Keďže ste sa stali predčasným dôchodcom v priebehu roka 2017 (neboli ste poberateľom dôchodku k 1. 1. 2017), vzniká vám nárok na nezdaniteľnú časť v plnej výške, samozrejme v závislosti od vykázaného základu dane, to je v sume 3 803,33 eura.

Ak daňovníkovi – dôchodcovi vznikne nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, môže ju uplatniť len od čiastkového základu dane z aktívnych príjmov (z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu), a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Nevieme, aký príjem ste mali za tri odpracované mesiace. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2017 je fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2017 presiahnu sumu 1 901,67 eura (s výnimkou uvedenou v § 32 ods. 4 zákona o dani z príjmov), alebo ak vykazuje daňovú stratu. Daňové priznanie sa vám ale určite vyplatí podať, ak váš príjem za minulý rok bol nižší ako nezdaniteľná suma. Daňový úrad vám vráti zaplatené preddavky na daň.

Do daňového priznania typu A uvediete príjmy zo zamestnania. Od bývalého zamestnávateľa si vyžiadajte potvrdenie o príjme. Toto potvrdenie  potom priložíte k daňovému priznaniu. Iné potvrdenia k tlačivu neprikladáte. Nemocenské, ktoré vám vyplácala Sociálna poisťovňa sa do priznania nedáva, keďže ide o dávku nemocenského poistenia.