Ruším spoločnosť s.r.o., ktorej jediným majetkom je auto do augusta viazané lízingom. Ako auto previesť na súkromnú osobu, aby som mohla čo najskôr firmu zrušiť. Lízing som schopná vyplatiť okamžite. Akým spôsobom je pre mňa najjednoduchšie tento majetok (auto) vysporiadať?

Na základe Vašej otázky mám za to, že sa chystáte vykonať likvidáciu spoločnosti s ručením obmedzeným. Pri likvidácii je okrem iného potrebné aj ukončiť všetky zmluvné vzťahy ktoré likvidovaná spoločnosť má. Z toho dôvodu musí likvidovaná spoločnosť pred tým, ako bude z obchodného registra vymazaná ukončiť, alebo inak vyriešiť aj všetky svoje lízingové zmluvy.

Vo Vašom prípade prichádza do úvahy najmä postúpenie lízingu na inú osobu, napr. na Vás, alebo ukončenie lízingu vyplatením dlžnej sumy. Výhodnosť voľby niektorého z týchto riešení situácie závisí najmä od zmluvných podmienok Vášho lízingu , nakoľko napr. predčasné splatenie lízingu môže byť spoplatnené osobitným poplatkom. Odporúčam Vám obrátiť sa na Vášho poskytovateľa lízingu a dohodnúť si s ním postup ukončenia/zmeny lízingu .

Autor pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii bnt.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ilustračné foto na titulke - Milan Illík

Zrušenie lízingu pre likvidáciu spoločnosti
Zrušenie lízingu pre likvidáciu spoločnosti
Zrušenie lízingu pre likvidáciu spoločnosti
Zrušenie lízingu pre likvidáciu spoločnosti