Hovorí sa o tom už pár mesiacov, ale od 15. novembra to už bude realita. Finančná správa (FS SR) vylúči daňovo nespoľahlivých podnikateľov z biznisu, spoľahlivých tzv. poctivcov odmení. Konkrétne napríklad tých, ktorí včas podávajú daňové priznania či riadne platia dane. Získajú hoci lacnejšie záväzné stanovisko či rozhodnutie o odsúhlasení vhodnej metódy pri transferovom oceňovaní.

Na snímke podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič (OĽaNO) počas rokovania 29. schôdze vlády SR 8. septembra 2021 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian
Neprehliadnite

Koniec papierových faktúr, firmy musia otočiť. Odhalia dáta štátu, zožerie im to čas i náklady

Nevadí, že ich nepotrebujú, majú šancu ho získať ako jeden z bonusov, ktoré ich majú motivovať k zodpovednejšiemu podnikaniu.

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) . FOTO TASR - Pavel Neubauer
Neprehliadnite

Krajniak ide opäť meniť Zákonník práce. Neočkovaní budú musieť priznať farbu, očkovaní tiež

Naopak, tí podnikatelia, ktorí nebudú daniarmi hodnotení ako spoľahliví, budú motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu. Ako? Štát ich dočasne vylúči z podnikania, a to až na tri roky. Rozhodne o tom správca dane na základe zákonom určených dôvodov.

Na snímke minister financií Igor Matovič (OĽaNO) prichádza na 33. rokovanie vlády SR 29. septembra 2021 v Bratislave. FOTO TASR - Pavel Neubauer
Neprehliadnite

Veľké prebudenie pri e-faktúrach. Matovič odsleduje každého, ohlásil však obrovské zmeny

Vláda takto opäť rozširuje pomyselný boj proti daňovým podvodom. Aspoň takto to uvádza dôvodová správa k novele zákona o správe daní (daňový poriadok) z dielne rezortu financií, ktorú ešte 24. septembra poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Platiť bude od spomínaného 15. novembra 2021, niektoré jej časti od roku 2022.

Málo žiadané bonusy firmami

Prax zatiaľ nenaznačuje, že by sa firmy o ponúkané bonusy ľudovo povedané „trhali.“ Na porovnanie, aspoň pár príkladov. Zníži sa poplatok za vydanie záväzného stanoviska od daniarov, pričom vysoko spoľahlivý podnikateľ nezaplatí štandardný poplatok tisíc eur, ale len 500 eur. V rokoch 2018 až 2020 boli vydané len štyri takéto stanoviská.

TREND: PETER KULICH
Neprehliadnite

Maďarský model e-faktúr zostal. Megalomanské plány musí vystriedať realita

Ďalší príklad. Daňovník má právo požiadať správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy transferového oceňovania. Poplatok za to je 10-tisíc eur, ak žiadosť posudzuje slovenský správca dane. Ak ju posudzuje aj zahraničný správca dane, je výška poplatku až 30-tisíc eur.

Podpredseda vlády a exminister financií SR Eduard Heger (vľavo) a prezident finančnej správy Jiří Žežulka. FOTO TASR - Martin Baumann
Neprehliadnite

Žlté lístky od daniarov o tri mesiace skončia. Systém ich komunikácie sa zásadne zmení

Novela znižuje tieto poplatky u vysoko spoľahlivých daňovníkov na polovicu. Rezort financií v dôvodovej správe odhadol, že to využije rádovo 10 subjektov ročne. Podnikatelia obrazne povedané „tlieskajú“ nad ocenením, ktoré sa im od štátu dostáva.

Finančná správa má monopol na výklad zákonov, ktoré sama kontroluje a dáva si za to platiť.
Peter Serina, advokát a exriaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS)

Advokát Peter Serina a exriaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) si myslí, že ide o nepochopenie úlohy štátneho orgánu.

„V podstate má FS monopol na výklad zákonov, ktoré sama kontroluje a dáva si za to platiť. To je nonsens. Neplatia náhodou podnikatelia a občania dane? Nejde náhodou o štátny orgán, ktorý je povinný informovať občanov o ich povinnostiach bezplatne? Takže, kto má peniaze, priamo od štátneho orgánu, dostane vyššiu mieru právnej istoty a ostatní majú smolu,“ dodáva svoj názor P. Serina, že toto nevyzerá ako rovnosť pred zákonom.

Index spoľahlivosti bude verejný 

Spýtali sme sa na názor aj druhej strany. Bude pre podnikateľov dostatočnou motiváciou, keď bonusy FS sú podľa nich skôr také „naoko“? Aj na to odpovedal pred pár mesiacmi Jiří Žežulka, prezident finančnej správy ohľadom tohto legislatívneho zámeru.

