Neustále sprísňovanie opatrení, povinná karanténa a zatváranie viacerých škôl dlhodobo núti mnohých zamestnancov, ale aj podnikateľov, zostať doma. Mnohé otázky vznikajú v praxi pri nároku na pandemickú dočasnú práceneschopnosť (PN) a ošetrovné (OČR) a kedy len na „bežné“ PN či OČR. Navyše, treba sa pripraviť aj na viacero noviniek.

Až do 21. marca majú nové vládne opatrenia znížiť mobilitu obyvateľov, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a spomaliť nárast počtu pacientov v nemocniciach. Ak ani toto sprísňovanie nezaberie, skloňuje sa úplné vypnutie krajiny ako úplne posledná možnosť.

Zatiaľ len v tichosti. Čoraz častejšie sa začína hovoriť aj o návrhu štátnej karantény za určitých podmienok, s čím súhlasia ministri naprieč vládnou koalíciou. V každom prípade platí, že ak niekomu diagnostikujú ochorenie Covid-19, alebo bol v kontakte s nakazeným, musí povinne dodržať izoláciu 14 dní. Túto dobu však treba prežiť aj finančne. Aké možnosti prichádzajú do úvahy, zisťoval TREND. 

Bez príjmu neostáva nikto

Nariadená karanténa je dôvodom, aby zamestnávateľ ospravedlnil neprítomnosť zamestnanca na pracovisku. Počas nej má zamestnanec nárok na tzv. pandemickú PN, ktorú mu hradí Sociálna poisťovňa. Za obdobie, kedy je zamestnanec dočasne práceneschopný kvôli nariadenej karanténe alebo izolácii, nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ale vzniká mu nárok na nemocenské, prípadne na tzv. pandemickú PN.

Zamestnanec teda neostáva v tejto ťažkej situácii úplne bez príjmu. To platí bez ohľadu na to, kde sa zamestnanec nakazil, či priamo na pracovisku alebo mimo neho. „Pokiaľ sa však zamestnanec domnieva, že zamestnávateľ zanedbal svoje povinnosti pri zabezpečení ochrany zdravia na pracovisku, môže podať podnet na Inšpektorát práce na prešetrenie. Následne môže žiadať náhradu škody, ak sa preukáže, že zamestnávateľ svoje povinnosti porušil,“ hovorí Ondřej Majer, partner kancelárie Havel & Partners.

Sociálna poisťovňa tiež vypláca úrazový príplatok kvôli pandémii tým zamestnancom, ktorým zamestnávateľ uzná, že k nákaze došlo na pracovisku pri plnení pracovných povinností. Novinkou by zrejme už čoskoro mohlo byť, že pracujúci ľudia v karanténe by mohli byť finančne odškodnení.

Novinka ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) môže priniesť eurá navyše do peňaženiek ľudí v karanténe. Ak neostane len pri sľuboch.
Neprehliadnite

Covid príplatok pre rodinu až do výšky platu. Krajniak má plán, ako prežiť karanténu bez ujmy

Už pár týždňov o tom hovorí minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Odškodnenie formou príplatku dokonca pre celé rodiny by mohlo spolu s pandemickou PN vykryť úroveň ich čistej mzdy. Minister pôvodne dúfal, že to bude platiť od marca. Zatiaľ sa tak nestalo a otázne je, či táto myšlienka vôbec uzrie svetlo sveta.

Hlavné rozdiely pri nemocenskom

Väčší problém v súčasnosti však ľuďom spôsobuje rozlíšiť, kedy môžu čerpať klasické a kedy  pandemické nemocenské dávky. Rozdiel medzi „klasickým“ nemocenským a pandemickým je zrejmý. Pandemické nemocenské sa poskytuje všetkým poistencom od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) kvôli karanténe alebo izolácie počas krízovej situácie, a to vo výške 55 percent denného vymeriavacieho základu (zhruba 70 % čistej mzdy), potvrdzuje pre TREND Zuzana Dvoráková, hovorkyňa Sociálnej poisťovne.

„Klasické“ nemocenské sa poskytuje zamestnancovi až od 11. dňa dočasnej PP, tiež vo výške 55 percent denného vymeriavacieho základu. Prvých 10 dní však hradí ako náhradu mzdy zamestnávateľ, konkrétne do 3 dňa 25 percent denného vymeriavacieho základu, od 4 do desiateho dňa 55 percent denného vymeriavacieho základu.

Na snímke minister financií Eduard Heger počas brífingu s novinármi v pondelok 1. februára 2021 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann
Neprehliadnite

Pre štát pandémia asi neexistuje, daňové úľavy sú stále neisté

Ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO), alebo dobrovoľne nemocensky poisteného, klasické nemocenské sa poskytuje prvé 3 dni vo výške iba 25 percent denného vymeriavacieho základu a až od 4. dňa vo výške 55 percent denného vymeriavacieho základu. Sú tu aj iné rozdiely. Žiadosť o klasické nemocenského podáva poistenec zaužívaným spôsobom, teda predložením podpísaného originálu. Žiadosť o pandemické nemocenské predkladá poistenec na elektronickom formulári.

Niektorí poistenci po vybavení pandemickej PN  u lekára podľa slov Z. Dvorákovej zabúdajú poslať do Sociálnej poisťovne elektronickú žiadosť o túto dávku. „Je to jednoduchý formulár, ktorý človek vyplní doslova za pár minút. Zrýchli to spracovanie a vyplatenie nemocenského,“ uviedla hovorkyňa. Formulár je zverejnený na webe Sociálnej poisťovne, treba si vybrať variant podľa zaužívaného postupu poistenca, čiže podľa toho, či má alebo nemá aktivovaný elektronický občiansky preukaz.

Novinky pri ošetrovnom od apríla

Od apríla navyše bude potrebné pripraviť na dve novinky v legislatíve týkajúcich sa bežného ošetrovného  (OČR) od Sociálnej poisťovne. Prvou je, že poskytovanie tejto dávky sa predĺži na najviac 14 dní, v súčasnosti je to maximálne 10 dní. Žiadateľ má nárok na 55 percent hrubého príjmu, maximálne však 395 eur. Druhou veľkou novinkou je zavedenie novej dávky  – tzv. dlhodobé ošetrovné.

dane
Neprehliadnite

Chcete dane späť? Týmto ľuďom sa najviac vyplatí podať priznanie

Získať ho môžu nemocensky poistené osoby, ktoré doma ošetrujú blízku osobu, pre potrebu poskytovania domácej alebo paliatívnej starostlivosti a splnia aj ostatné zákonné podmienky na priznanie a výplatu dávky. Za blízku osobu sa považujú príbuzní v priamom rade, súrodenci, manželia a rodičia manželov.

Tí majú nárok na ošetrovné vo výške 55 percent hrubého príjmu zamestnanca, prípadne vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) až počas 90 dní. Zaujímavosťou je, že pri chorom príbuznom, ktorý potrebuje starostlivosť, sa môže vystriedať viac poistencov, zvyčajne po 30 dňoch. Dávka sa im vyplatí najviac za 90 dní.

Treba sa vyhnúť chybám

Žiadosť o klasické ošetrovné podáva poistenec zaužívaným spôsobom, teda predložením podpísaného originálu. V inej situácii sú tí, ktorí si čerpajú pandemické ošetrovné. Nie každý totiž pozná aktuálne podmienky. U detí, ktoré sú školopovinné, rodič už nemôže svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva pandémie, keďže by tým porušil školský zákon.

Majú naň nárok iba tí rodičia, ktorí sa osobne a celodenne starajú o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorých škola či trieda boli uzatvorené rozhodnutím príslušného úradu, napríklad ministra, riaditeľa školy či hygienika.

Rovnaká situácia pri starostlivosti je aktuálne aj v prípade detí, ktoré navštevujú materskú školu. Pokiaľ však rodič ošetruje choré dieťa do 16 rokov veku a tomu sa náhle podľa lekára zhoršil zdravotný stav, naďalej má nárok na pandemické OČR.

Sociálna poisťovňa pripomína, že pandemické ošetrovné môžu získať len rodičia, ktorí v období starostlivosti o dieťa nemajú príjem zo zamestnania. Rodičia na home office nárok na pandemickú OČR-ku nemajú.

„Častou chybou je, že mnohí rodičia posielajú žiadosť o pandemické ošetrovné viackrát. Stačí ho poslať len raz. To znamená, že ak od začiatku krízovej situácie (od 12. marca 2020) už raz žiadosť poslali, netreba ju už zasielať,“ odporúča na záver Z. Dvoráková. Potom už posielajú len e-formulár čestného vyhlásenia – v ňom na konci každého mesiaca vyznačia dni, počas ktorých sa o dieťa starali.