Výpoveď s údajmi o poistníkovi a aute musia podať písomne na adresu poisťovne  alebo osobne v pobočke poisťovne. Treba ju podať najneskôr šesť týždňov, presnejšie 42 dní pred skončením poistného obdobia.

Ak ste medzi 750-tisícmi vodičov, ktorí majú poistku uzavretú k 1. januáru, výpoveď treba podať najneskôr do 19. novembra. Pri doručení v prvý deň od začatia plynutia šesťtýždňovej lehoty by bola už neplatná.

Mierny nárast sa týka rizikových vodičov

TREND.sk porovnal, čo poisťovne ponúkajú. Výraznejšie zmeny sa nedajú očakávať a ceny budú podobné. Tlak na ceny sa oproti minulému roku zmiernil aj tým, že na trh neprišla žiadna nová poisťovňa. Vlani to bola Astra.

„Ceny zostávajú približne rovnaké, niekde však môže dôjsť k miernej odchýlke,“ vraví pre TREND.sk hovorkyňa ČSOB Zuzana Eliášová.

Pokračuje však trend vyšších sadzieb pre vodičov do 23 rokov a tých, ktorí za posledné obdobie spôsobili haváriu. Hoci ešte pred pár rokmi poisťovne zvýhodňovali ženy, pretože z analýz vyplývalo, že sú opatrnejšie vodičky, v súčasnosti to už nesmú.

V roku 2011 im to zakázal Európsky súdny dvor, ktorý pohlavie vylúčil z kritérií pre posudzovanie rizikovosti.

Poisťovne majú vlastné kritériá, ktoré sú založené na veku, bydlisku alebo výkone motora. Cenu poistky ovplyvňuje napríklad aj to, či vodič jazdí v meste alebo na vidieku. V mestách poisťovne totiž evidujú viac nehôd ako mimo nich. Zohľadňujú sa však aj vodičské skúsenosti, správanie sa na ceste a aj to, či je vodič víkendovým alebo každodenným vodičom.

Poisťovne sú na cenovom dne

Ceny nadol sa tlačiť dole nedajú donekonečna. Peter Ripka z odboru upisovania rizík a produktového manažmentu ČSOB tvrdí, že poistný sektor priemerne vyberie napríklad 100 eur na PZP, ale celkovo zaplatí 110 eur.

Poisťovne sa preto z ekonomického hľadiska zameriavajú na predaj iných produktov, čiže segment povinného poistenia berú skôr ako „otvorenie dverí niekam inam“ a dúfajú, že po niekoľkých rokoch bude v pluse aj segment PZP. „Ceny sú v súčasnosti už na dne, a preto si nemyslím, že by trh s nimi mohol ísť ešte nižšie,“ vraví P. Ripka.

S miernym zdražovaním počíta poisťovňa Astra. „Na základe súčasného stavu na trhu v súvislosti s produktom PZP a jeho profitability očakávame mierny nárast cien PZP,“ vraví pre TREND.sk riaditeľ obchodu a marketingu poisťovne Martin Bajla.

Poisťovňa má zadefinovaného aj ideálneho klienta: vodič je starší ako 30 rokov, žije na vidieku, ma vodičský preukaz dlhšie ako sedem rokov, počas ktorých nespôsobil žiadnu nehodu.

V prípade, že má vozidlo vyrobené v roku 2012 alebo 2013, získa navyše 10-percentnú zľavu. Nové autá sú podľa poisťovní bezpečnejšie a sú vybavené lepšou technológiou svetiel, bŕzd či asistenčných systémov, ktoré zabraňujú zrážke s chodcom, s vozidlom pred sebou, dokážu si pamätať dopravne značky či sledovať dodržiavanie povolenej rýchlosti.

Cena PZP pre takého ideálneho vodiča sa začína od 55,72 eur (do 39 kW) a končí sa na 121,60 eurách (nad 130 kW),“ dodal M. Bajla. Mierny rast poistiek potvrdila aj Uniqa pri troch kategóriách vozidiel z dôvodu škodovosti daného segmentu a situácie na trhu.

