Na Slovensku sa najviac nákupov realizuje v Bratislavskom kraji, ktorý sa zároveň vyznačuje najväčšou kúpnou silou obyvateľstva.

Podľa najaktuálnejších údajov CBRE Research zároveň disponuje bratislavský región najväčším počtom nákupných centier a retailových parkov, ktorých plocha na úrovni 756-tisíc štvorcových metrov tvorí 32 percent z celoslovenskej plochy.

Zatiaľ čo retailové parky sa častejšie nachádzajú v menších mestách, v Bratislave jednoznačne dominujú moderné nákupné centrá.

Hľadanie zážitkov

Nákupné centrá sa stali za posledné desaťročia pre ľudí nielen miestom na nákupy, ale aj zdrojom zábavy, kultúry, oddychu, stretávania sa či kulinárskych zážitkov, a to všetko pod jednou strechou.

Pochopiteľne, aj nákupné centrá sa od seba líšia. Na ich atraktivitu či návštevnosť vplývajú okrem lokality, dopravnej dostupnosti, či prítomnosti kancelárskych priestorov v ich okolí aj samotné zloženie obchodov a služieb. Pričom pestrý mix s dostatočným dôrazom na voľnočasové funkcie sa stáva omnoho dôležitejším než kedykoľvek predtým.

„Zážitkovosť“ ako kľúčovú rolu nákupných centier potvrdzujú aj najaktuálnejšie výsledky prieskumu spoločností DATAMAR a MNFORCE „SPOTREBITEĽSKÁ NÁLADA: VPLYV COVID-19“, ktorý sa uskutočnil v septembri 2021. Podľa jeho zistení navštevuje obchodné centrá kvôli nákupom potravín alebo iných tovarov 78 percent obyvateľov Bratislavského kraja.

Pre väčšinu Bratislavčanov sa návšteva nákupného centra nakupovaním nekončí. Chcú si v ňom vybaviť všetko potrebné, stretnúť sa s priateľmi, zrelaxovať alebo sa zabávať. Až 43 percent opýtaných chodí do obchodných centier za účelom návštevy reštaurácií či rýchleho občerstvenia.

Zabaviť sa v kine či na kultúrnom, spoločenskom alebo športovom podujatí je samozrejmosťou pre 39 percent respondentov. Nákupné centrum vníma ako miesto pre stretávanie sa s priateľmi a rodinou 27 percent Bratislavčanov.

Za službami ako kaderníctvo, manikúra či čistiareň chodí do nákupných centier pravidelne 18 percent opýtaných z Bratislavského kraja.

Líšia sa od Pražanov

V Bratislave v porovnaní s Prahou chodí oveľa viac spotrebiteľov do nákupných centier kvôli zážitkom. Kým v Prahe je väčší podiel nakupovaniachtivých obyvateľov, u Bratislavčanov je zasa častejšie navštevovanie nákupných centier kvôli zážitkom.

V Prahe totiž navštevuje obchodné centrá kvôli nákupom potravín a tovarov až 90 percent opýtaných. Návštevu stravovacích zariadení uviedlo 40 percent opýtaných Pražanov. Kino alebo iné podujatia navštevuje 37 percent respondentov, s priateľmi alebo rodinou sa v nákupnom centre stretáva 17 percent opýtaných z Prahy.

Služby v obchodných centrách využíva 15 percent obyvateľov Prahy. Vyplynulo to z údajov vyššie spomenutého prieskumu spoločností DATAMAR a MNFORCE.

Prečo navštevujú nákupné centrá Bratislavčania a Pražania
Zdroj: Datamar / MN Force
Prečo navštevujú nákupné centrá Bratislavčania a Pražania

Čo čaká nákupné centrá v budúcnosti?

Vo viac saturovaných („zahustených“) oblastiach, ako je napríklad Bratislava a Praha, budú mať v budúcnosti výhodu prémiové nákupné centrá, ktoré majú dobre rozvinuté vyššie spomenuté funkcie a silnú pozíciu na trhu.

Kľúčovou bude schopnosť prilákať hlavne „destination footfall“ – teda prilákať nielen okoloidúcich, ale hlavne takých návštevníkov, pre ktorých je samotné centrum destináciou.

Práve funkcia nákupného centra ako miesta pre trávenie voľného času (gastro, kino či wellness) sa bude v budúcnosti ešte viac vyvíjať a posilňovať. Toto všetko spolu s ochotou inovovať robí takéto nákupné centrá zároveň „krízeodolnejšími“.

Nákupné centrum Vivo! na Vajnorskej ulici v Bratislave, predtým Polus City Center
Neprehliadnite

Najviac nákupných centier je v Bratislavskom kraji. Budúcnosť je spolupráca s e-commerce