Penzie by sa od nového roka mali zvýšiť o 8,20 eura. Vláda v stredu schválila zmenu valorizácie, penzie porastú o 2 % z priemernej mesačnej sumy dôchodku. Návrh už smeruje do parlamentu, novela sociálneho poistenia by mala byť účinná 30. októbra.

Ak by k zmene nedošlo, starobní dôchodcovia by si prilepšili na budúci rok najviac o 1,40 eura (valorizačné percento 0,34), keďže spotrebiteľské ceny klesajú.

Od začiatku roka 2017 sa mali penzie zvyšovať o pevnú sumu, ktorá by sa určila vypočítaným percentom z priemernej sumy jednotlivých dôchodkov vyplácaných k 30. júnu 2016. 

Poberatelia starobných dôchodkov si pritom od začiatku tohto roka prilepšili o 1,9 eura mesačne.

„Dôchodky sa budú naďalej zvyšovať o pevnú sumu pre každého, aby sme neroztvárali tie nožnice, ktoré by pri percentuálnom zvyšovaní ešte viac rozdeľovali dôchodcov z hľadiska výšky poberaného dôchodku," vysvetlil minister práce Ján Richter.

Návrh na zvyšovanie penzií je v rozpore s cieľom dlhodobej udržateľnosti prvého piliera. Takto komentoval schválenie novely Radovan Ďurana, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS.

„Práve zavedenie dôchodcovskej inflácie bolo najdôležitejším opatrením pre zníženie deficitu penzijného systému. Politici by mali nahlas a jednoznačne dôchodcom vysvetľovať, že ak chcú aby ich deti mali dôchodky z prvého piliera, musí im stačiť zachovanie kúpnej sily dôchodku a nie jej pravidelné zvyšovanie,“ povedal R. Ďurana.

Dôchodky o rok

Od januára by sa mali zvýšiť starobné penzie o 8,20 eura, predčasné starobné dôchodky o 7,90 eura, invalidné penzie s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % o 4 eurá a invalidné dôchodky s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 % o 7,10 eura. Vdovské a vdovecké dôchodky by mali stúpnuť o 5,30 eura a sirotské penzie o 2,60 eura.

Novelou zákona sa má upraviť aj percento zvýšenia úrazovej renty v budúcom roku. Tá sa má zvýšiť tiež minimálne o 2 %.

„Pozostalostná úrazová renta, maximálna suma jednorazového odškodnenia, maximálna suma náhrady nákladov spojených s liečením a maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom sa zvyšujú spôsobom ustanoveným pre úrazovú rentu, preto sa tento postup bude aplikovať aj na uvedené úrazové dávky," dodalo ministerstvo.

Plus vianočný príspevok

Na konci roka by mala vláda časti penzistov vyplatiť aj jednorazový príplatok k vianočnému príspevku v sume 12,74 eura. Získajú ho penzisti, ktorých dôchodok je do dvojnásobku sumy životného minima, teda do sumy 396,18 eura. Výplatu príspevku schválila vláda. Najvyššia suma vianočného príspevku spolu s príplatkom tak má opäť dosiahnuť 100 eur a majú mať na ňu nárok penzisti, ktorých dôchodok je do 198,09 eura.

Maximálna suma vianočného príspevku bez 12,74 eura príplatku dosahuje 87,26 eura. Na vianočný príspevok pritom bude mať v tomto roku nárok viac penzistov ako vlani. Môže za to rast priemernej mzdy na Slovensku. Výška dôchodku totiž nesmie presiahnuť 60 % vlaňajšej priemernej mzdy na Slovensku. Kým v minulom roku táto hranica bola na úrovni 514,80 eura, v tomto roku vďaka rastu priemernej mzdy stúpa na 529,80 eura.

Čo bude v roku 2018

V roku 2017 sa dôchodkové dávky, okrem vyrovnávacieho príplatku, mali zvyšovať o pevnú sumu určenú percentom, ktoré sa určí ako súčet 90 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 10 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve vykázaných Štatistickým úradom SR za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka. V roku 2018 sa mali penzie už zvyšovať len o dôchodcovskú infláciu.

Odborári navrhli, aby sa navrhnutý mechanizmus minimálneho zvýšenia dôchodkových dávok netýkal len roku 2017, ale ktoréhokoľvek nasledujúceho roku, v ktorom budú splnené podmienky pre tento spôsob valorizácie dôchodkových dávok. Odborári súčasne v pripomienkovom konaní žiadali určenie mechanizmu zvyšovania hranice minimálnej valorizácie dôchodkov v prípade priaznivej ekonomickej situácie v SR.

„Valorizácia o pevnú sumu je fiškálne neutrálna, ale neadresná. Doplácajú na ňu ľudia, ktorým bol už solidárne ale masívne osekaný dôchodkový nárok pri priznaní dôchodku.  Získavajú tým dôchodcovia, ktorí kratšie pracovali, alebo odvádzali do systému menej zdrojov. Dochádza tým k zmene pomerov kúpnej sily medzi dôchodcami a to aj počas dôchodkového veku.  Pritom vláda už jeden nástroj na tento účel má a volá sa vianočný príspevok,“ pripomína R. Ďurana. 

Súčasná prognóza prvého piliera nie je podľa neho veselým čítaním. Deficit sa na dlhodobom horizonte aj po reforme 2012 nepodarilo odstrániť a bude vyšší ako je dnes. Aj pri tomto vysokom deficite pritom dôjde k poklesu pomeru dôchodku k priemernej mzde,  a to výrazne. Z prvého piliera budú priemerne dôchodcovia dostávať zhruba to čo je dnes minimálny dôchodok. K tomu ešte budú mať dávku z druhého piliera.

„Priebežný dôchodkový systém, ktorý sa hrá na poistný, považujeme za netransparentný, drahý, a komplikovaný. Za vhodnejší považujeme model, ktorý vypláca základnú dávku z daňových príjmov,“ dodal R. Ďurana.