Čo teda znamená "dobrý produkt, ale zle nastavený"?

Rozhodne nestačí len "mať poistku", pretože potom dochádza k rôznym problémom. Dobrý produkt je poplatkovo výhodný a zároveň má priaznivo nastavené poistné podmienky, to znamená čo najmenej výluk, využíva pripodobenia (pokiaľ úraz nie je v tabuľke, poisťovňa plní podľa tabuľkového úrazu, ktorý sa na naň najviac podobá – pozn. TREND.sk) a podobne. Zároveň má byť flexibilný a komplexný, musí obsahovať všetky dôležité pripoistenia a minimum technických obmedzení.

Treba si však uvedomiť, že aj produkty, ktoré sa vyznačujú týmito vlastnosťami, ale sú zle nastavené, de facto nič neprinášajú. Častým problémom je, že mnohé produkty sú nastavené viac na sporenie alebo investovanie - to znamená, že väčšia časť mesačnej platby smeruje do sporenia a nie na poistnú ochranu, pritom vieme že, investovanie v investičnom a kapitálovom životnom poistení je predražené. Stáva sa, že pripoistenia nie sú nastavené správne, napríklad je klient poistený pre prípad nevyhnutného liečenia bežného úrazu, ale chýba poistenie invalidity.

Čo je pre klienta dôležitejšie: zaujímať sa o cenu alebo sledovať rozsah poistnej ochrany?

Výslednú cenu človek vidí ľahko, kvalitu už rozozná ťažšie. Správne je hľadať prienik rozumnej ceny a dobrých podmienok. Ako sa hovorí, nie som taký bohatý, aby som si mohol kupovať lacné veci, a na druhej strane, načo platiť viac, keď nemusím.

Keď má jedna poisťovňa 13 kritických chorôb a druhá 25, tak si klient môže myslieť, že tých 25 je automaticky viac, ale výluky a ostatné obmedzenia môžu spôsobiť, že produkt s 13 kritickými chorobami je kvalitnejší, pretože kryje bežné a časté poistné udalosti, zatiaľ čo väčšina z tých 25 kritických chorôb sa môže vyskytovať zriedkavo.

Porovnávať ceny jednotlivých pripoistení a poplatkov nie je jednoduché. Dnes sa ťažko dostáva k sadzbám za jednotlivé riziká. Buď vám ich poisťovne nedajú, alebo vás nechajú podpísať, že ich nesmiete zverejniť alebo posunúť tretej osobe. Tri, štyri poisťovne vám údaje poskytnú, no ťažko sa z toho robí prierez trhu.

Pozor na poistné paradoxy: 13 môže byť viac ako 25

 Aká je úloha sprostredkovateľa?

Na rovinu, klient to má veľmi ťažké, často mu neostáva iné, ako sa spoľahnúť na sprostredkovateľa. Stačí si pozrieť, koľko desiatok strán majú všeobecné a osobitné poistné podmienky. Už len prečítanie je na dva večery a druhá vec je pochopiť zväčša právnické pojmy, ktoré sa v týchto dokumentoch používajú. Ešte ťažšie, ako sa dostať k samotným sadzbám za krytie rizika, je porovnať cenu, pokiaľ jedna poisťovňa ponúka sadzby prirodzené (rastúce každý rok) a iná sadzby fixné.

Dá sa jednoznačne povedať, že niektoré produkty a niektoré poisťovne sú z pohľadu klienta absolútne nevhodné?

Toto by som netvrdil, avšak aj poisťovne sú podnikateľské subjekty a snažia sa minimalizovať výdavky. Je to vždy boj zarobiť a na druhej strane byť za dobrú poisťovňu. Nedá sa ísť do extrému ani na jednej, ani na druhej strane.

Poisťovne, ktorú sú vnímané negatívne, majú často spomalený spôsob riešenia poistných udalostí a možno aj personálne problémy. Sú poisťovne, kde by som si zmluvu neuzatvoril, lebo viem, že by sa moja poistná udalosť dlho vybavovala. Sú poisťovne, ktoré majú horšie meno, ale to sa s nimi ťahá z minulosti a veľmi ťažko si ho naprávajú.

Môže sa stať, že poisťovňa zamietne plnenie a až keď sa klient odvolá a využije právnika, tak sa na tom niečo zmení.

Niekedy stačí zmeniť nastavenie produktu, niekedy je potrebné uzatvoriť novú zmluvu. Ako môže klient zistiť, či mu sprostredkovateľ ponúka novú zmluvu preto, lebo ju naozaj potrebuje, alebo či je motiváciou len snaha sprostredkovateľa získať ďalšiu províziu?

Jednoducho povedané, sprostredkovateľ musí klientovi vysvetliť, prečo navrhuje novú zmluvu a z návrhu musí vyplývať ekonomická výhodnosť.

Upraviť zmluvu je potrebné, keď sa zmení životná situácia. Klient pri podpise prechádzajúcej zmluvy nemal rodinu ani hypotéku, stačili mu nižšie poistné sumy. Za desať rokov sa jeho situácia zmenila, kúpil si byt na úver, je ženatý s dvomi deťmi. Kým vtedy mu stačila poistná suma v starej mene 200-tisíc korún, teraz potrebuje 130-tisíc eur.

Otázka znie, či je možné urobiť zmeny v existujúcej zmluve?

Pred rokmi mala poisťovňa v ponuke reálne len dvadsať trvalých následkov úrazu a za tabuľkou bola veta, že zoznam je úplný a konečný a navyše cena je dvojnásobne vyššia oproti súčasným podmienkam, pričom dnes je tabuľka rozsiahlejšia a navyše sa trvalé následky plnia pripodobením. Čo spraviť s takýmto pripoistením? Je drahé, takže sa ho oplatí zrušiť, nestačí ho navýšiť. Ak sa podobná situácia zopakuje aj pri kritických chorobách a navyše sú poplatky za investičnú časť vyššie ako dosahované zhodnotenie, je to kombinácia, keď sa zmluvu neoplatí držať, lebo je drahá, neprispôsobiteľná a so zlými VPP.

Kedy je výhodnejšie zmluvu ponechať?

Sú situácie, keď ľudia majú uzatvorené riešenia s dobrými podmienkami, len treba zmeniť výšku krytia. Mali by sa sústrediť na pripoistenia, ktoré dokážu zásadným spôsobom ovplyvniť životnú situáciu človeka, ale to závisí aj od toho, či má klient vytvorenú rezervu, alebo nie. Lepšie je dať peniaze do invalidity, trvalých následkov úrazu a závažných ochorení ako do denného odškodného. Veľa záleží od toho, aké má klient čisté finančné a rodinné záväzky. Práve preto som zástancom čistého rizikového poistenia, aj keď má v niektorých prípadoch oproti investičnému životného poisteniu nevýhody, ale to je skôr výnimočné.