Kritizovať prácu verejných inštitúcií je vždy atraktívne, ale v tomto prípade komunikačné dáta ukazujú, že je čas ich prácu aj pochváliť. Hovoríme o práci viacerých ministerstiev pri spravovaní ich profilov na sociálnych sieťach. Keď sa pozriete na počty interakcií za minulý rok, je zreteľný ich výrazný nárast a to najmä po zmene vlády.

Často sa spomína príklad Ministerstva zdravotníctva, ale z dát je vidieť, že sa to zďaleka netýka len jeho. Pri viacerých ministerstvách je vývoj interakcií za minulý rok výrazne rastúci a to nielen ako dôsledok súčasnej pandémie. Ak by sme mali dôvody zovšeobecniť, najväčšiu zmenu vidieť v týchto troch oblastiach:

1. Lepšie personálne zabezpečenie

Na viacerých komunikačných odboroch ministerstiev sú už špecialisti na sociálne siete, teda ľudia, ktorých hlavnou agendou je spravovanie profilov. Okrem toho, že im venujú viac času, prinášajú aj profesionálny prístup a expertízu

2. Kvalitná práca s obsahom

Viaceré ministerstvá pochopili, že sociálne siete nie sú odkladiskom pre tlačové správy a nudné fotky z rokovaní ministra, ale aby reálne fungovali potrebujú atraktívny a unikátny obsah. Viaceré využívajú pekné infografiky, kvalitné videá, alebo si aspoň dávajú záležať na fotkách a textoch.

3. Sponzoring príspevkov

Aj keď pomaly, niektoré ministerstvá už pochopili, že platiť dosah vybraných príspevkov je legitímny spôsob komunikácie na sociálnych sieťach. Okrem vyššieho dosahu pre jednotlivé príspevky ich totiž umožňuje presne cieliť na vybrané skupiny ľudí, pre ktorých je obsah určený.

Tu sú ukážky nárastu interakcií na vybraných profiloch:

Návštevnosť ministerstva financií
Zdroj: Google
Návštevnosť ministerstva financií
Návštevnosť ministerstva vnútra
Zdroj: Google
Návštevnosť ministerstva vnútra
Návštevnosť ministerstva zdravotníctva
Zdroj: Google
Návštevnosť ministerstva zdravotníctva

Samozrejme, každé ministerstvo rieši komunikáciu na sociálnych sieťach trochu inak a ma vlastný prístup. A zároveň veci vyššie neplatia pre všetky ministerstvá, časť z nich zostáva v komunikačnom praveku. Zatiaľ to však vyzerá tak, že v novej vláde viaceré komunikačné tímy na ministerstvách rozumujú dôležitosti sociálnych sietí. Čo je aj z hľadiska toho, že ich momentálne zahlcujú dezinformácie, dobrá správa.

Gabriel Tóth

Absolvent katedry Politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Na rovnakej katedre získal aj doktorát (PhD.) z politickej komunikácie a v súčasnosti je jej externým členom. Ako hovorca začínal v Allianz – Slovenskej poisťovni, neskôr pôsobil v Penta Investments. Je zakladateľom prvej digitálnej PR a PA agentúry na Slovensku nazvanej Katedra Komunikácie. 

 

 

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora