1. Preventívne čítanie kódexu

Každá firma, ktorej aspoň trochu záleží na pracovnej atmosfére, oboznamuje novoprijatých kolegov s formálnymi predpismi firmy a súčasným zamestnancom ich pravidelne pripomína, zhodujú sa viacerí HR manažéri.

„Zamestnanci by sa mali v práci riadiť kódexom správania sa, ktorý vychádza zo zadefinovaných firemných hodnôt a určuje pravidlá etiky a morálky na pracovisku,“ hovorí Gabriela Petrasová zo spoločnosti Aegon s tým, že ide najmä o snahu zamedziť zneužitiu či neférovým výhodám, ktoré vyplývajú z blízkeho vzťahu na pracovisku.

2. Cmuk, láska

Je prirodzené, že sa ľudia zoznamujú na pracovisku, kde trávia veľkú časť svojho života. „Dôležité je však rozlišovať rozličné role, ktoré na pracovisku vstupujú do hry. V práci by mali byť partneri primárne kolegovia a všetky ostatné role by mali byť v úzadí,“ zdôrazňuje Júlia Jurčíková z Poštovej banky.

Ako ďalej naznačuje, prejavy partnerskej náklonnosti, od dôverných dotykov, cez bozky až k iným ľúbostným aktom, môžu niektorých kolegov znervózňovať, rušiť či vyslovene obťažovať.

3. Keď je jeden nad druhým

Nakoľko je stopercentné odosobnenie sa v práci od romantického vzťahu nemožné, nesmú takíto zamestnanci pracovať v pozícii nadriadený a podriadený, poukazuje Gabriela Petrasová zo spoločnosti Aegon.

„Partneri by nemali byť navzájom medzi sebou v podriadenom, respektíve nadradenom vzťahu najmä v priamej línii. V niektorých situáciách by to mohlo viesť ku kolíziám zo strany iných zamestnancov, ale aj samotných partnerov, napríklad v prípade zastupiteľnosti,“ dodáva Andrea Rakytová z The British International School.

4. Povolenie zhora

Ak pracovný vzťah nadriadeného a podriadeného ešte len prerastá do romantického vzťahu, vzniká tak vo firme často neprijateľný problém.

„Napríklad náš pracovný poriadok niečo také vylučuje a partneri potrebujú schválenie nášho oddelenia a následne aj súhlas generálneho riaditeľa. Taktiež to platí aj pre rodinný vzťah ako brat, sestra, mama, otec a podobne,“ vysvetľuje J. Jurčíková.

5. Čím ďalej od seba, tým lepšie

Pracovníci takisto nemôžu spoločne vystupovať všade tam, kde by mohlo dôjsť k zneužitiu ich vzájomného vzťahu. „Napríklad vo výberových konaniach, pri vystavovaní objednávok či úprave pracovných procesov,“ vymenúva G. Petrasová.

Z pohľadu psychohygieny a ohľaduplnosti voči ostatným kolegom nie je vhodné, aby takáto dvojica vôbec pracovala a pôsobila v jednom organizačnom tíme, dodáva ďalej.

Hľadať iné riešenia musia aj partneri, ktorých práca podlieha vzájomnej kontrole, napríklad na pobočkách si kolegovia vzájomne kontrolujú hotovosť, trezor alebo robia kontrolu štyroch očí, dodáva J. Jurčíková.

6. Vo veľkej budove sa to stratí

Vzťahy na pracovisku sa inak vnímajú vo veľkých inštitúciách a inak vo firmách, ktorých celý personál sa zmestí do dvoch - troch kancelárií.

„Ak jeden z partnerov robí na oddelení, ktoré sídli na treťom poschodí, a druhý na šiestom poschodí, pričom pracovne sú ich agendy odlišné, prakticky sa majú možnosť stretnúť len na obede a spoločne môžu prichádzať a odchádzať z pracoviska,“ vysvetľuje J. Jurčíková.

7. Spoločná nenávisť voči šéfovi

Blízky vzťah kolegov prácu komplikuje, ale zároveň prináša aj výhody. „Manželský vzťah u pracovníkov môže prispieť k vyššej stabilite pracovnej sily,“ myslí si A. Rakytová.

„Prínosom je aj vtedy, ak to napomáha pracovnej pohode, motivácii a ochote robiť na spoločných veciach. Výhodou určite je spoločný odvoz do a z práce, majú partnera na spoločné obedy, pochopenie pre prácu alebo situácie u zamestnávateľa,“ uvádza príklady J. Jurčíková.

„Zaujímavosťou v našej banke je situácia jednej kolegyne, ktorá odchádza na materskú dovolenku a odporučila svojho manžela na svoj zástup. Momentálne si odovzdávajú agendu. Výhodu vidíme v kontinuálnom prebratí všetkých zadaní a zákaziek,“ hovorí ďalej J. Jurčíková.

8. Rozchod a výpoveď

Ak však partneri nedokážu oddeliť prácu a súkromie a aj doma budú preberať pracovné záležitosti, ich vzťah môže časom utrpieť. Taktiež, ak sa partneri rozídu, môže byť pre oboch nepríjemné stretávať sa v práci, hlavne v tých prípadoch, ak spolu potrebujú dennodenne komunikovať.

Podľa Ľubomíra Drangu zo spoločnosti Appel Counselling vzťahy v menších kolektívoch nepredstavujú až taký veľký problém. „Horšie to je, keď sa vzťah skončí, čo väčšinou pre jedného z dvojice je bolestivé obdobie a riešením je len zmena zamestnávateľa,“ poukazuje.

9. Zdieľaný konflikt

Akonáhle sa vo firme objaví partnerská či manželská dvojica, v očiach kolegov je často vnímaná ako jedna bytosť. „To okrem iného znamená, že konflikt s jedným z dvojice je automaticky konflikt s druhým,“ vysvetľuje Ľ. Dranga.

Ako na záver dodáva, vzťahy na pracovisku by vo všeobecnosti nemali byť problémom, ale v praxi vedenie firmy vidí nadštandardné vzťahy u svojich zamestnancov veľmi nerado.