenostiach s cieľom vytvoriť bezpečnostnú zónu širokú najmenej 50 km pre delostrelecké systémy kalibru 100 mm, bezpečnostnú zónu širokú 70 km pre raketové systémy a 140 km pre raketové systémy "Tornado-C" , "Uragan", "Směršč" a taktické raketové systémy "Točka"

Odsun ťažkých zbraní nesmie začať neskôr ako na druhý deň po začatí prímeria a musí skončiť do 14 dní. Tomuto procesu bude napomáhať OBSE s podporou trojstranné kontaktnej skupiny.

3. Zabezpečiť efektívne monitorovanie a overovanie prímerie a stiahnutie ťažkých zbraní od prvého dňa odsunu prostredníctvom OBSE, s využitím všetkých potrebných prostriedkov vrátane družíc, bezpilotných lietadiel, radarových systémov.

4. V prvý deň po odsune začať dialóg o podmienkach miestnych volieb v súlade s ukrajinským právom a zákonom Ukrajiny, rovnako ako o budúcom režime týchto oblastí na základe daného zákona. Bezodkladne (najneskôr do 30 dní odo dňa podpisu tohto dokumentu), Najvyššia rada Ukrajiny prijme uznesenie o vymedzení územia, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim v súlade s právnymi predpismi Ukrajiny, a to na základe línie stanovenej Minským memorandom z 19. septembra 2014.

5. Zabezpečiť milosť a amnestiu prijatím zákona, ktorý zakazuje stíhanie a trestanie osôb v súvislosti s udalosťami, ku ktorým došlo v niektorých doneckých a luhanských oblastiach Ukrajiny.

6. Zabezpečiť prepustenie, výmenu rukojemníkov a nezákonne zadržiavaných osôb na princípe "všetky za všetkých". Tento proces musí byť dokončený najneskôr piaty deň po odsune.

7. Zabezpečiť bezpečný prístup, dodávky, skladovanie a distribúciu humanitárnej pomoci.

8. Určiť spôsoby plného obnovenia sociálno-ekonomických vzťahov, vrátane sociálnych dávok, ako sú dôchodky a ostatné platby (mzdy a príjmy, včasné zaplatenie všetkých komunálnych nákladov, obnova daňového systému v rámci ukrajinského práva).

9. Obnovenie plnej kontroly ukrajinskej vlády nad štátnou hranicou Ukrajiny v celej zóne konfliktu, čo by sa malo začať v prvý deň po miestnych voľbách a dokončené po komplexnom politickom urovnaní (miestne voľby v niektorých regiónoch doneckých a luhanských oblastí Ukrajiny na základe zákona a ústavnej reformy) do konca roka 2015. Prevzatie všetkých zahraničných ozbrojených síl, vojenských jednotiek, rovnako ako žoldnierov z územia Ukrajiny pod dohľadom OBSE. Odzbrojenie všetkých ilegálnych skupín.

10. Prevedenie ústavnej reformy na Ukrajine tak, aby do konca roka 2015 vstúpila do platnosti nová ústava, ktorá je vnímaná ako kľúčový prvok decentralizácie (s ohľadom na špecifiká jednotlivých regiónov v zhode so zástupcami týchto oblastí), ako aj prijatie trvalého zákona o osobitnom štatúte doneckých a luhanských oblastí.

11. Na základe ukrajinského zákona "O dočasnom poriadku miestnej samosprávy v niektorých oblastiach doneckých a luhanských regiónov" sa budú otázky týkajúce sa komunálnych volieb prerokúvať a dohadovať s jednotlivými regiónmi doneckých a luhanských oblastí v rámci trojstrannej kontaktnej skupiny. Voľby sa budú konať v súlade s príslušnými normami OBSE pri monitoringu zo strany Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva OBSE.

12. Zintenzívniť aktivity trojstranné kontaktnej skupiny, okrem iného prostredníctvom vytvárania pracovných skupín k napĺňaniu príslušných aspektov Minskej dohody. Budú odrážať zloženie trojstrannej kontaktnej skupiny.

Originál dohody nájdete TU.