Oslobodzujúci rozsudok Špecializovaného trestného súdu pre Mariana Kočnera a Alenu Zsuszovú v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice otriasol slovenskou verejnou mienkou. Najväčšia kauza v moderných dejinách Slovenska bude čoskoro pokračovať na pôde jedneho zo senátov Najvyššieho súdu SR.

O tom, ako vyzeral najviac medializovaný proces desaťročia „z druhej strany barikády“, sa TREND porozprával s obhajkyňou Aleny Zsuzsovej Júliou Vestenickou. V exkluzívnom rozhovore vysvetľuje, prečo považuje dôkaznú situáciu prokuratúry za nulitnú, ako pri procese médiá podľa nej opakovane zavádzali, ale aj akým ťažkostiam musela čeliť ako obhajkyňa Aleny Zsuzsovej.

V rozhovore sa dočítate:

● Ako obhajcovia reagovali na oslobodzujúci rozsudok

● Prečo považuje obhajoba výpovede Zoltána Andruskóa za nepravdivé

● Ako sa policajný expert mýlil pri otázke Threemy

● Čo (ne)robil Marian Kočner deň po vražde v Bratislave

● Ako média zavádzali pri medializácii procesu

● Ako Daniel Lipšic podľa obhajkyne dezinformoval médiá

● Ako možno vnímať reakcie pozostalých po Jánovi a Martine

Aká boli vaše prvé reakcie po vypočutí oslobodzujúceho rozsudku?

Priznám sa, že sme boli veľmi pozitívne šokovaní. Povedali sme si, že na Slovensku ešte existuje nejaká spravodlivosť. Počas prvých minút čítania rozsudku som tomu sama neverila. V konečnom dôsledku je potrebné si uvedomiť, že je za tým obrovský kus práce obhajcov. Takže ten pocit bol jednoducho fantasticky, výborný.

Asi najväčším sporným bodom celého procesu je otázka dôveryhodnosti výpovedí korunného svedka Zoltána Andruskóa. Prečo považujete jeho výpovede za nelegitímne?

Výpovede Zoltána Andruskóa v prvom rade považujeme za nepravdivé, tendenčné a účelové. Nie je to preto, že to tvrdíme, ale preto, že to prinieslo samotné dokazovanie. Zoltán Andruskó si opakovane odporoval a vyslovene rozporoval svoje predchádzajúce tvrdenia. V konečnom dôsledku si rozporuje aj v jednotlivých konaniach, v ktorých figuruje ako svedok.

Počas záverečnej reči ste vy aj vaša klientka niekoľkokrát naznačili, že výpovede Zoltána Andruskóa boli koordinované s orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK) a menili svoj obsah počas samotného procesu.

To, že Zoltán Andruskó menil obsah svojich výpovedi počas trvania procesu a prispôsoboval ich aktuálnej dôkaznej situácii, je jednoznačne preukázané. Aj jeho predchádzajúce výpovede z čias, keď bol v procesnom postavení obvineného, sa postupne dolaďovali, vždy podľa aktuálneho stavu konania.

Keď sa preukazoval nejaký konkrétny čas v súvislosti s vraždou, Zoltán Andruskó ho v nasledujúcej výpovedi zmenil. Ak sa preukazovala účasť nejakých osôb, Zoltán Andruskó to následne zmenil. Práve preto ako obhajoba tvrdíme, že svoje výpovede si prispôsoboval.

Dušan Kracina, obvinený v kauze prípravy vrážd M. Žilinku a D. Lipšica, ide do väzby
Neprehliadnite

Dušan Kracina, obvinený v kauze prípravy vrážd Žilinku a Lipšica, ide do väzby

Koordináciu výpovedí s OČTK v konečnom dôsledku potvrdil samotný dotyčný, keď v nedávnej dobe adresoval listy vysokým politickým predstaviteľom. Práve v týchto listoch uvádzal, že plne spolupracuje s vyšetrovateľmi a vďaka nemu sú objasnené skutky v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

V neposlednom rade podotýkam, že ide o absolútne štandardnú prax OČTK.

Na druhej strane, obžaloba a splnomocnenci poškodených podotýkajú, že jeho výpovede od samého začiatku mali spontánny a veľmi konkrétny charakter.

Je to absolútne prirodzená reakcia. Je potrebné si uvedomiť, že splnomocnenci poškodených a prokurátor sú protistrana. V podstate celá obžaloba vo vzťahu k mojej klientke je postavená na výpovediach Zoltána Andruskóa. Je preto logické, že pán prokurátor nebude spochybňovať svoj jediný priamy dôkaz.

