Jednou z požiadaviek Lekárskeho odborového združenia (LOZ) pre efektívnejšie fungovanie zdravotníctva na Slovensku je zavedenie úhradového mechanizmu DRG (Diagnosis-related group), ktorý by spravil poriadok vo financovaní nemocníc.

„Pretože dnes sa stáva, že množstvo hospitalizácií a poskytnutej zdravotnej starostlivosti zdravotné poisťovne, často aj ziskové, nepreplatia alebo preplatia iba časť nákladov, nie celú hospitalizáciu,“ povedal pre TREND predseda LOZ Peter Visolajský. Súčasné neefektívne financovanie je podľa jeho názoru jedna z príčin, prečo sa slovenské nemocnice zadlžujú.

Ako uvádza Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), systém DRG je považovaný za najobjektívnejší, najtransparentnejší a najspravodlivejší v oblasti financovania nemocníc. Jeho podstatou je, že meria a vyhodnocuje produkciu nemocníc, teda to, ako efektívne dokážu nemocnice využívať diagnostiku, liečbu a ostatné služby.

„Je to systém na to, aby sa určila finančná náročnosť hospitalizácie na základe toho, čo sa pacientovi robilo a čo mu vlastne je. Pre posúdenie sa používa tzv. relatívna váha, na základe ktorej sa určí, či je napríklad operácia slepého čreva pre nemocnicu náročnejšia než hospitalizácia pacienta po infarkte,“ vysvetlila pre TREND riaditeľka Centra pre klasifikačný systém DRG Angelika Szalayová.

Táto relatívna váha sa následne prenáša jednotkovou cenou, čím sa získa cena za hospitalizáciu. DRG systém potom podľa toho, čo nemocnica vykonala, vypočíta celkový účet za isté obdobie, ktorý prepláca zdravotná poisťovňa. V mnohých krajinách sa však popri systéme DRG používajú aj ďalšie mechanizmy.

Nemocnice nie sú motivované k efektivite

Systém, ktorý nemocnice na Slovensku v súčasnosti využívajú, takéto charakteristiky nespĺňa a systém DRG sa využíva iba čiastočne. „Na Slovensku sa zaviedli tzv. paušálne platby, ktorých výška sa spätne vyhodnocuje podľa toho, nakoľko sa líši od vyplácania systémom DRG. To znamená, že keď je ten rozdiel malý, tak sa žiadna zmena nerobí. Ale keď sa to líši viac, tak sa paušálna platba pre nasledujúci rok upraví,“ dodala A. Szalayová.

Paušálne platby sa však považovali iba za dočasné riešenie, keďže nejde o ideálny spôsob úhrad. „Keď (nemocnica) ošetruje príliš veľa pacientov, tak jej to nepokryje náklady. Pre ďalší rok by jej to však zvýšilo platby,“ dodala A. Szalayová.

V súčasnosti síce nemocnice vykazujú svojich hospitalizovaných pacientov cez DRG systém, no zaplatené dostávajú globálnym rozpočtom. „Globálny rozpočet si poisťovňa dohodne s poskytovateľom, teda s nemocnicou, napríklad na ročnej sume, za ktorú bude nemocnica poskytovať zdravotnú starostlivosť každému poistencovi,“ vysvetlil lekár a analytik Health Policy Institut Tomáš Szalay. No v konečnom dôsledku dostane nemocnica ten balík peňazí, ktorý si s poisťovňou zazmluvnila.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa