S kategóriou tzv. farmárskeho bitúnka počíta novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú v stredu schválila Národná rada (NR) SR. Predložil ju predseda parlamentného pôdohospodárskeho výboru Jaroslav Karahuta (Sme rodina).

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov tak budú môcť uvádzať na trh mäso domácich kopytníkov a zveri z farmových chovov, ktoré bolo vyrobené a manipulovalo sa s ním v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky a bola schválená alebo podmienečne schválená.

Schválené môžu byť na základe hygienických požiadaviek ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.

Predkladateľ v doložke vybraných vplyvov konštatuje, že je možné očakávať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie z dôvodu možnosti žiadať o schválenie malých farmárskych bitúnkov s povolenými výnimkami z legislatívnych požiadaviek Európskej únie (EÚ), pokiaľ ide o výrobu a rozrábanie mäsa domácich kopytníkov a farmového chovu. Zákon má byť účinný od 1. januára 2022.

Na váhe: Bitúnok Karola Chwasteka prijíma nový dobytok na porážku. Táto kravička je z Česka.
Neprehliadnite

Na Slovensku by sa mala zaviesť kategória tzv. farmárskeho bitúnka