Minimálna mzda by sa napriek nesúhlasu zamestnávateľov mala zvýšiť od januára o takmer 8 percent. Zo súčasných 352 by tak narástla na 380 eur. Čistý príjem by sa tak dostal bližšie k hranici chudoby, ktorá je podľa Eurostatu 346 eur. 

Životné minimum je o ničom

Podľa zákona je životné minimum spoločensky uznanou minimálnou hranicou príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Životné minimum plnoletej fyzickej osoby žijúcej v samostatnej domácnosti je na Slovensku 198,09 eura mesačne. Ak je váš príjem vyšší, podľa zákonodarcov by ste mali mať dostatok prostriedkov na zabezpečenie základných životných potrieb. Ale to je len teória.

Je táto suma dostatočná na zachovanie si základného životného štandardu? Na túto otázku hľadal odpoveď portál Mojplat.sk v prieskume v rámci medzinárodného projektu o dôstojných mzdách Living Wage, na ktorom spolupracuje bratislavský Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) a holandská nezisková nadácia WageIndicator.

Nadácia prišla s konceptom existenčného minima, ktoré sa dá porovnať so svetom. Projekt sleduje situáciu vo viac ako 50 krajinách. Odhad pozostáva z mesačných nákladov na jedlo, prenájmu bytu a ostatných výdavkov, ako napríklad oblečenie či telefón. Informácie o výdavkoch na dôstojný život zhromažďuje priamo od ľudí cez webový dotazník, vždy aktuálne a s dôrazom na regionálne rozdiely.

"Dôstojná mzda sa počíta pre jednotlivca a zahŕňa výdavky na stravu, bývanie, a dopravu. Výsledná suma tiež obsahuje rezervu, ktorá má pokryť aj výdavky v mimoriadnych situáciách alebo na ostatné potreby," hovorí o prieskume Martin Guzi z inštitútu CELSI.

Ako sa líšia nevyhnutné náklady v Bratislave a napríklad v regióne s najvyššou nezamestnanosťou?

"Zatiaľ čo rozdiely v cenách potravín medzi regiónmi na Slovensku sú minimálne, pozorujeme oveľa väčšie regionálne rozdiely pri výdavkoch na bývanie. Cena bývania do veľkej miery preto určuje aj odhad dôstojnej mzdy v regiónoch," konštatuje M. Guzi.

Vo väčších mestách je život drahší

Výsledky projektu ukazujú, že na Slovensku môže jednotlivec pokryť výdavky na základné potreby z minimálnej mzdy 352 eur, čo je okolo 305 eur v čistom len v niektorých regiónoch. Vo väčších mestách je život drahší. Napríklad v Bratislave musí mať človek čistý príjem aspoň 370 eur (hrubý okolo 440 eur), aby z neho pokryl aspoň základné výdavky na stravu a bývanie.

Situácia v porovnávaných krajinách je iná. Napríklad v Maďarsku alebo v USA je minimálna mzda vyššia ako príjem potrebný na pokrytie základných životných potrieb. Horšia je to v Bulharsku, Ukrajine, Rusku, ale aj v susednej Českej republike, kde suma nepokryje základné potreby ani len v lacnejších regiónoch.

Projekt Living Wage vyvolal medzi odborníkmi a verejnosťou dobrý ohlas. Uchádza sa aj o medzinárodné ocenenie Innovation Justice Awards 2014, kde v prvom kole v internetovom hlasovaní získal najviac hlasov. V ďalšej etape projektu Living Wage sa bude zisťovať, koľko peňazí potrebuje na základné potreby rodina s deťmi.

"V tomto prípade zohľadňujeme výdavky na stravu pre členov rodiny a cenu bývania vhodného  pre rodinu," približuje metodiku prieskumu M. Guzi.

Náklady na život v rôznych krajinách
Krajina Mena Náklady na základné potreby – minimum Náklady na základné potreby – maximum Minimálna mzda
Austrália AUD 2 470 2 680 1 897-2 777
Belgicko EUR 840 1 000 1 031-1 472
Bulharsko BGN 480 620 340
Česká republika CZK 8 630 10 900 8 500
Egypt EGP 1 030 1 570 700
Maďarsko HUF 54 700 76 100 101500-118000
Holandsko EUR 610 760 680-1 495
Portugalsko EUR 350 530 485-495
Rusko RUB 16 000 20 600 5 554
Slovensko EUR 250 370 352
Španielsko EUR 570 960 645
Ukrajina UAH 2 370 4 000 1 218
Veľká Británia GBP 580 820 805-1 010
USA USD 870 1 380 1 740
Zdroj: wageindicator.org
Pozn. Náklady na základné potreby sú vypočítané pre región s najnižšími a najvyššími životnými nákladmi v krajine.