Výdavky rezortu rastú z dôvodu nárastu prostriedkov Európskej únie a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v sume 117 miliónov eur a zvýšenia prostriedkov štátneho rozpočtu o 54,5 milióna eur, čo predstavuje 13,5 percenta. „Vývoj prostriedkov štátneho rozpočtu ovplyvnil rast bežných výdavkov a pokles kapitálových výdavkov,“ uvádza sa v návrhu rozpočtu.

Rezort financií zdroje použije najmä na tri oblasti. Na výber daní a cla finančnou správou a reguláciu hazardných hier, informačné technológie financované z rozpočtu a na inštitucionálnu podporu a kontrolu. Výdavky na oblasť bežného výkonu funkcií finančnej správy a oblasť regulácie hazardných hier medziročne rastú o 22,3 percenta.

„Medziročná zmena výdavkov je ovplyvnená najmä valorizáciou platov, dofinancovaním prevádzkových potrieb finančnej správy, prijatím zákona o finančnej správe, vznikom Úradu pre reguláciu hazardných hier a úsporou výdavkov vyplývajúcich zo zavedenia centrálneho úradného doručovania,“ uvádza sa v návrhu rozpočtu.

Na rok 2020 sú na informačnú spoločnosť rozpočtované výdavky o 117 miliónov eur vyššie v porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok. O 13,2 percenta medziročne klesajú výdavky na informačné technológie.