Predpokladajú, že príde v roku 2020. Dobrou správou je, že najbližšia kríza bude podľa nich zrejme o niečo menej bolestivá. Zlou správou je, že likvidita finančného trhu sa od implózie v roku 2008 zmenšila a nie je úplne jasné, aký to bude mať vplyv na priebeh ďalšej krízy.

Model JPMorgan vychádza z dĺžky ekonomickej expanzie, pravdepodobnej dĺžky budúcej krízy, úrovne zadlženosti, hodnoty aktív, úrovne deregulácie a finančnej inovácie pred krízou.

Podľa výpočtov banky za predpokladu priemernej dĺžky trvania krízy by americké akcie mali padnúť približne o 20 percent, ceny energií o 35 percent. Riziková prirážka na dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín stúpne o 2,79 percentuálneho bodu, akcie na rozvíjajúcich sa trhoch padnú o 48 percent a meny rozvíjajúcich sa krajín oslabia o 14,4 percent.

Podľa stratégov JPMorgan Johna Normanda a Federica Manicardiho nie sú tieto prognózy znepokojujúce vzhľadom na minulú recesiu a krízu, počas ktorej index S&P 500 stratil 54 percent. Otázkou však zostáva, aký dosah bude mať nedostatok likvidity a aká dlhá bude ďalšia kríza.