Pokračuje tak v dlhodobom klesajúcom trende a približuje sa k minimám z roku 2020 (hranica medzi očakávaním zrýchlenia a spomalenia je 0b.). Najväčším dôvodom neistoty je rast úročenia, ktorý za jeden z dôvodov označilo až 74 percent respondentov.

CFA SOCIETY
Zdroj: CFA SOCIETY

Ďalším dôvodom sú obavy z nárastu inflácie, ktorý za jeden z dôvodov označilo 64 percent respondentov. Index aktuálneho stavu ekonomiky pokračuje v miernom poklese a z minulo mesačných -17b sa dostal na -21b. Mierny pokles zaznamenali aj indexy očakávaného vývoja ekonomík Eurozóny (-64b.) a USA (- 60b.).

CFA SOCIETY
Zdroj: CFA SOCIETY

Očakávania vývoja na akciových trhoch v USA a v Eurozóne pokračujú v dlhodobom negatívnom trende. Oba indexy dosiahli v júni najnižšie hodnoty v histórii prieskumu. Index očakávaného vývoja na akciových trhoch v USA dosiahol -37b. a v Eurozóne -39b. Očakávania ohľadom vývoja výnosov na dlhopisových trhoch zaznamenali mierne nárasty a v júni dosiahli úrovne 66b. pri slovenských, 72b. pri nemeckých a 64b. pri amerických.

CFA SOCIETY
Zdroj: CFA SOCIETY

Odpovede boli zbierané od 9. júna do 7. júla. V prvom týždni odpovedalo 39 percent, v druhom 49 percent a po druhom 12 percent respondentov.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora