Každý z nás si už raz hľadal alebo bude hľadať novú prácu. Pre niektorých ľudí je to však oveľa ťažší proces. Na trhu práce máme tiež uchádzačov so špecifickými potrebami. Ako ukazujú dáta z Inštitútu zamestnanosti, inklúzia takýchto zamestnancov pre pracovný trh bude v budúcich rokoch na Slovensku mimoriadne dôležitá.

Jedným z dôvodov môže byť napríklad aj to, že nám v krajine pomaly starne obyvateľstvo. Veľa mladých ľudí odchádza do zahraničia a ekonomicky aktívna skupina Slovákov nám nepokryje očakávaný dopyt na pracovnom trhu. Potenciál a naozaj veľký rozdiel zamestnanosti môžu spoločnosti nájsť práve v inkluzívnych zamestnancoch. Podľa údajov Sociálnej poisťovne poberalo za september invalidný dôchodok takmer 250-tisíc ľudí. Viac ako polovica z nich by mohla pracovať.

Spoločnosť Profesia pravidelne analyzuje potreby uchádzačov o prácu so špecifickými potrebami na trhu práce. V rokoch 2019 a 2021 mapovala, aký typ podpory by takýto uchádzači ocenili pri hľadaní práce. Väčšina opýtaných uviedla, že by ocenili hlavne kariérne poradenstvo, pochopenie legislatívy a práv osôb so zdravotným znevýhodnením. Ďalších 18 percent respondentov uviedlo odpovede „asistent, ktorý pomáha pri inklúzii na pracovisku“ a „asistent na pracovisku“, ktoré spadajú do kategórie podporného zamestnania, pracovného koučingu a mentoringu.

Aktuálne sme svedkami toho, že k spôsobom efektívnej pomoci tejto skupine ľudí na trhu práce máme veľké množstvo relevantných dát a analýz, legislatívne zmeny to však, bohužiaľ, neprinieslo. A práve z tohto dôvodu sa organizácie, ktoré riešia tieto témy, snažia o to, aby sa tieto témy komunikovali viac.

Profesia
Zdroj: Profesia

Aj z tohto dôvodu organizuje spoločnosť Profesia v rámci svojich spoločensky zodpovedných aktivít medzinárodnú konferenciu Neurodiverzita na pracovisku, ktorá sa uskutoční 22. novembra v Bratislave. Návštevníci si tu môžu vypočuť príklady z praxe a vedecky overené poznatky, ako môžu firmy, mimovládne organizácie a školy spolupracovať, aby bol prechod mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením na trh práce úspešný. Vítaný je každý, koho táto téma zaujala.

Funkčný trh práce a skutočne fungujúca spoločnosť potrebuje inklúziu. Príklady zo zahraničia nám potvrdzujú, že tieto zásady nie sú potrebné len z dôvodov ľudskej spolupatričnosti, ale výrazne ovplyvňujú dôležité ekonomické ukazovatele. Aktuálna situácia so zvýšeným počtom voľných pracovných miest je navyše ideálnou príležitosťou na započatie zmien.

Dominika Macháčová

Pracuje ako dátová analytička spoločnosti Profesia, kde sa zaoberá najmä dátami o pracovnom trhu. Je absolventkou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, odboru manažérska matematika.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora