zatvoriť galériu
Výrobné haly a bitúnky predstavujú rizikové prostredie pre šírenie vírusu.