So zachovaním alebo miernym rastom cien počíta aj poisťovňa Union. „Vzhľadom na trendy posledných rokov, ke'd ceny padali na úplné minimum, zvyšujúcu sa životnú úroveň, náklady na náhradné diely, ako aj mzdové ohodnotenie servisných pracovníkov skôr predpokladáme zachovanie cien, respektíve mierny nárast,“ vraví pre TREND.sk hovorkyňa Unionu Judita Smatanová.

Poisťovňa svoju cenotvorbu stanovuje na základe výkonu vozidla v kilowattoch, jeho hmotnosti a veku vodiča. Generali so zmenami v cenách nepočíta, skôr pôjde o individuálne ponuky. „Skúsení a bezškodoví vodiči budú mať v poisťovni Generali Slovensko nižšie ceny. Rizikoví vodiči si budú musieť naopak priplatiť,“ vraví pre TREND.sk hovorkyňa Lucia Makayová.

Zmeny na budúci rok prináša aj Wüstenrot poisťovňa a týkajú sa prerozdelenia motorových vozidiel podľa výkonu motora z doterajších šesť na sedem kategórií, čím v niektorých intervaloch došlo k zníženiu výšky poistného, vraví pre TREND.sk hovorkyňa Daniela Vlčková.

Vyjednávanie môže začať

Väčšina zo zvyšných poisťovní s nezverejnenými cenníkmi potvrdila skôr stagnáciu cien. Poisťovne sa však zhodli, že s vyššími cenami poistiek musia počítať najmä rizikoví vodiči spôsobujúci dopravné nehody. „Naša poisťovňa plošne zvyšovať ceny neplánuje. Individuálne budeme zohľadňovať klientom škodový priebeh poistenia,“ povedala Gabriel Tóth z poisťovne Allianz.

Aj keď poisťovne deklarujú, že ceny nepôjdu nahor, v praxi sa stáva, že klientovi poistku zdražia. Ak je pre vodiča cena neakceptovateľná, pretože posledný rok nenastal dôvod pre úpravu ceny, môže odísť ku konkurencii.

Porovnávací server Netfinancie.sk tvrdí, že v takomto prípade poisťovne v rámci konkurenčného boja často aktívne ponúknu výhodnejšiu cenu pre vodiča. Napriek tomu nie je dôležitá len výhodná cena, ale aj rozsah asistenčných služieb, ako napríklad odťahová služba, ktoré poisťovne v cenách zahŕňajú.   

Zľavy a bonusy pri PZP

Astra poisťovňa

 • poisťovňa priznáva bonus za bezškodový priebeh až do výšky 60%
 • možnosť získať dodatočnú obchodnú zľavu 5 %
 • ďalšia zľava 10 % sa uplatňuje pre nové vozidlá (vozidlám vyrobeným v roku začiatku poistenia, alebo v roku predchádzajúcom)
 • zvýhodnené sadzby pre klientov z menších miest a obyvateľov z vidieka a pre vozidlá s vyšším výkonom motora
 • zľava 10 % pri ročnej platbe poistného
 • možnosť dojednania rozšíreného limitu poistného krytia

Kooperatíva poisťovňa

 • bonus až do výšky 60 % za bezškodový priebeh
 • zľavy za viac poistení a obchodné zľavy
 • zľava za ročný spôsob platenia vo výške 3 %
 • zľava z ročného poistného pre držiteľov MV nad 70 rokov – až 50%
 • klientom s preukazom ZŤP poskytujeme nadštandardnú zľavu vo výške 50 %
 • pri uzatvorení PZP získava klient zľavy aj na ďalšie produkty poisťovne
 • PZP platí na území Európy a ďalších vybraných štátov bez príplatku
 • v rámci produktu PZP KOOPEARTIVA poskytuje zadarmo aj krytie škôd, ktoré vzniknú na vlastnom vozidle držiteľa v dôsledku živelnej udalosti
 • úrazové poistenie posádky a vodiča zadarmo
 • asistenčné služby zdarma – európsky nadštandard v spolupráci s renomovaným partnerom