Výpovede Zoltána Andruskóa podľa mňa nemali spontánny charakter a tak ako som uvádzala predtým, jeho tvrdenia boli vyvrátené dokazovaním. A to mimo iného aj v súvislosti s Threemou.

Slovenskou spoločnosťou už dlhé mesiace rezonujú uniknuté správy z Threemy. Ako obhajoba však stojíte za tým, že do správ sa zasahovalo a ich obsah bol selektívne zverejňovaný. Čo podľa vás naznačuje takýto priebeh?

Samotná komunikácia z Threemy bola jednou z kľúčových otázok celého procesu. Threema bola predmetom neustálej debaty počas hlavných pojednávaní. Existujú výrazne podozrenia, že do obsahu Threemy bolo zasahované.

Ak pán Mikulaj tvrdí, že to nie je možné, tak neviem, či videl na Youtube spomínané video, kde ide vyslovene o návod, akým spôsobom sa dá zasahovať do obsahu Threemy
 

To, že takýto zásah je možný, sa dá dokonca naštudovať aj na internete, kde istý pán predvádza tento postup v plnom rozsahu. Dokonca samotná spoločnosť Threema potvrdila, že vonkajší zásah do obsahu správ je možný.

To, že správy z Threemy boli upravované, vyplýva aj zo samotného obsahu tých správ. Ako je dnes už verejné známe, komunikácia z Threemy má viacero verzií. Pri porovnávaní jednotlivých verzií sme nabrali podozrenia, že do obsahu komunikácie boli vykonané viaceré zásahy.

Policajný expert Dušan Mikulaj však počas procesu vyvrátil možné zasahovanie do Threemy a poukázal na individuálne šifrovanie každej odoslanej správy.

Pán inžinier Mikulaj bol na hlavnom pojednávaní predvolaný opakovane a vyjadroval sa k technickým otázkam ohľadom komunikátora Threema. V žiadnom smere si nedovolím spochybniť jeho odborné znalosti a špecifikáciu, ale jeho tvrdenia v konečnom dôsledku boli vyvrátené tvrdením spoločnosti Threema.

Pokiaľ mu písala, že mala zlý sen o zuboch, tak mu písala o zuboch a nešlo o žiadne šifry
 

Ak pán Mikulaj tvrdí, že to nie je možné, tak neviem, či videl na Youtube spomínané video, kde ide vyslovene o návod, akým spôsobom sa dá zasahovať do obsahu Threemy.

Pokiaľ zásahy do Threemy sú reálnou možnosťou a existuje niekoľko verzií komunikácie, tak prečo v spomenutej komunikácii figurujú dvojznačné tvrdenia rôzneho druhu ako tie o vypadávajúcich zuboch a snehových zrážkach?

Preto, lebo išlo o absolútne prirodzenú komunikáciu medzi mojou klientkou a Marianom Kočnerom. Pokiaľ si písali o snehu, tak si skutočne písali o snehu. Pokiaľ mu písala, že mala zlý sen o zuboch, tak mu písala o zuboch a nešlo o žiadne šifry.

Splnomocnenci poškodených sa veľmi často opierali o túto komunikáciu, ktorú nazývali akýmisi šiframi. V skutočnosti išlo o reálnu komunikáciu, ktorá znamenala presne to, čo v nej bolo uvedené.

Veľkú diskusiu vyvolal aj dôkaz v súvislosti s lokalizáciou obžalovaných z telefónnych BTS staníc. Je vôbec možne spochybniť údaje o lokalizácii mobilných telefónov?

K problematike údajov z BTS staníc sa taktiež vyjadroval inžinier Dušan Mikulaj a v konečnom dôsledku sám potvrdil, že tieto lokalizačné údaje nemusia byť vždy presné. BTS stanice sa v nejednom prípade prekrývajú. Pán inžinier Mikulaj taktiež uviedol, že existuje rozdiel pokrytia v extraviláne a intraviláne, čo bolo predmetom mojich otázok na jeho osobu.

Pán inžinier Mikulaj jasne uviedol, že lokalizácia mať odchýlku v rozsahu od 5 do 50 metrov, čo podľa mňa už stanoví výrazný rozdiel. Ak sa nemýlim, bola pripustená aj 100-metrová odchýlka.

V súvislosti s týmto dôkazom sa poukazuje aj na otázku možného výberu hotovosti Marianom Kočnerom deň po vražde a následné odovzdanie hotovosti vašej klientke.

Tieto tvrdenia boli sú založené výlučne na tvrdeniach svedka Andruskóa, ktorý uvádzal, že deň po vražde mal prevziať finančnú hotovosť od Aleny Zsuzsovej. Moja klientka mala podľa neho deň po vražde ísť do Bratislavy pre tieto peniaze, ktoré Marian Kočner mal vybrať z banky.

Pán Lipšic v pojednávacej miestnosti jednoznačne počul, že takýto výber nebol v žiadnom smere preukázaný a to ani nebola reč o jeho realizácii
 

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že výber hotovosti nebol zo strany banky nikdy v živote potvrdený. Áno, je pravdou, že deň po vražde bol pán Kočner vo svojej banke v bezpečnostnej schránke. Nerobil však žiadny výber hotovosti. Je úplne štandardným postupom, že pri výbere v hotovosti dotyčná banka si tento výber zaeviduje. Myslím, že Marian Kočner by nebol v tomto prípade žiadnou výnimkou.

Moja klientka preto nemohla v tento deň odovzdať žiadne finančné prostriedky Andruskóvi a ten ich následne nemohol odovzdať Tomášovi Szabóovi. Alena Zsuzsová sa s Zoltánom Andruskóm v ten deň nestretla. Nestretla sa s ním ani na ďalší deň.

Marian K
Neprehliadnite

Polícia zmeškala príležitosť. Zmazané video Kočnera z banky mohlo pomôcť vyšetrovaniu

Čo je najdôležitejšie vo vzťahu k tejto otázke, Alena Zsuzsová sa nestretla deň po vražde s Marianom Kočnerom. Je to jednoznačne preukázané a tým pádom nemohla od neho fyzicky prevziať žiadnu hotovosť. Išlo výlučne o tvrdia svedka Andruskóa, ničím nepodporené a v plnom rozsahu vyvrátené.

Počas svojej záverečnej reči ste niekoľkokrát zdôrazňovali, že celý proces bol predmetom selektívnej medializácie a zavádzania. Kde podľa vás zavádzali média?

To sa dialo opakovane. Exemplárnym príkladom je práve otázka výberu hotovosti Marianom Kočnerom. Média predsa uvádzali, že výber zo strany pána Kočnera je preukázaný. No ja som na tom pojednávaní sedela a chcela by som sa opýtať, kde bol preukázaný.

Pokiaľ si pamätám, tak splnomocnenec obetí Daniel Lipšic hneď po skončení pojednávania sa postavil pred média a vyhlásil, že výber hotovosti je jednoznačne preukázaný. V tom momente som sa zamyslela nad tým, či sme sedeli na tom istom pojednávaní. Pretože pán Lipšic v pojednávacej miestnosti jednoznačne počul, že takýto výber nebol v žiadnom smere preukázaný a to ani nebola reč o jeho realizácii.

sudca okresný súd ŽIlina Daniel B.
Neprehliadnite

Odhaľovanie zlyhaní v justícii sa bratislavskou Búrkou neskončilo

Média taktiež zavádzali v súvislosti s našimi záverečnými rečami, ktorých obsah bol často vytrhnutý z kontextu. Čo v konečnom dôsledku vytvorilo úplne iný pohľad na význam našich záverečných rečí.

Média opakovane uvádzali vo vzťahu k určitým svedkom vyjadrenia, ktoré vôbec neboli pravdivé. Počas priebehu samotných pojednávaní sa to týkalo najmä online spravodajstva Minúta po minúte. Keď sedíte priamo v pojednávacej miestnosti a vidíte čo sa tam vykonáva a počujete čo hovorí svedok a zrazu si prečítate niečo úplne iné, tak podľa mňa ide o zavádzanie verejnosti.

Vedeli by ste uviesť konkrétny príklad?

V tomto momente si úplne konkrétny príklad nespomeniem, ale neraz sme boli z toho šokovaní. Predmetom zavádzania boli najmä vyjadrenia počas pojednávaní. Ak si dobre pamätám, týkalo sa to aj reakcie mojej klientky na správy z Threemy.

Predmetom širokej medializácie bola vaša záverečná reč, počas ktorej padlo tvrdenie, že rodina poškodených stratila zdravý úsudok. Uvádzalo sa to najmä v kontexte pomsty rodiny obetí. Ako by ste vysvetlili toto tvrdenie?

