Priemerná mzda sa v treťom štvrťroku po zohľadnení inflácie prepadala najvýraznejšie v histórii SR, rovnako ako v druhom štvrťroku o 9,8 percenta. Za prvý až tretí štvrťrok sa reálna priemerná mzda prepadá o deväť percent. Životná úroveň Čechov teda tento rok klesá takmer o desatinu, čo je rekord.

Doteraz sa totiž životná úroveň ľudí v SR vyjadrená zmenou priemernej reálnej mzdy najviac prepadala v roku 2013, a to o 1,5 percenta.

ČSÚ
Zdroj: ČSÚ

Práve o zhruba deväť percent poklesne reálna mzda aj za celý tento rok. S prepadom reálnych miezd treba počítať aj v budúcom roku, bude však len približne tretinový oproti tohto roku. Mierne sa totiž zvýši miera rastu nominálnych miezd, zatiaľ čo citeľne klesne inflácia, aj keď z dlhodobého hľadiska zostane naďalej pomerne vysoká.

Za prepadom životnej úrovne Čechov stojí najvýraznejšia inflácia od prvej polovice 90. rokov, ktorú nie je schopná rast nominálnych miezd ani vzdialene schopná dorovnať, a to ani v podmienkach stále pomerne nízkej miery nezamestnanosti, najnižšej v krajinách EÚ aj OECD.

Výraznejší tlak na rast miezd, ktorý by dorovnal, ba prekonal inflácia, bude v budúcom roku brániť rastúcu nezamestnanosť. V budúcom roku totiž miera nezamestnanosti porastie do výšin, na ktoré Česi nie sú z uplynulého radu rokov zvyknutí, v krajnom prípade na úroveň zodpovedajúcu piatim percentám.

Prepúšťať budú najmä energeticky náročné prevádzky, sú sklárne, zlievarne, oceliarne, všeobecne ťažký priemysel, ale napríklad aj pekárne. A tiež firmy a podniky naprieč odvetvovým spektrom, ktoré majú nízke marže, takže nemajú dostatočný finančný vankúš na zvládanie kríz.

Prepúšťaní ľudia si síce budú môcť nájsť inú prácu, ale vážne hrozí, že bude oveľa horšie mzdovo ohodnotená a že nebude zodpovedať ich kvalifikácii. V Česku je síce stále okolo 300-tisíc voľných pracovných miest, ale na drvivú väčšinu z nich, zhruba 270-tisíc, nie je treba ani maturity. Ide často o jednoduché manuálne, duševne nenáročné, ale aj neinšpiratívne a často nenapĺňajúce pracovné pozície.

Prepustení ľudia, ktorí si budú chcieť udržať mzdové ohodnotenie aspoň v nominálnom vyjadrení (keď už nie v reálnom, kvôli inflácii) a ktorí budú chcieť mať zaujímavejšie, inšpiratívnejšie povolanie, si tak budú musieť doplniť kvalifikáciu – a mali by na to myslieť už teraz, pokiaľ majú pocit, že je ich pracovné miesto ohrozené.

Lukáš Kovanda

Český ekonóm. Pôsobí ako hlavný ekonóm Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomické témy, investície, aj nové fenomény ako kryptomeny a fintech. Prednáša na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Je členom vedeckého grémia Českej bankovej asociácie. Pôsobí aj ako socioekonomický analytik pri OSN. Je autorom viacerých titulov ekonomickej literatúry.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora