Za ostatný rok som niekoľkokrát dostal email obsahujúci tvrdenie, že nezamestnaní dostávajú dôchodok vypočítaný z priemernej mzdy. Respektíve sa na mňa obrátili ľudia, ktorí dostali takýto email. A či to je pravda.

Nie je to pravda

Ak by niekto celý život nepracoval, celý život bol nezamestnaný a poberal sociálne dávky, nebude mať nárok na žiaden dôchodok. A už vôbec nie dôchodok vypočítaný z priemernej mzdy.

Kto má nárok na starobný dôchodok

Nárok na starobný dôchodok má občan, ktorý dosiahol dôchodkový vek a bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov.

Nárok na starobný dôchodok tak nevznikne automaticky len preto, že občan dosiahne dôchodkový vek. Nárok má vtedy, ak počas svojho života bol najmenej 15 rokov dôchodkovo poistený - ako zamestnanec, ako SZČO (živnosť a pod.) alebo bol dobrovoľne dôchodkovo poistený alebo za neho istý čas dôchodkové poistenie platil štát.

Za koho platí dôchodkové poistenie štát

Štát platí dôchodkové poistenie za:

- osobu ktorá sa stará o dieťa do 6 rokov veku a ak ide o dieťa zdravotne postihnuté, tak do 18 rokov veku,

- opatrovateľov a osobných asistentov (max. po dobu 12 rokov),

- osobu ktorej sa vypláca úrazová renta.

Za koho štát dôchodkové poistenie neplatí

Štát naopak neplatí dôchodkové poistenie napríklad za:

- osoby, ktoré poberajú dávky v nezamestnanosti,

- osoby, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi (sociálne dávky),

- osoby, ktoré nepracujú a sú "dobrovoľne nezamestnané",

- SZČO, ktoré nie sú povinne dôchodkovo poistené.

***

Z uvedených faktov vyplýva, že nie je možné aby starobný dôchodok dostal občan, ktorý bol celý život nezamestnaný a poberal celý život sociálne dávky. Môže sa však stať, že starobný dôchodok bude mať občan, ktorý povedzme ešte za čias socializmu "povinne" pracoval a odpracoval si 15 rokov a po roku 1989 je nezamestnaný.

Môže sa stať aj to, že starobný dôchodok dostane žena, ktorá počas svojho života vôbec nepracovala ale vychovala niekoľko detí - a počas tejto doby za ňu platil dôchodkové poistenie štát - najmä ak mala zdravotne postihnuté dieťa (viď vyššie).

V takýchto prípadoch sa výška dôchodku určí podľa všeobecne platného vzorca:

Dôchodok = POMB x ODP x ADH

POMB = Priemerný osobný mzdový bod. Ak mal niekto počas svojho života približne priemernú mzdu, má POMB približne 1. Ak si niekto platil odvody zväčša z minimálnej mzdy, má POMB približne 0,5. Žena, ktorá nepracovala, ale dôchodkové poistenie za ňu platil štát, má POMB približne 0,7.

ODP = Obdobie dôchodkového poistenia v rokoch. Ak bol niekto dôchodkovo poistený (pracoval) celý život, môže takto dosiahnuť okolo 40 rokov. Občan, ktorý si ešte za socializmu odpracoval 15 rokov a potom bol nezamestnaný, bude mať ODP = 15 rokov. Žena, za ktorú 25 rokov platil dôchodkové poistenie štát a sama nepracovala, bude mať ODP = 25.

ADH = Tzv. Aktuálna dôchodková hodnota. V roku 2013 je to 10 eur, v roku 2014 to bude pravdepodobne 10,25 eura.

***

Príklady

1. Občan, ktorý odpracoval (resp. bol dôchodkovo poistený) 40 rokov a počas pracovnej kariéry mal príjem na úrovni SK priemeru:

D = 1 x 40 x 10 = 400 eur.

2. Občan, ktorý celý život nepracoval a štát za neho neplatil dôchodkové poistenie:

Nemá nárok na dôchodok.

3. Občan, ktorý odpracoval 15 rokov a vtedy mal príjem na úrovni SK priemeru, zvyšok života bol nezamestnaný:

D = 1 x 15 x 10 = 150 eur.

4. Žena, ktorá celý život nepracovala a 25 rokov za ňu platil dôchodkové poistenie štát z dôvodu starostlivosti o dieťa vo veku do 6 (18) rokov:

D = 0,7 x 25 x 10 = 175 eur.

5. Žena, ktorá odpracovala 40 rokov a počas pracovnej kariéry mala príjem len o niečo vyšší, ako minimálna mzda, resp. živnostník, ktorý podniká od roku 1990 (predtým pracoval v zamestnaní) a platí odvody z minimálneho základu:

D = 0,5 x 40 x 10 = 200 eur.

Na záver: K omylu vo verejnosti dochádza aj preto, lebo sa mýli starobný dôchodok a invalidný dôchodok. Tzv. invalidi z mladosti (vrodené choroby, resp. telesné postihnutie od narodenia, následky úrazov v mladosti a pod.) dostávajú od 18 rokov až do smrti invalidný dôchodok vypočítaný podľa vzorca:

Invalidný dôchodok = 0,67 x 44 x 10 = 294,80 eura.