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

 • prerozdelenie motorových vozidiel podľa výkonu motora z doterajších 6 na 7 kategórií, čím v niektorých intervaloch došlo k zníženiu výšky poistného
 • nadštandardné asistenčné služby zdarma – každý klient získava balík asistenčných služieb pre prípad dopravnej nehody, poruchy alebo krádeže na území SR i v zahraničí s vysokými limitmi poistného krytia
 • výhody pri využití ďalších produktov z portfólia poisťovne a stavebnej sporiteľne. Benefitom sú napr. spomenuté vernostné zľavy pre klientov Wüstenrotu; poistenie prívesu (až do hmotnosti 3,5 t) len za 9 € / rok; asistenčná služba vo forme SMS pre nepočujúcich

Union poisťovňa

 • novým klientom poskytuje vstupný bonus za bezškodový priebeh až do výšky 50%,
 • zľava 5% za klientstvo v Union poisťovni/Union zdravotnej poisťovni a

Asistenčné služby:

 • zľava pri uzatvorení havarijného poistenia 10% pri uzatvorení poistenia domu, bytu alebo domácnosti do výšky 10 %.

ČSOB

 • extra výhodné ceny pre vozidlá s výkonom motora do 92 kW, v cena už od 68 €
 • zľava za dieťa až do 25 %
 • zľava 5 % za poistenie druhého a ďalších vozidiel v rodine s rovnakou adresou
 • zľava 5 % na havarijné poistenie uzavreté v ČSOB Poisťovni
 • bonus až do výšky 55 % pre vodičov jazdiacich bez nehody
 • zľava 5 % za ročnú platbu poistného, možnosť uzatvoriť zmluvu na 2 roky s garantovanou výhodnejšou cenou na celé obdobie s dodatočnou zľavou 2 %
 • v cene poistného aj úrazové poistenie detí prepravovaných vo vozidle
 • nonstop asistenčné služby

Axa poisťovňa

 • Od 1.8. 2013 je možné uplatniť nasledovné zľavy pre klientov starších ako 35 rokov (vrátane) a firmy:
   - KASKO – 30 % obchodná zľava
   - PZP – 40% obchodná zľava
   - PZP na zmluve spoločne s KASKOm, potom je možné na PZP uplatniť zľavu vo výške 45 %
 • 50 % obchodná vstupná zľava na PZP iba na základe splnenia nasledujúcich kritérií - klient k poistnej zmluve doloží výročný list od predchádzajúceho poisťovateľa, na ktorom je uvedené, že klient dosiahol v danej poisťovni maximálny možný bonusový stupeň vyjadrený v percentách (50 % alebo 60 %) a dátum počiatku poistnej zmluvy v AXA nadväzuje na výročný deň predchádzajúcej poisťovne. Za doklad sa však nepovažujú obchodné ponuky konkurenčných poisťovní a výročné listy z AXA.
 • Od 1. 8. 2013 je možné uplatniť pre klientov do 35 rokov nasledovné zľavy:
   - PZP a KASKO - zľavy len na základe vydokladovaného bezškodového priebehu podľa rozhodnej doby v mesiacoch
   - 10% zlava za ročnú platbu na produkt AUTO

Generali:

 • prichádza na trh s novinkami zameranými na zvýhodnenie bezškodových vodičov. Pre klientov zároveň pripravuje modulárny produkt, ktorý im umožní nastaviť si krytie podľa svojich potrieb. O detailoch bude informovať v najbližších dňoch.

Komunálna poisťovňa

 • zľava za bezškodový priebeh
 • zľava za frekvenciu platenia poistného
 • zľava za existujúce ďalšie uzatvorené poistenia
 • zľava pre historické vozidlá, zľava pre dôchodcov a držiteľov ZŤP preukazu, v poistení je automaticky krytie škôd v dôsledku živelnej udalosti na vozidle
 • zľava pri ročnej platbe, zdarma asistenčné služby