Mali by sme PPP projekty už dnes započítať do verejného dlhu alebo nemali?

Eurostat v roku 2004 rozhodol, že vláda nemusí do dlhu započítať projekty, v ktorých súkromný investor preberá riziko výstavby plus jedno z rizík dostupnosti a dopytu. Pre vysvetlenie, rizikom výstavby sa rozumie, že stavba bude dodaná načas a v požadovanej kvalite. Riziko dostupnosti vypovedá o tom, či bude stavba spĺňať dané parametre počas celej doby prevádzky. A rizikom dopytu je to, či a koľko ľudia budú ochotní a schopní platiť za dané služby, t.j. napríklad za jazdu po vybudovaných diaľniciach.

INEKO už v roku 2007 upozornilo, že kľúčové je práve riziko dopytu. Podľa rozhodnutia Eurostatu sa tak môžu mimo verejného dlhu ocitnúť aj také projekty, ktoré by do neho rozhodne mali byť započítané. Stačí, ak súkromný investor prevezme riziká výstavby a dostupnosti, pričom riziko dopytu zostane na vláde. Minulý týždeň sme zistili, že rovnaké obavy vyjadril v štúdii z roku 2004 (a neskôr tiež v neverejnom dokumente z roku 2007) aj Medzinárodný menový fond (MMF). Pre tých, čo rozumejú anglicky, ponúkame dva citáty:

(...) the Eurostat decision is problematic. Since the private sector typically bears most construction risk and availability risk, the decision is likely to result in the majority of PPP assets being classified as private sector assets, even though the government will bear most demand risk. (...) A concern is that the decision could open the door to PPPs that are intended mainly to circumvent the SGP (Stability and Growth Pact – pozn. INEKO).

One particular concern is that PPPs can be used mainly to bypass spending controls, and to move public investment off budget and debt off the government balance sheet, while the government still bears most of the risk involved and faces potentially large fiscal costs.

V skratke sa teda MMF obáva, že podľa rozhodnutia Eurostatu môžu viaceré PPP projekty skončiť mimo vládnej bilancie napriek tomu, že vláda nesie prevažnú časť rizík (najmä rizika dopytu) a projekty tak v budúcnosti s veľkou pravdepodobnosťou zaťažia verejné financie. Rozhodnutie môže podľa MMF motivovať vlády k obchádzaniu Paktu stability a rastu, ktorý určuje limity pre vládny deficit a verejný dlh (ide o tzv. morálny hazard).

Treba pritom dodať, že rozhodnutie nie je pre členské štáty EÚ záväzné a individuálne môžu uplatňovať aj prísnejšie pravidlá. Napríklad Veľká Británia, ktorá má s PPP projektmi snáď najväčšie skúsenosti na svete, považuje za kľúčové práve riziko dopytu.

Slovensko sa však riadi rozhodnutím Eurostatu. Asi preto nie je náhoda, že v našich PPP projektoch súkromný investor prevzal riziká výstavby a dostupnosti, zatiaľ čo vláda nesie riziko dopytu. Projekty sú oficiálne mimo bilancie verejnej správy, hoci podľa nášho názoru (a podľa nás to vyplýva aj z názoru MMF) by mali byť jej súčasťou.

Ako sme už pred časom upozornili, PPP projekty môžu zvýšiť verejný dlh Slovenska už v tomto roku nad 50% HDP. Definitívne sa tak stane po finančnom uzatvorení prvého a tretieho balíka na výstavbu diaľnice D1. Pozoruhodné je pritom tempo zadlžovania, keď sa z historicky veľmi nízkej úrovne dlhu 27,7% HDP v roku 2008 dostávame len v priebehu dvoch rokov na historicky najvyššiu úroveň.

Tento výstup je súčasťou projektu Podpora udržateľnosti verejných financií, ktorý finančne podporil OPEN SOCIETY INSTITUTE

Peter Goliaš, INEKO