Ak existujú pochybnosti o výsledkoch výzvy na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti, tak je audit pochopiteľným krokom.

Z čoho však pramenia pochybnosti Eduarda Hegera? V tom lepšom prípade premiér disponuje informáciami, ktoré nie sú širokej verejnosti známe a práve z tohto dôvodu nariadil vykonanie auditu. Otázka je, o aké pochybnosti ide? Existuje podozrenie, že boli nemocnice vybrané na základe na mieru šitých kritérií? Vzhľadom na to, že vo výzve uspeli štátne aj neštátne nemocnice vo vlastníckej štruktúre samospráv a uspela tiež nemocnica, ktorá je neziskovou organizáciou, tak táto alternatíva je krajne nepravdepodobná.

Pravdepodobnejšou alternatívou je, že audit prebieha kvôli politickému tlaku, ktorý vytvára istý expremiér a exminister financií, dnes už radový poslanec. Rozhodne by nebolo trúfalé uvažovať nad tým, že Eduard Heger audit nariadil práve kvôli tomuto tlaku.

Kľúčová otázka, ktorej odpoveď stačí ponechať na čitateľa, znie, či by prebehol audit i v prípade, že by kritéria na čerpanie finančných prostriedkov nesplnila jedna nemocnica Svet zdravia a žiadna z nemocníc siete Agel?

Poslankyňa Kavecká totiž v relácii TA3 úplne otvorene artikulovala dozaista za celý klub OĽaNO, že jej preferenciou je, aby finančné prostriedky z plánu obnovy čerpali výhradne štátne nemocnice. Tento zámer však po tlaku stakeholderov i časti exkoalície neprešiel. Poslednou alternatívou, ako sa tento sen môže stať realitou, zostáva audit a prípadný politický zásah do výsledkov výzvy na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti.

OĽaNO už dlho nemá politický výtlak na to, aby tento etatizmus presadilo a tak jednou z posledných šancí, ako by sa snahy o absolútnu preferenciu štátu na úkor zvyšku nemocníc mohli pretaviť do reality, je, buď audit, ktorý ukáže želané výsledky, alebo politický zásah, ktorým sa celá výzva zruší. V takom prípade však reálne hrozí, že Slovensko nedokáže ani len minúť finančné prostriedky, ktoré má k dispozícii z plánu obnovy (diskusia o efektivite minutých peňazí je mŕtva v princípe od úplného začiatku kreovania plánu obnovy v zdravotníctve).

Fiasko ohľadne Rázsoch je mimoriadne blízko. Ďalšie odďaľovanie výstavby či rekonštrukcií nemocníc, ktoré splnili všetky podmienky na pridelenie finančných prostriedkov z výzvy na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti, je hazardom.

Ten, kto však takýmto rozhodnutím utrpí najviac, je pacient.