Na rok 2020 má Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) k dispozícii 217 miliónov eur na všetky druhy podpôr, ktoré poskytuje. Najväčšiu časť z tohto rozpočtu tvorí oblasť obnovy bytových budov, kam ide až 115 miliónov eur. Na mladomanželské pôžičky vyčlenil napríklad 15 miliónov eur. Podporuje aj výstavbu nájomného bývania.

Základných druhov úverov je šesť. Fond slúži na financovanie bytovej politiky, orientuje sa najmä na skupiny obyvateľov, ktorí sú nejakým spôsobom znevýhodnení.

Vlastné bývanie

Štátny fond tak poskytuje prostriedky na vlastné bývanie aj odchovancom detských domovov, zdravotne ťažko postihnutým ľuďom či osamelým rodičom. Okrem toho podporuje manželov do 35 rokov a manželov s dieťaťom do troch rokov, prípadne s osvojeným dieťaťom vo veku do piatich rokov.

ŠFRB nie je banka. Znamená to, že pre žiadateľov neplatia obmedzenia, ktoré Národná banka Slovenska nastavila pre komerčné bankové domy, ale fond pre nich stanovil vlastné pravidlá. Pre niektorých to prakticky znamená, že úver pokryje sto percent hodnoty nehnuteľnosti. Finančné inštitúcie v súčasnosti v duchu pravidiel centrálnej banky nemôžu ponúknuť takú vysokú mieru prefinancovania.

Obstaranie bývania
Žiadateľ – fyzická osoba Maximálna suma úveru (eur) Maximálne LTV (%) Maximálna splatnosť (roky) Úroková sadzba (%)
Osamelý rodič 75000 75 20 2
Manželia 75000 75 20 2
Odchovanec 80000 100 40 1
ZŤP osoba 80000 100 40 1
Poznámka: Predkladanie žiadostí: 1. 4. – 31. 10.
Prameň: ŠFRB

Zjednodušene povedané, úlohou ŠFRB je poskytovať podporu tým ľuďom, ktorí by nedokázali splniť podmienky komerčných bánk. Kým peňažné ústavy sledujú iba minimálny príjem žiadateľa, ktorý môžu akceptovať, ŠFRB má určený aj strop. Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne za predchádzajúci kalendárny rok, nesmie na jednu domácnosť prevýšiť päťnásobok životného minima. Spoločne posudzované osoby sú manžel, manželka, prípadne dieťa.

Výška minimálneho požadovaného príjmu žiadateľa sa určuje takto: priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok znížený o 1,3-násobok životného minima domácnosti a o záväzky musí byť vyšší ako výška mesačnej splátky požadovaného úveru.

Nosenie rúšok v interiéry.
Neprehliadnite

Mali sa rušiť opatrenia už na konci mája? Nebolo by to optimálne, ukázala analýza NBS

Pritom platné životné minimum pre dve plnoleté osoby je od 1. júla tohto roka 364,70 eura. Pre jednotlivca je to 214,83 eura a pre jednu plnoletú osobu s dieťaťom platí suma 312,19 eura.

Obmedzení, ktoré sa spájajú s úverom od ŠFRB, je viac. Môže to znamenať, že takáto pôžička nemusí byť pre niektorých žiadateľov vhodná.

Maximálna plocha bytu v bytovom dome, na ktorý je možné úver žiadať, je 80 štvorcových metrov vrátane lodžií a balkónov. V prípade domu je maximálna výmera 120 štvorcových metrov bez balkónov, lodžií a garáže.

Za úver možno ručiť iba nehnuteľnosťou. Pre odchovancov detských domovov a hendikepovaných ľudí platí, že výška úveru nesmie presiahnuť hodnotu zabezpečujúcej nehnuteľnosti. V ostatných prípadoch musí byť výška zábezpeky 1,3-násobok hodnoty úveru.

Rodičia troch detí by tak v súčasnosti mohli získať v komerčnej banke vyšší úver s nižším úrokom. Dvaja manželia s tromi deťmi môžu mať podľa pravidiel fondu čistý príjem vo výške 3 294,70 eura. Dvaja žiadatelia s takýmto čistým príjmom môžu v komerčnej banke získať vyššiu sumu s úrokom, ktorý je nižší než dve percentá. Na druhej strane, úroková sadzba od ŠFRB sa nemení počas celej lehoty splatnosti, ktorá je v prípade manželov maximálne 20 rokov. V porovnaní s bankou sa takisto neplatia viaceré poplatky.

Problém pre záujemcov o bývanie je to, že ŠFRB má na vyhodnotenie žiadostí 110 dní.

Mladomanželské pôžičky

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa