Priemyselná produkcia v júli 2021 medziročne vzrástla o 7,8 percenta. Už šiesty mesiac po sebe si slovenský priemysel udržal medziročné tempo zvyšovania produkcie. Priemyselná výroba ako taká zaznamenala medziročný nárast o 8,0 percenta.  V prípade ťažby a dobývania bol zaznamenaný pokles na úrovni - 7,6 percenta a dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu bola v pluse na úrovni 8,8 percenta. Podľa ŠÚ SR sa priemyselnej produkcii dokonca podarilo prekonať úrovne spred krízy a to o 4 percentá.

peniaze
Neprehliadnite

Tržby obchodníkov boli vyššie ako pred koronou. Oproti minulému roku vzrástli o 1,5 percenta

Vývoj priemyselnej výroby výrazne ovplyvňuje vývoj vo výrobe dopravných prostriedkov. Práve táto oblasť v júli 2021 zaznamenala nárast produkcie o 2,7 percenta. Úroveň spred 2 rokov automobilky prekonali dokonca o 3,6 percenta.  Rast priemyselnej výroby potiahla ale k ôsmim percentám najmä výroba kovov a kovových konštrukcií (nárast o takmer tretinu) a výroba strojov (o vyše štvrtinu). Pričom práve výroba kovov prekonala úrovne z júla 2019 o takmer 28 percent. Dôvodom je podľa ŠÚ SR lepšia situácia na trhu s oceľou, vďaka čomu slovenskí výrobcovia potvrdili zvýšenie produkcie. Takpovediac v pluse oproti vlaňajšiemu roku skončila ale väčšina priemyselných odvetví.

Júlový vývoj priemyselnej produkcie vnímame pozitívne. Najmä v čase, kedy je už aj na Slovensku etablovaný pojem „surovinová kríza“. Niektorí producenti totiž aj majú pre koho vyrábať, ale nemajú z čoho. V prípade niektorých priemyselných výrobcov môže nedostatok surovín a vstupov brániť vyššej produkcii ešte niekoľko mesiacov. Aktuálna surovinová kríza vznikla z dôvodu pandémie. Tá narušila dodávateľské a subdodávateľské reťazce. Zásoby na skladoch sa míňali, nové dodávky sa oneskorujú.

Podpis zmluvy v banke
Neprehliadnite

Slováci majú na bežných účtoch 24,9 miliardy eur. Čo sa s nimi deje v čase rastúcej inflácie?

Mierny pesimizmus ohľadom budúceho vývoja priemyselnej výroby ale vzbudzujú aktuálne výsledky indikátora dôvery v priemysle. V auguste tento ukazovateľ zaznamenal pokles – už druhý mesiac po sebe. Pričom hlavným dôvodom obáv slovenských priemyselníkov je práve očakávaný pokles výroby v nasledujúcich troch mesiacoch. Ich optimizmus môžu narúšať taktiež obavy z tretej vlny pandémie.

Slovensko je ekonomikou so silnou orientáciou na priemyselnú výrobu. Priemyselná produkcia sa na HDP našej krajiny zvykne podieľať  približne štvrtinovým podielom. Aj preto je práve priemysel doslova ostro sledovaným odvetvím ekonomiky. Slovensko je malá, otvorená a proexportne orientovaná ekonomika. Jej vývoj veľmi závisí práve od zahraničného obchodu, od záujmu našich zahraničných obchodných partnerov o naše produkty, ale aj od schopnosti dovážať na Slovensko suroviny alebo komponenty potrebné na ich výrobu. Inak povedané, v súvislosti s produkciou v priemysle a pri vývoji zahraničného obchodu, nás musí zaujímať zvládanie pandémie Covid-19 nielen u nás, ale aj vo svete – predovšetkým u našich najväčších obchodných partnerov.