Výrobné podmienky v českom spracovateľskom priemysle sa v novembri markantne zhoršili. Zhoršili sa viac, ako predpokladali experti oslovení agentúrou Bloomberg. A to pritom tieto predpoklady neboli nijako optimistické. Experti oslovení agentúrou v strednej hodnote čakali, že index nákupných manažérov v českom spracovateľskom priemysle - ako ho zostavuje spoločnosť S&P Global - vykáže úroveň 42,6 bodu. Namiesto toho to však je len 41,6 bodu.

Údaj 41,6 bodu je najslabší za celú dobu od mája 2020, kedy sa priemysel stretával s dopadmi prvej vlny covidovej pandémie a súvisiacimi reštrikciami. Akákoľvek hodnota ukazovateľa nižšia ako 50 bodov značí medzimesačné zhoršenie podmienok v priemysle. Čím výraznejšie je hodnota ukazovateľa pod úrovňou 50 bodov, tým citeľnejšie zhoršenie situácie v priemysle je.

Základným problémom priemyselnej výroby v ČR je v súčasnosti znateľné ochabovanie dopytu, a to tak v Českej republike, ako aj v zahraničí. Energetická drahota a všeobecne inflácia sa totiž prepisujú do zvýšenia nákladov firiem a do zníženia kúpnej sily podnikov a domácností, pričom situáciu ďalej zhoršujú výrazne sa zvyšujúce úrokové sadzby, signalizujúce zhoršenú dostupnosť financovania spotreby aj investícií.

Dochádza k takzvanej deštrukcii dopytu. Priemyselné podniky teda v Česku pristupujú k prepúšťaniu, aby tak zmiernili efekt nárastov nákladov. Ochromený dopyt robí situáciu na strane ponuky menej náročnou. Ponuková strana bola vážne narušená v dôsledku pandémie a poškodenia medzinárodných dodávateľsko-odberateľských reťazcov. Slabnutie dopytu však situáciu dostáva bližšie k rovnováhe.

Výroba v českom priemysle v novembri klesala šiesty mesiac v rade, pričom tempo poklesu zrýchľuje. Pozitívne pritom nie sú ani vyhliadky do nadchádzajúcej doby, pretože nové zákazky tuzemskému priemyslu klesli v novembri jedným z najvýraznejších temp od začiatku sledovania. Napríklad zákazky zo zahraničia klesli tretím najvýraznejším tempom od marca 2009.

Celkovo dáta potvrdzujú ponurý obrázok českého hospodárstva v budúcom roku, keď podľa všetkého vykáže pokles okolo úrovne mínus 0,5 percenta. Česko tak bude v recesii práve aj v budúcom roku, nielen tento rok v druhom polroku.

Lukáš Kovanda

Český ekonóm. Pôsobí ako hlavný ekonóm Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomické témy, investície, aj nové fenomény ako kryptomeny a fintech. Prednáša na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Je členom vedeckého grémia Českej bankovej asociácie. Pôsobí aj ako socioekonomický analytik pri OSN. Je autorom viacerých titulov ekonomickej literatúry.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora