Po zákaze prenosu bankovej dane do cien klientom pripravuje vláda ďalší zásah do cenovej politiky bánk. Chystá im príkaz prijímať hotovostné vklady bez poplatkov, hoci za túto službu si bežne odmenu pýtajú. Zrušenie poplatku má súvisieť s pripravovaným zákonom o obmedzení platieb v hotovosti, ktorého návrh prešiel rozporovým konaním minulý týždeň. Ním sa má od budúceho roka zakázať platba v hotovosti prevyšujúca päť tisíc eur.

Poplatky za vklad hotovosti v bankách napadlo v pripomienkovom konaní ministerstvo spravodlivosti a navrhlo ich reguláciu, aspoň dočasnú. Rezort financií odpovedal ešte prísnejšou úvahou – zrušiť poplatky úplne novelou zákona o bankách, ktorá sa k zákonu o obmedzení hotovosti pripája.

Slovenským bankárom sa takáto úprava nebude páčiť, poplatky za vklad v hotovosti štandardne obhajujú prácou spojenou s týmto úkonom. Bankomaty, ktoré sú schopné nielen vydávať, ale aj prijímať hotovosť, ale do siete vo veľkom nikdy nezaviedli. Poplatok za vklad hotovosti pre retailovú klientelu nemá len Tatra banka, ostatné účtujú 50 centov, pre podnikateľov to môže byť aj viac. Niektoré banky majú obmedzený počet vkladov v balíkoch služieb.

S poplatkami za vklad v hotovosti sa už vlani v lete lúčili české banky. Nový zákon o obehu bankoviek a mincí im nariadil neúčtovať poplatky v prípade, keď klient spláca záväzok voči banke. Hoci poplatky nezakázal priamo, banky ich postupne rušili, pretože by v praxi bolo ťažko preskúmať, či nemôže byť vklad napríklad splátkou kontokorentu, či ho klient nemienil použiť práve na úhradu iných záväzkov - za vedenie účtov či splátok úverov.

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch