Určite ste už počuli o projekte Edunet, ktorý v poslednom období rezonuje v médiách. Jednou z najčastejšie kladených otázok, ktorá tento projekt internetu pre školy na celom Slovensku sprevádza, je porovnávanie výhodnosti nákupu telekomunikačných služieb od jedného operátora/poskytovateľa (tzv. centralizované riešenie) s decentralizovaným nákupom služieb od viacerých operátorov.

Na úvod je treba konštatovať, že ani členovia IT Asociácie Slovenska, medzi ktorými sú aj najvýznamnejší telekomunikační operátori na Slovensku, nie sú vo svojich postojoch k obom týmto konceptom jednotní. V ITAS sme sa teda rozhodli empiricky zistiť, ako k nákupu telekomunikačných a dátových služieb pristupujú súkromné firmy.

Agentúra FOCUS pre IT Asociáciu Slovenska zrealizovala telefonický prieskum na vybranej vzorke spoločností z rôznych sektorov, ktoré majú na Slovensku pobočkovú sieť. Prieskum sa týkal preferencií spôsobu obstarávania telekomunikačných a dátových služieb v komerčnej sfére.

Zber údajov sa uskutočnil v období od 23. 4. do 27. 4. 2018 a na otázky agentúry Focus odpovedalo 36 respondentov. Každý z respondentov, ktorý na otázky odpovedal, rozhoduje alebo spolurozhoduje o výbere dodávateľa telekomunikačných a dátových služieb. V prieskume sú zastúpené spoločnosti, ktoré majú minimálne 8 vlastných pobočiek s celoslovenskou pôsobnosťou, na otázky odpovedali aj firmy, ktoré majú 40 a viac pobočiek po celom Slovensku

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že takmer 69,4 % oslovených spoločností obstaráva telekomunikačné a dátové služby pre jednotlivé pobočky/pracoviská v rámci Slovenska centralizovane, majú teda uzavretú zmluvu len s jedným poskytovateľom týchto služieb pre všetky svoje pobočky. Takmer 30,6 % spoločností odpovedalo, že preferuje decentralizovaný nákup telco služieb a majú uzavreté zmluvy s viacerými poskytovateľmi.

Prieskum agentúry Focus: takmer 70 % firiem preferuje centralizované obstarávanie telekomunikačných služieb

Podnikateľské subjekty s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré preferujú centralizovanú dodávku telekomunikačných a dátových služieb, sa pre toto riešenie rozhodli najmä z dôvodu výhodnejších finančných podmienok, jednoduchšej a centralizovanej správy služieb a servisu pre celú sieť pobočiek, či kvalitné sieťové pokrytie.

Prieskum agentúry Focus: takmer 70 % firiem preferuje centralizované obstarávanie telekomunikačných služieb

Menšia časť firiem dáva prednosť distribuovanému (decentralizovanému) riešeniu nákupu telekomunikačných služieb. Ako hlavné dôvody spoločnosti v prieskume uviedli finančné výhody, väčšiu variabilnosť a možnosť výberu.

Prieskum agentúry Focus: takmer 70 % firiem preferuje centralizované obstarávanie telekomunikačných služieb

Výsledky tohto prieskumu napovedajú, že diskusiu o centralizovanom resp. decentralizovanom nákupe informačno-komunikačných technológií pre zákazníka nie je možné zúžiť na emócie a dojmy. Ambíciou tohto prieskumu tiež nie je odpovedať na otázku, či je projekt Edunet nastavený dobre, či je hospodárny a výhodný pre štát a školy. Je zrejmé, že pre oba uvedené modely existujú relevantné argumenty, na základe ktorých sa firmy v prieskume rozhodli pre ten či onen model obstarávania.

Blíži sa začiatok nového školského roka a dôležitosť adekvátneho informačno-technologického zabezpečenia škôl každoročne narastá. Z vlastnej praxe vieme, že naše školy dlhodobo bojujú so zlým internetovým pripojením - mali sme možnosť opakovane si to overiť počas testovania digitálnych zručností žiakov v rámci nášho projektu IT Fitness Test, do ktorého sa pravidelne zapájajú školy z celého Slovenska.

V prípade, že rezort školstva sa rozhodne k tejto téme zvolať okrúhly stôl, naša asociácia je  pripravená ponúknuť do diskusie nezávislých odborníkov. Verím, že je v každého záujme, aby sme sa k tejto otázke postavili vecne a profesionálne. Nikto z nás totiž nechce dospieť do stavu, aby na neriešenie tejto situácie doplatili tí, ktorí si to zaslúžia najmenej – žiaci na školách.

Dodatočné informácie o respondentoch

Prieskum agentúry Focus: takmer 70 % firiem preferuje centralizované obstarávanie telekomunikačných služieb

Prieskum agentúry Focus: takmer 70 % firiem preferuje centralizované obstarávanie telekomunikačných služieb

Prieskum agentúry Focus: takmer 70 % firiem preferuje centralizované obstarávanie telekomunikačných služieb

Všetky údaje v grafoch sú v percentách.
Zber údajov: 23. 4. – 27. 4. 2018.
Počet respondentov: 36.
Zdroj dát: Agentúra Focus pre IT Asociáciu Slovenska.