Pred pár dňami sa na okraji spravodajstva mihli pozoruhodné vyjadrenia dvoch ministrov za stranu OĽANO – ministra životného prostredia Jána Budaja a ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského. Obe stoja za pozornosť každému, komu ochrana prírody nie je ľahostajná. A odporúčam ju aj študentom politológie. Ukazujú totiž aj na rozdiel medzi slovami vládny, mimovládny a bezvládny.

Najprv minister životného prostredia spustil verejnú kampaň „Šanca pre národné parky“. Cieľom kampane je presun štátnych pozemkov v národných parkoch zo správy agrorezortu pod správu ministerstva životného prostredia. Správny zámer, no nezvyčajná forma.

Člen vlády bežne nehľadá podporu pre legislatívne zmeny na strane verejnosti, ale u svojich koaličných partnerov. Nežiada o zdieľanie svojej kampane na weboch a sociálnych sieťach. To je úlohou neziskových organizácií, nie členov vlády.

Na stole sú dve možnosti, ktoré môžu viesť ministra k organizovaniu mimovládnej iniciatívy. Prvou možnosťou je PR. Ján Budaj verí, že presun ľahko prejde a nechce, aby téma zanikla v časoch pandémie. Druhou možnosťou je presný opak. Minister si uvedomuje, že nemá šancu, tak si robí alibi.

Aká možnosť je pravdepodobnejšia prezradil druhý minister OĽANO, súčasný šéf agrorezortu. Ján Mičovský pár dní po ohlásení kampane Šanca pre národné parky vo videu vysvetľuje, že presun pozemkov v národných parkoch pod ministerstvo životného prostredia nehrozí. On nikdy nechcel odčleniť „nejakú časť lesov“ a dať ich pod iný rezort.

Šéf agrorezortu však nehovorí tak celkom pravdu. Voľby neboli tak dávno, aby voliči zabudli, že prvý bod programu OĽANO pri životnom prostredí znel trochu inak. „Navrhneme rozšíriť kompetencie ministerstva životného prostredia o priamu správu národných parkov a prírodných rezervácií”. A nie je možné dať envirorezortu priamu správu chránených lokalít a zároveň mu do správy lokality nedať.

Pri otázke presunu štátnych pozemkov má Ján Budaj absolútnu pravdu. Nemusí o tom verejnosť presviedčať. Problém je však inde. Minister za OĽANO nevie vo vláde OĽANO presadiť predvolebný sľub OĽANO. Namiesto toho spúšťa kampaň Šanca pre národné parky, ktorá vyznieva mimovládne. No od člena vlády až bezvládne.

László Sólymos
Absolvoval Strojnícku fakultu SVŠT v Bratislave, získal titul Ing. V roku 2009 sa podieľal na založení strany MOST – HÍD. Od roku 2010 pôsobil ako poslanec Národnej rady SR. Vo voľbách roku 2016 bol opäť zvolený za poslanca parlamentu. 23. marca 2016 bol vymenovaný do funkcie ministra životného prostredia, kde pôsobil až do svojho odstúpenia v januári 2020.