Zachytila som, že toto tvrdenie bolo predmetom medializácie, ale nie je to pravda. Pretože každý, kto si moju záverečnú reč vypočul v plnom rozsahu a nie selektívne, musel počuť moje tvrdenie, keď som povedala, že chápem situáciu rodičov. Ich situáciu absolútne nie je možné bagatelizovať, ani zľahčovať a je mi veľmi ľúto, že pod obrovskou stratou, ktorú utrpeli, stratili zdravý úsudok. A preto nie je možné od nich očakávať objektívny pohľad na vec.

Ja som nikdy nepoužila slovo pomsta vo vzťahu k rodičom poškodených vo svojej záverečnej reči. Pokiaľ to bolo medializované, pretože pán Kuciak sa k mojej osobe vyjadroval v médiách, tak jednoducho neviem odkiaľ to mal.

Pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej z objednávky ktorej je obžalovaný Marián Kočner. Očakávaneho rozsudku sa zúčastnilo mnoho slovenských aj zahraničných médii. Na snímke je Marián Kočner.
Neprehliadnite

Nechajme súdy pracovať. Krik a lament neprinesú očakávanú spravodlivosť

To, že sa z jednej vety vytrhlo slovné spojenie zdravý úsudok, je jedná vec. To, že som to takýmto spôsobom nikdy nepodala, je druhá vec. Tomu však nikto nevenoval pozornosť. Ja som z tohto prístupu znechutená, je mi to veľmi ľúto, pretože ja nespochybňujem to, čím si tí rodičia museli prejsť.

V pojednávacej miestnosti som dlhé mesiace sedela a videla som ich reakcie a správanie, ktoré sa v konečnom dôsledku vymykali objektívnemu pohľadu. Iný pohľad ani nebolo možné od nich očakávať, pretože sú to naďalej zranení rodičia.

Ako vyzerá práca obhajkyne v jednej z najväčších káuz v slovenských dejinách? S akými reakciami sa stretávate?

Tie reakcie sú rôzne. Samozrejme, sú aj pozitívne, aj negatívne. Zo strany mojich kolegov advokátov sú väčšinou tie reakcie chápavé, lebo si robíme svoju prácu. Advokáti vedia pochopiť, že ten proces bol veľmi náročný, aj zo psychickej, aj z časovej stránky.

Čo sa týka bežných ľudí, ich reakcie by som rozdelila do dvoch skupín. Prvou skupinou sú ľudia, ktorí zastávajú názor, že Marian Kočner a Alena Zsuzsová mali byť odsúdení v plnom rozsahu. Táto skupina je vo výraznej miere ovplyvnená absolútne nenormálnou medializáciou prípadu. Vo svojej záverečnej reči som to nazvala štvavou kampaňou, ktorá sa dotkla aj osoby mojej klientky.

Pokiaľ niekto mal záujem a použil zdravý sedliacky rozum, tak mu nemohlo uniknúť, že dôkazná situácia je absolútne nulitná
 

Druhou skupinou sú ľudia, ktorí povedali, že po vypočutí záverečných rečí obhajoby sa im zmenil pohľad na vec. To boli pre mňa veľmi zaujímavé stretnutia a veľmi zaujímavé postrehy, pretože vy nemáte úmysel niekomu podsúvať váš názor.

Pokiaľ niekto mal záujem a použil zdravý sedliacky rozum, tak mu nemohlo uniknúť, že dôkazná situácia je absolútne nulitná.

Vzhľadom na obrovskú medializáciu a polarizáciu spoločnosti čelili ste negatívnej odozve v súvislosti so svojou prácou?

Áno, stretli sme sa s negatívnou odozvou. Myslím si, že si tým prešli aj moji kolegovia Štefan Neszméry, aj Marek Para. Neraz sme boli ľuďmi osočovaní, ale to už k práci obhajcu patrí.

S podobnými reakciami som sa už stretla v minulosti pri iných trestných kauzách. Človek to musí do určitej miery brať s nadhľadom. Pokiaľ niekto chce útočiť na moju osobu ako obhajcu, s tým počítať musím, ale akonáhle niekto začne útočiť na moju rodinu a osoby mne blízke, v tom momente sa stávam veľmi nepríjemnou.

A to sa bohužiaľ dialo a neboli to ojedinelé prípady. Počas trvania procesu nám prichádzali maily, ktoré boli veľmi nedôstojného obsahu a charakteru. Môžem povedať, že tieto správy nám chodia dodnes, naposledy došla včera (15. septembra – pozn. red.) a ako vidím, po rozsudkoch to neprestalo.

Jednou vecou je odozva verejnosti, druhou sú nálady na pojednávaniach. Ako sa na vás pozerali splnomocnenci obetí, prokurátor a sudcovský senát?

Je úplne prirodzené, že pohľad prokuratúry je diametrálne odlišný od pohľadu obhajoby. Počas tohto procesu to bolo ešte päťnásobne viditeľnejšie.

Naša práca bolo odoberaná obžalobou aj súdom priam tragikomicky. Častokrát sme si na pojednávaniach pripadali ako takí hlupáci. Nikto nás nepočúval a ani nesnažil vypočuť, čo bolo veľmi frustrujúce.

sud kocner
Neprehliadnite

Verdikt súdu otvoril ďalšie otázky. O definitíve rozhodne najvyšší súd

Úlohou súdu je určenie a dohliadanie na priebeh samotného konania. Jeho cieľom je aj určenie hraníc, do akej miery môže jedna zo strán vykonávať dokazovanie alebo sa vyjadrovať. Tieto hranice tam však neboli a nepísaná zásada rovností zbraní obhajoby a obžaloby nebola vôbec dodržaná. My sme ani nemohli očakávať, že pán prokurátor bude mať na nás iný pohľad. Prístup splnomocnencov poškodených radšej nebudem komentovať.

Cítili ste sa byť počas procesu znevýhodnení v súvislosti s dôkazovou činnosťou?

V prvom rade sme pociťovali, že zásada rovnosti zbraní, ktorá by mala v súdnej sieni vládnuť, bola neraz porušovaná. Prejavovalo sa to okrem iného aj v rozsahu vyjadrení sa k jednotlivým vykonaným dôkazom a k prístupu súdu voči naším vyjadreniam.

Jedno je však isté, Najvyšší súd bude podliehať obrovskému tlaku
 

Samozrejme, že sme sa cítili byť znevýhodnení. Počas procesu sa to jednoducho nedalo nevnímať.

Vaša klientka po vyhláseni oslobodzujúceho rozsudku bola okamžite vzatá do väzby v súvislosti s obvinením z prípravy vrážd prokurátorov Žilinku a Šufliarskeho.

V tejto veci moju klientku zastupuje môj kolega Štefan Neszméry a pokiaľ viem, tak táto vec je zatiaľ v prípravnom konaní. Obvinenie bolo vznesené približne rok dozadu.

Neviem, nakoľko je táto väzba právoplatná k dnešnému dňu (16. septembra – pozn. red.). Najvyšší súd SR ešte nerozhodol o jej právoplatnosti. Ak sa nemýlim, v tejto trestnej veci je celé obvinenie takisto postavené na výpovediach Zoltána Andruskóa.

Súdne pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na snímke je obžalovaná Alena Zsuzsová.
Neprehliadnite

Zsuzsová zostáva vo väzbe. Je obvinená z prípravy vrážd

Vzhľadom na to, že oslobodzujúci rozsudok bude čeliť odvolávaniu na Najvyššom súde, prednesiete k veci nové dôkazy?

Nemám poňatia, aké nové dôkazy by sme teraz mali vniesť do konania. Je potrebné zdôrazniť, že niektoré dôkazy neboli vykonané na súde prvého stupňa. Predpokladám, že na NS SR zotrváme na tých istých dôkazoch. Pokiaľ by však došlo k tomu, že NS SR by rozhodnutie zrušil a vec vrátil späť na Špecializovaný trestný súd, tak budeme opäť riešiť dôkaznú situáciu.

Myslíte si, že senát Najvyššieho súdu SR potvrdí oslobodzujúci rozsudok pre vašu klientku?

Nedovolím si dopredu predvídať rozhodnutie Najvyššieho súdu, avšak je veľmi otázne, akým spôsobom rozhodne. Jedno je však isté, NS SR bude podliehať obrovskému tlaku. Obávam sa, že tento tlak sa bude počas doby trvania odvolacieho konania neustále zvyšovať a akým spôsobom to vyhodnotí NS SR je dnes naozaj veľmi ťažko povedať.

Ja iba pevne verím, že oslobodzujúca časť rozsudku bude potvrdená.

Júlia Vestenická (40)
Od roku 2011 pôsobí ako nezávislá advokátka so špecifikáciou predovšetkým na trestné a občianske právo. V minulosti pôsobila ako obhajkyňa okrem iného aj v kauzách organizovaných tzv. zločineckých skupín Sýkorovcov a Piťovcov. Spolu s advokátom JUDr. Štefánom Neszmérym tvoria obhajobu Aleny Zsuzsovej, ktorá čelí obvineniu zo sprostredkovania vraždy novinára Jána Kuciaka.