Štatistický úrad SR v piatok zverejnil decembrový vývoj cien tovarov a služieb. Spotrebiteľské ceny sa medzimesačne, teda oproti novembru 2021, zvýšili o 0,2 percenta.

Na medziročnej báze prišlo k nárastu cien až o 5,8 percenta, čo predstavuje oproti predchádzajúcim mesiacom ďalšie zrýchlenie tempa zdražovania. Inflácia tak zároveň dosiahla maximum od decembra 2004, teda 17-ročný rekord.

Stravovanie, doprava, noviny

V porovnaní s decembrom 2020 zdraželi najviac ceny v reštauráciách a hoteloch, a to o 13,2 percenta. Stalo sa tak v dôsledku zmien vo financovaní obedov na základných školách ešte v septembri 2021. K cenovému rastu v tejto položke ale v decembri prispeli aj vyššie ceny reštaurácií a kaviarní o 6,6 percenta.

V prípade dopravy bol v decembri zaznamenaný medziročný nárast cien o 13,0 percenta, a to pod vplyvom nárastu cien pohonných látok a štvrtinu. V decembri si ale Slováci medziročne priplácali aj za alkoholické nápoje a tabak, a to 7,8 percenta. Dôvodom boli najmä tabakové výrobky, ktoré si pripisujú už niekoľko mesiacov na svoje konto prudší medziročný nárast cien kvôli vyššej spotrebnej dani.

Nasledovali ceny v oblasti pošty a spoje s nárastom o 6,4 percenta, a to v dôsledku vyšších cien telefónnych služieb. Podľa údajov ŠÚ SR v menšej miere, ale predsa, prispeli k inflácii aj vyššie ceny v prípade novín a periodík (o 14,2 percenta) a to v dôsledku vyšších cien papiera.  

Ceny potravín a náklady na bývanie 

Potraviny a bývanie sú oblasti, na ktoré Slováci zo svojich rodinných rozpočtov míňajú najviac. Potraviny im totiž ukrajujú z ich nákladov približne pätinu, v prípade bývania ide dokonca o štvrtinu celkových výdavkov. Aj preto sú na ich vyššie ceny spotrebitelia citlivejší.

Tempo zdražovania v decembri zrýchlilo ako v oblasti potravín a nealkoholických nápojov, tak aj v oblasti bývania.  Obe tieto oblasti sa vďaka ich mohutnému zastúpeniu v spotrebnom koši podpísali výrazne pod celkový nárast a zrýchlenie spotrebiteľských cien v decembri.

Kým počas prvých piatich mesiacov roka 2021 boli potraviny medziročne lacnejšie o cca jedno percento, v závere roka už to bolo diametrálne inak. V decembri si Slováci za potraviny a nealkoholické nápoje priplácali medziročne až 5,8 percenta.

Oproti decembru 2020 platili zákazníci v obchodoch viac najmä za oleje a tuky (o 18,5 percenta), chlieb a obilniny (8,3 percenta), mlieko a syry (6,5 percenta) a mäso (3,3 percenta).

Slováci si tak za tradičné vianočné nákupy potravín priplatili o takmer šesť percent viac ako v roku 2020. To v praxi znamená, že ak v roku 2020 urobili Slováci a Slovenky predvianočný nákup potravín za 100 eur, v roku 2021 to už bolo za 106 eur. V košíkoch pritom mali tie isté tovary. 

Najzastúpenejšia položka spotrebného koša – bývanie – v decembri zaznamenala medziročný nárast cien o 4,2 percenta. Aj v tomto prípade prišlo oproti predchádzajúcim mesiacom k zrýchleniu tempa zvyšovania cien a zároveň ide o tohtoročné maximum.

Dôvodom je prudký nárast cien stavebných materiálov, ktorý sa odrazil na medziročne vyššom imputovanom nájomnom až o 12,5 percenta. O 12,3 percenta sme si priplácali aj za údržbu a opravu obydlia. Ceny pevných palív boli vyššie o 7 percenta.

Výhľad

Kým v januári 2021 dosahovala inflácia úroveň 0,7 percenta, v máji spoľahlivo prekročila 2 percentá a v decembri dosiahla až 5,8 percenta. Celoročná inflácia pre rok 2021 tak dosiahla úroveň 3,2 percenta. Očakávame, že v prvom štvrťroku 2022 bude ešte vyššia a bude atakovať 7 percenta.

V nasledujúcich kvartáloch tohto roka by zdražovanie malo spomaľovať. Priemernú infláciu za rok 2022 momentálne očakávame na úrovni 5 – 6 percenta.

Podobný cenový vývoj očakávame aj v prípade potravín. Najvyššiu úroveň by inflácia potravín mala dosiahnuť v prvom kvartáli a to okolo 7 percenta. Následne by už malo prísť k spomaleniu medziročného tempa rastu cien potravín a nealkoholických nápojov.

Kým v v roku 2021 boli energie (elektrina, plyn a teplo) medziročne lacnejšie, v roku 2022 sa tento trend otočí, a to pod vplyvom rastúcich cien energií na svetových trhoch. Slovákom tak náklady na bývanie v tomto roku vzrastú aj z dôvodu vyšších cien elektriny a plynu.

Aj v roku 2022, v najbližších mesiacoch, budeme ešte v inflácii pociťovať efekt drahšieho tabaku, pohonných látok či stavebných materiálov.

Inflácia a jej dopad na úspory Slovákov

Inflácia valcuje úroky na bankových vkladoch už šiesty rok po sebe (zahŕňajúc už aj rok 2022). Počas posledných 5 rokov inflácia na Slovensku vždy prevýšila úroveň úrokovej miery ako na bežných účtoch, tak aj na termínovaných vkladoch.

Kým priemerné sadzby na vkladoch s dohodnutou dobou splatnosti od 1 do 2 rokov boli okolo jedného percenta p. a., v prípade bežných účtov, teda vkladov splatných na požiadanie, išlo o ešte nižšiu úroveň v okolí nuly.

Priemerný medziročný rast cien tovarov a služieb sa v rokoch 2017 až 2021 pohyboval v rozmedzí 1,3 až 3,2 percenta. V roku 2022 to nebude inak, nakoľko nami očakávaná inflácia na úrovni 5 – 6 percenta spoľahlivo prevýši úrokové miery na bankových účtoch či vkladoch.

Inflácia
Neprehliadnite

Inflácia v eurozóne vystúpila na 20-ročné maximum, zvyšovali sa nielen ceny potravín