Ako hovorí príslovie: „Nedávaj všetky vajíčka do jedného košíka.“ Hrozí totiž, že môžeme prísť o všetky naraz, čo neplatí, keď ich rozložíme na rôzne miesta.

Rozumní investori sa preto snažia rozložiť svoje vklady medzi rôzne príležitosti. Čím menej medzi sebou súvisia, tým lepšie. V prípade, že by jedna z investícií nevyšla, ďalšie môžu celkový výnos udržať. 

Neohrození výpredajom na Wall Street

Dôležitosť prípravy na otrasy dokazuje aj nedávny vývoj na burze. Akcie na amerických trhoch majú za sebou najhorší týždeň od finančnej krízy. Index Dow Jones stratil za týždeň  17 percent. Naposledy takto trhy klesali v októbri roka 2008. Akcioví investori na Wall Street majú teraz hlavu v smútku. Upierajú sa preto na ďalšie nástroje – napríklad na dlhopisy. Dlhopisy a akcie sa totiž väčšinou vyvíjajú presne opačným smerom.

„Súčasná situácia preverí, ako kvalitne máme nastavené investičné portfólia, a ako sme sa pripravili na horšie časy,“ hovorí konateľka spoločnosti PROXENTA Broker, Renáta Domčeková. 

Práve investícia v Proxente sa v tomto kontexte javí ako vhodná forma diverzifikácie - rozkladania rizika. 

„Našich investorov sa výkyvy na finančných trhoch priamo nijako netýkajú. Cenné papiere, ktoré majú nakúpené naši klienti, burzovým výkyvom nepodliehajú,“ vysvetľuje generálny riaditeľ a majiteľ skupiny Proxenta, Pavol Kožík.

Ide totiž o odlišné finančné inštrumenty. Pri akciách a dlhopisoch obchodovaných na burze závisí ich cena od aktuálneho vzťahu dopytu, teda často aj od špekulácií. Investíciám v Proxente toto riziko nehrozí. Spoločnosť totiž investuje do vlastných projektov a svojim investorom dáva možnosť podeliť sa so ziskom. Ide teda o ideálnu formu diverzifikácie.

Dlhopisy, zmenky a akcie Proxenty preto aj napriek burzovému výpredaju naďalej poskytujú vysoké výnosy.
Pri zmenkách a dlhopisoch to je od 5,5 do osem percent. Pri akciách počíta biznis plán až s dvojcifernými hodnotami. 

Proxenta investuje len do ziskových projektov

Výnosy investícií v Proxente sú závislé od zdravia jednotlivých projektov spoločnosti. „Od začiatku budovania našej spoločnosti sme pri výbere projektov vždy dbali na vzťah výnosu a rizika. Snažili sme sa preto investovať do projektov, ktoré sú odolné aj v ťažkých časoch,“ hovorí o rozhodovaní a výbere investícií P. Kožík. 

Nie len individuálni investori, ale aj sama Proxenta si je totiž vedomá toho, že musí diverzikovať. Jej biznis preto aktuálne stojí na štyroch pilieroch. Portfólio je zostavené tak, aby prinášalo výnos aj počas trhových turbulencií. 

Reality v centrách miest si držia hodnotu aj počas krízy

Prvým stavebným kameňom portfólia spoločnosti bol historicky development. Firma je aktívna vo viacerých realitných projektoch určených na bývanie, administratívu, či obchod. Ide napríklad o budovu PROXENTA Residence na Račianskom mýte v Bratislave, či budovu Kesselbauer na Námestí 1. mája. Aktívna je aj v Nitre v prestížnom projekte Tabáň. 

„Pri všetkých našich developerských projektoch ide o bonitné nehnuteľnosti. Nachádzajú sa v centrách miest, a držia si preto hodnotu aj počas kríz. Slúžia totiž ako bezpečné útočisko pre investorov, ktorí majú radi fyzické aktíva prinášajúce hmatateľnú pridanú hodnotu. Ich ceny preto väčšinou aj v ťažkých časoch rastú,“ vysvetľuje P. Kožík. Realitné projekty Proxenty sú teda odolné aj v prípade všeobecného poklesu realitného trhu. 

Na lukratívne projekty sa spoločnosť zameriava aj pri druhom pilieri jej biznisu – pri prenájme a správe nehnuteľností. V rámci Asset Managementu vlastní niekoľko administratívnych budov, či priemyselných parkov na Slovensku. Sú v nich dlhodobí nájomcovia, úspešní vo svojich odvetviach. Budovy generujú pravidelný cash flow. Okrem toho sú vhodnou investíciou aj pre prípad ich budúceho predaja. Tak ako development, aj správa budov predstavuje atraktívnu investíciu do nehnuteľností, ktoré si držia hodnotu.

Potravinársky biznis ako lukratívna forma diverzifikácie

Do tretice, rezistentná je aj výroba proteínových a energetických raw tyčiniek v Galante. Spoločnosť tu opäť uplatnila pravidlá diverzifikácie, keď sa popri finančníctve a realitách oprela o ďalší pilier – potravinárstvo. Proteínové a energetické tyčinky sú výživovým doplnkom budúcnosti. Dokážu organizmu dodať energiu, minerály a stopové prvky v koncentrovanej podobe. 

Ich potenciál sa potvrdzuje aj v dnešnej dobe, keď spoločnosť rozbehla projekt Pomáhame našim hrdinom. V rámci neho bezplatne venuje zdravotníkom a záchranárskym zložkám, ktoré bojujú s koronavírusom v prvej línii, energetické tyčinky. 

„Títo ľudia pracujú 20 hodín denne, pritom nemajú dostatok času na plnohodnotnú stravu. Práve tu sa ukazuje význam potravinových doplnkov vykrývajúcich zvýšené energetické nároky,“ uvádza Dagmar Sádecká, riaditeľka závodu Healthy Food Supplements v Galante. Záujem o proteínové tyčinky bude v budúcnosti rásť nie len u športovcov, ale naprieč všetkými profesiami.

„Kuba – ostrov slobody“

Štvrtým príkladom úspešnej diverzifikácie je ďalšia zložka portfólia Proxenty - potravinárska výroba na Kube. Spoločnosti sa podarilo s kubánskou vládou uzatvoriť 25-ročný kontrakt na výrobu potravín. Je ním rozbeh továrne, ktorá bude patriť medzi významných dodávateľov sladkostí na ostrove. 

Továreň na Kube je pre slovenských investorov zaujímavá najmä tým, že ide o typicky proticyklickú investíciu. Uzatvorenosť kubánskeho hospodárstva ju robí odolnou najmä v časoch, aké dnes zažívame. Ostrov predstavuje totiž prirodzenú bariéru pred šírením koronavírusu. 

Kubánska vláda, napríklad, nie je nútená prijať žiadne dramatické opatrenia, podobným tým v Európe. Horúce podnebie a ostrovná izolácia totiž poskytujú krajine prirodzenú ochranu. Navyše Kuba má zdravotníctvo na svetovej úrovni, a hoci by sa to nemuselo zdať, namiesto prijímania zahraničnej pomoci, posiela často svojich lekárov na boj s epidémiami do iných krajín sveta. Investícia na ostrove je preto stávkou na istotu.

Proxenta - ostrov bezpečných investícií

Vďaka diverzifikácii rozloženej do štyroch pilierov je portfólio spoločnosti Proxenta dostatočne odolné voči hrozbám a pripravené aj na horšie časy. Aktuálne pozostáva dovedna z 15 projektov v rôznom štádiu rozpracovanosti. Ich celková trhová hodnota je viac ako 200 mil. eur. „Naše portfólio sme zostavovali s ohľadom na ideálny vzťah výnosu a rizika,“ pripomína P. Kožík. 

Preto dokáže Proxenta ponúknuť investorom útočisko aj dnes a zabezpečiť im výnosy do budúcnosti. „Aktuálne odporúčame klientom zamerať sa na projekt na Kube, ktorý ponúka nové rastové príležitosti nezávislé od zamrznutej európskej ekonomiky,“ dodáva P. Kožík.

www.proxenta.sk