Na snímke zľava ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) pred rokovaním 29. schôdze vlády SR 8. septembra 2021 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian
Neprehliadnite

Firmám ohrozeným krachom Kolíková sľubuje rýchle ozdravenie. Opak môže byť pravdou

„Neberte to tak, že je to len drobná zmena. Napríklad poplatok za záväzné stavisko výraznejšie zlacnie. Z môjho pohľadu je to zásadná zmena. Stále diskutujeme o možnostiach, čo všetko môžeme tzv. „áčkovým“ daňovníkom ponúknuť za to, že budú s nami súčinní,“ objasnil J. Žežulka pre TREND. Poznamenal, že mnoho vecí treba riešiť legislatívne, iné lepším nastavením výkonov. „To znamená, že im budeme poskytovať služby rýchlejšie a menej formálne,“ doplnil J. Žežulka.

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) hovorí počas tlačovej konferencie pred zasadnutím vlády na tému Pozitívny vývoj na trhu práce, kde miera nezamestnanosti už tretí mesiac po sebe klesá, 21. júla 2021 v Bratislave. FOTO TASR - Pavel Neubauer
Neprehliadnite

Tvrdé prebudenie Krajniaka zo Zákonníka práce. Jeho nočnú moru dávno rozlúskli iní

Finančné riaditeľstvo podľa avizovanej novely na webe zverejní aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktorým určí index daňovej spoľahlivosti. Uvedie v ňom meno a priezvisko fyzickej osoby, adresu jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, daňové identifikačné číslo, alebo identifikačné číslo organizácie.

Ako hovorí Martina Rybanská, hovorkyňa FS, plnenie povinností daňovníkmi je evidované v ich informačnom systéme. „Tam je jednoznačne zaznamenané napríklad e-podanie daňového priznania (včasnosť) a iných dokumentov podaných elektronicky. Hodnotenie je plne automatizované. Podľa daňového poriadku poskytujeme benefity všetkým podnikateľským subjektom (PO aj FO) so sídlom či trvalým pobytom na Slovensku, ktoré boli vyhodnotené ako spoľahlivé,“ dodáva hovorkyňa.

Čo je zatiaľ známe o indexe daňovej spoľahlivosti v rámci daňového poriadku:
 • Index daňovej spoľahlivosti (IDS) bude sledovať plnenie povinností voči finančnej správe.
 • Daniari budú hodnotiť najmä oblasť daní a cla, používania registračných pokladníc, obmedzenia platieb v hotovosti.
 • Hodnoteniu budú podliehať podnikatelia registrovaní pre daň z príjmov s daňovou históriou minimálne 2 roky.
 • Prehodnocovanie prideleného IDS bude prebiehať na polročnej báze.

Kedy môže vylúčiť správca dane fyzickú osobu z biznisu:  

 • Ak je fyzická osoba štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, mala ukončenú daňovú kontrolu zánikom nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH a zároveň výška daňového nedoplatku a nedoplatku na inom peňažnom plnení je v úhrne 5 000 € po dobu dlhšiu ako jeden rok (musia byť splnené obe podmienky súčasne)
 • Pokiaľ je fyzická osoba štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, v čase, keď podala daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola ukončená daňová kontrola zánikom nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH . 
 • Správca dane môže vydať Rozhodnutie o vylúčení fyzickej osoby (štatutára) na tri roky z možnosti konať za obchodnú spoločnosť alebo družstvo, avšak možnosť podnikať ako živnostník a byť spoločníkom zostane tejto fyzickej osobe zachovaná, teda tento inštitút nevylučuje fyzickú osobu z vlastníctva.

Prameň:  Novela daňového poriadku

Nejaké benefity boli aj doteraz

Už v roku 2019 podľa FS poskytli daňovníkom viac ako 57-tisíc rôznych benefitov. V roku 2020 vláda uplatnila opatrenia lex korona pre oblasť daní, konkrétne bola posunutá lehota na podanie dane z príjmov, všetci dostali možnosť upraviť si výšku platenia preddavkov na daň. Daniari vtedy poskytli 24-tisíc benefitov. V roku 2021, od januára do 31. augusta uvádajú 37-tisíc poskytnutých benefitov.

Potrebné je poznamenať, že index daňovej spoľahlivosti je našim proklientskym projektom, určeným na posilnenie dobrovoľného plnenia daňových povinností, dodáva M. Rybanská.

Igor Matovič
Neprehliadnite

Tvrdé vytriezvenie z marketingu vlády. Trieskanie sľubmi a fraška pri reformách

Medzi najčastejšie poskytované benefity doteraz patrí napríklad zasielanie oznámenia o výške a termínoch splatnosti preddavkov na dani z príjmov právnických osôb (DPPO), určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve zasielanej kvôli výkonu daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania. Rovnako vydanie potvrdenia o stave osobného účtu do 15 dní.

Skutočná objektivita je otázna

Aj malý krok vpred je vždy pozitívny, poznamenáva pre TREND Martin Lidaj, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS). „Systém je síce zatiaľ pomerne málo prepracovaný, no podnikatelia oceňujú výhody, ktoré môžu získať. Či sa reálne podarí aj zvýšiť výber daní, je otázne. Vnímame to skôr ako o odmenu pre tých, ktorí už roky platia zodpovedne,“ dodáva s tým, že určite pomôže, ak bude uvedená databáza verejná.

Firmy by si napríklad mohli overiť serióznosť obchodného partnera. „A vytvoril by sa tlak aj na samotnú FS, aby bola v boji s daňovými hriešnikmi aktívnejšia,“ dodáva M. Lidaj.

Prvotné pracovné stretnutia k téme daňových bonusov či malusov daniarov a odborníkov však prinášali od začiatku mnohé otázniky. Inštitút indexu daňovej spoľahlivosti od začiatku kritizuje ako zbytočný poradkyňa pre mzdy, dane a účtovníctvo Jaroslava Lukačovičová na svojej sociálnej sieti.

Na snímke vpravo predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) a vľavo minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). FOTO TASR - Pavel Neubauer
Neprehliadnite

Prvá pomoc štátu firmám je už asi posledná. V rozpočte je sekera, veľa sa sľubuje, málo plní

„Cez leto som sa zúčastnila stretnutí ohľadom nastavenia kritérií, podľa ktorých sa budú tieto indexy posudzovať. Môžem potvrdiť, že akokoľvek ich nastavíte, nikdy nebudú objektívne, pretože do nich vstupuje príliš veľa faktorov. Na druhej strane, benefity, ktoré FS ponúka daňovo spoľahlivým subjektom, sú úplne zanedbateľné,“ dodáva účtovná poradkyňa.

Vylúčenie pre dlh nad 5-tisíc eur

Ak si štatutári firiem neplnia zákonné povinností a majú vyššie dlhy voči FS, štát ich „potrestá.“ Rozhodnutím správcu dane bude takáto fyzická osoba na tri roky vylúčená z možnosti byť štatutárom alebo členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách.

Pôvodný návrh novely podľa J. Lukačovičovej hovoril o dvoch prípadoch, kedy daniari môžu niekoho vylúčiť z firmy. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá je štatutárom alebo členom štatutárneho orgánu vo firme, ktorá má po ukončení daňovej kontroly nedoplatok vyšší ako 170 eur aj viac ako rok po jeho splatnosti.

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) . FOTO TASR - Pavel Neubauer
Neprehliadnite

Nízke odvody, nízke penzie. Pre zlé gazdovanie sú ľudia na mizine, Krajniak ich nespasí

Prípadne, ak niekto bol v kontrolovanom období štatutárom firmy a medzitým už ním nie je, spravidla preto, lebo svoj biznis prepísal na niekoho iného. Po novom však vláda tieto podmienky upravila. „Fyzickú osobu vylúčia z biznisu, ak suma jej nedoplatku bola viac ako 5-tisíc eur, pričom má nedoplatok viac ako rok po splatnosti,“ uvádza J. Lukačovičová.

Poškodenú reputáciu nič nenapraví

Už pri prvých stretnutiach s odborníkmi, ktoré rezort financií pod vedením ministra Igora Matoviča organizoval, sa objavili mnohé problémy aplikačnej praxe. Ministerstvo na ne nevedelo vôbec reagovať.

„Jednou z vecí, na základe ktorej môže firma dostať záporné hodnotenie, je i výsledok daňovej kontroly či prípadný nedoplatok na dani, ktorý vznikne po jej skončení dorúbením dane. Nezriedka sa stane, že firma výsledok kontroly postúpi na súd a aj ho vyhrá,“ dodáva účtovná poradkyňa.

V praxi to znamená, že súd nepotvrdí výsledok daňovej kontroly, ale dá za pravdu firme. Za ten čas uplynú napríklad dlhé mesiace či roky, počas ktorých môže mať podnikateľ záporné hodnotenie.

„Takýchto situácií sa v praxi nájde viac. Tvrdím, že akokoľvek by sa ministerstvo v nastavení podmienok a kritérií snažilo byť objektívne, nepodarí sa to. Benefity ponúkané firmám s vysokým indexom daňovej spoľahlivosti sú minimálne, nepovažujem ich za relevantné,“ dodáva J. Lukačovičová. Navyše, ak bude firma náhodou získa negatívne hodnotenie, poškodí to jej reputačné riziko na dlhšie obdobie.

Vybrané benefity spoľahlivým daňovým subjektom od finančnej správy:
 • Vyhovenie žiadosti o povolenie platenia dane alebo daňového nedoplatku v splátkach.
 • Vyhovenie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku.
 • Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov a na daň z motorových vozidiel inak.
 • Vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v lehote do 15 dní.
 • Zaslanie oznámenia o výške a termínoch splatnosti preddavkov na daň.
 • Určenie termínu začatia daňovej kontroly nadmerného odpočtu DPH po dohode s daňovým subjektom.
 • Dohodnutie miesta výkonu daňovej kontroly s daňovým subjektom.

Prameň: TREND