EXIMBANKA SR prináša recept na riešenie problémov exportérov

V súčasnosti vyše 80 % nášho vývozu smeruje do krajín EÚ, avšak ambíciou veľkých, stredných i menších podnikov je exportovať aj do iných krajín. Tu však naši podnikatelia narážajú na problémy. Platobná neschopnosť kupujúceho, kultúrne, právne a spoločenské rozdiely, či zmena politickej situácie na danom trhu komplikujú život našim exportérom. Preto EXIMBANKA SR v najbližších dňoch štartuje prvé odborné neformálne stretnutie exportérov a odborníkov na export pod názvom EXPORTNÝ KLUB: Poradenstvo a nové trhy pre Váš export.

Exportné kluby sa budú konať trikrát ročne v rôznych regiónoch, pričom prvý sa uskutoční 12. 3. 2015 v Kongres Hoteli Gala, Hronsek, okres Banská Bystrica. Témou prvého klubu je napomáhanie pri posune biznisu za hranice Slovenska a budovanie obchodných vzťahov. Program tvoria odborné prednášky na aktuálne témy, ako aj tipy na riešenie problémov od slovenského exportéra, ktorému EXIMBANKA SR pomáhala pri jeho exportnom biznise. Dôležitou súčasťou klubu je aj networking, výmena osobných skúseností zúčastnených exportérov  a získanie vzájomných kontaktov.

Odborné poradenstvo

„Hlavnou úlohou EXIMBANKY SR je napomáhať rozvoju slovenského exportu. Vieme o viacerých problémoch našich exportérov. Našou snahou je priniesť na Exportné kluby čo najviac odborníkov z rôznych odvetví podnikania a tým pomáhať našim vývozcom,“ uviedla vrchná riaditeľka EXIMBANKY SR, Ing. Mgr. Miriam Letašiová. 

Exportný klub môže osloviť  firmy so skúsenosťou s vývozom svojich produktov a služieb do zahraničia, ako aj spoločnosti, ktoré o exporte ešte len uvažujú. Exportéri sa pri osobných rozhovoroch so zástupcami EXIMBANKY SR môžu dozvedieť, aké sú možnosti  podpory v súvislosti s úverovým poistením, financovaním, poskytnutím záruk či iných aktivitách.

Nielen pre veľké podniky

Podujatie je svojím charakterom, zameraním a stupňom odbornosti problematiky exportu určené pre manažérov a zástupcov malých, stredných, ale aj veľkých podnikov exportujúcich alebo uvažujúcich o možnostiach rozšírenia svojho biznisu za hranice Slovenska. Účasť na podujatí je bezplatná, nevyhnutné je však prihlásenie sa vopred z dôvodu obmedzenej kapacity. Prihlasovací formulár záujemcovia nájdu na webovej stránke EXIMBANKY SR www.eximbanka.sk