Nízke dôchodky, ktoré dosahujú na Slovensku mesačný priemer 512,93 eur pri starobnej penzii, čakajú zmeny. Vláda schválila pred pár dňami nielen dôchodkovú reformu v oblasti I. dôchodkového piliera, ktorá zníži budúce penzie, ak tak rozhodne parlament, ale na stole mala nedávno i návrh zákona o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte, takže trojpilierový dôchodkový systém sa rozšíri o ďalší, ktorý inicioval Európsky parlament.    

Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko, hovorí, že výška dôchodkov z verejného dôchodkového systému (I. pilier) v porovnaní s priemernou mzdou bude nevyhnutne klesať súbežne s výrazným úbytkom pracujúcich ľudí. „A samotný II. dôchodkový pilier, do ktorého odchádza len časť povinných odvodov, ani III. pilier, do ktorého vkladá nízke sumy len malá časť Slovákov, nebude zďaleka stačiť na zvýšenie životného štandardu,“ dodáva.

Mladí ľudia, ktorých sa táto reforma najviac dotkne, majú dostatok času, aby sa na dôchodok pripravili a šetrili si aj v dobrovoľných dôchodkových schémach.

„To je jediná cesta, ako si zabezpečia lepšiu penziu. Začať musia však už dnes,“ upozorňuje Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ spoločnosti Partners Investments. Súčasne dodáva: „Paralelne sa deje verejná diskusia aj o zmenách v II. dôchodkovom pilieri. Tie budú minimálne tak dôležité ako sú zmeny v I. pilieri, pretože II. pilier, najmä pre legislatívne zásahy, zaostáva za očakávaniami aj za potenciálom.“

Nižšie penzie sa „ujdú“ mladým

Čoskoro sa má znížiť dôchodková hodnota zo sto na 95 percent rastu priemernej mzdy. Terajším štyridsiatnikom to ukrojí 60 eur z ich budúcich penzií. Ideálne je preto skombinovať si rôzne možnosti, a to tak, aby dosiahli čo najvyššie zhodnotenie na a ľudia nepocítili rozdiel medzi aktívnou sférou pracovného života a odchodom do penzie.

Problémom v praxi je, že Slováci si z domu odnášajú dedičné finančné chyby, ktoré opakujú celé generácie. Ako ukázal vlaňajší prieskum Nadácie Partners a agentúry Focus, v ktorom sa zamerali na finančné správanie troch generácií Slovákov, približne 53 percent z nich vo veku 18 - 34 rokov chce dôchodok vyšší ako 1101 eur.

Prioritou je pre 12 percent Slovákov. Do budúcnosti neinvestuje 27 percent ľudí v strednom veku. Tretina spomedzi najstarších opýtaných považuje za najlepšie zhodnotenie peňazí životné poistenie so sporením. Zároveň zabezpečenie na dôchodok ako prioritu označilo deväť percent najmladších respondentov a 29 percent opýtaných v strednom veku. Mnohých v súčasnosti ovplyvnia novinky, ktoré má v pláne zaviesť vláda Eduarda Hegera.  

Pozrite si najdôležitejšie novinky v praxi očami finančných analytikov a zaujímavé zistenia. Pozrite si ich vo fotostory.